Nyhetsbrev Framtidens samhällsbyggnad #10 Visa i webbläsare  /  Vidarebefordra
11354 rise logo rgb neg
Nyhetsbrev från RISE Research Institutes of Sweden
6525 1x1
bild
6525 1x1
Så vill Sveriges största allmännytta hitta nycklar till minskad segregation och ökad trygghet i utvecklingsområden 
För att vända utvecklingen i utsatta områden och för att minska segregationen i samhället så görs nu flera stora satsningar av myndigheter och kommunala fastighetsägare i Sverige. Genom doktorandprojektet Utvärdering av områdessatsningar i Göteborg analyseras trygghet och segregation med hjälp av registerdata och kundnöjdhetsundersökningar hos Sveriges största allmännytta – Framtidenkoncernen i Göteborg.

- Vi kommer att analysera koncernens satsning i Göteborg och förhoppningen är att resultaten kan användas för att utvärdera insatserna kopplat till faktorer som den upplevda tryggheten, men även flyttmönster och om vi kan se förändringar i sociodemografin med mera. Vi hoppas även att resultaten kan hjälpa andra kommunala fastighetsägare och även komma till nytta för myndigheter, till exempel Boverket, Finansdepartementet och Riksrevisionen, berättar Madeleine Frisk Garcia, doktorand på RISE.

Doktorandprojektet är en del av den praktiknära forskarskolan ASSUREsom drivs av RISE tillsammans med ett stort antal partners, bland annat Framtidenkoncernen.

Lars Bankvall, forsknings- och utvecklingschef inom Framtidenkoncernen, berättar mer om hur de arbetar:

- Kommunen har beslutat att inget område i Göteborg ska finnas med på polisens lista över särskilt utsatta områden senast 2030. Det är en stor utmaning men också något som engagerar våra medarbetare liksom de boende i dessa områden. Vi tror att det är möjligt att uppnå men är också ödmjuka inför de utmaningar som kommer med en sådan ambition, säger han.
Läs mer om projektet och hur Framtidenkoncernen ska utveckla bostadsområden för alla
bild
SYSTEMOMSTÄLLNING INOM HÄLSA OCH VÄLFÄRD
Social and Health Impact Center (SHIC) bygger kapacitet för långsiktiga och effektiva välfärdssatsningar
SHIC är en oberoende kunskapsplattform som i samarbete med offentlig sektor och civilsamhälle utformar och testar lösningar för att surra alla runt masten, styra mot behovscentrerade utfall och lära sig på vägen.

bild
TIPS!
Följ framtidens samhällsbyggnad på LinkedIn
Missa inget viktigt, klicka här
 
24864 toppbild sara nyhetsbrev
Fokus på bättre luftkvalitet kan lösa många utmaningar i den urbana miljön
Sara Janhäll är docent i transportinfrastruktur och aerosoler och arbetar bland annat med partiklar i urbana miljöer i sin tjänst som forskare på RISE. Hon berättar om varför den urbana miljön behöver bättre planerad vegetation, men också hur den breda expertisen hos RISE är unik och ovärderlig för samhällsbyggare, till exempel företag, kommuner, politiker och andra aktörer.

- Ofta vill man inom klimatanpassningsåtgärder använda vegetation på ett eller annat sätt vilket är positivt för det kan samtidigt förbättra luftkvaliteten. Dock kan ju ökad vegetation även försämra luftkvaliteten om du till exempel planterar träd på smala gator. Då lägger sig utsläppen under trädens kronor och stannar kvar. Medan buskar och låga häckar inte påverkar ventilationen i samma utsträckning, säger hon. Den senaste tiden har vi ju också sett faran på flera håll i världen med alltför tät vegetation nära bebyggelse vid till exempel skogsbränder.
Läs mer om klimatanpassning i den byggda stadsmiljön
24772 stadsk%c3%a4rneindex st%c3%b6rre bild
Stadskärneindex - en nationell standard för mätning av hållbara stadskärnor
I Sverige saknas en nationell standard för mätning och uppföljning av hållbar utveckling i stadskärnor och andra centrummiljöer. RISE och Svenska Stadskärnor driver därför ett arbete med att skapa ett index för hållbar centrumutveckling samt en tillhörande handbok och digital plattform.

- Svenska stadskärnor och det statliga forskningsinstitutet RISE samarbetar kring detta sedan 2021. Vi behöver verkligen ett vetenskapligt grundat och praktiskt användbart verktyg för mätning och uppföljning av hållbar utveckling i våra existerande stadskärnor och andra centrummiljöer, säger Henrik Olsson från Svenska Stadskärnor.

- Vi är nu inne i ett mycket spännande skede där vi sätter arbetsformer och tidsplaner i projektet tillsammans med pilotstäderna Göteborg, Ljusdal, Sundsvall, Halmstad, Malmö, Simrishamn, Uppsala och Västerås. Vi har också en partner för att skapa en digital plattform för snabb och enkel kommunikation av resultaten, säger Stefan Molnar från RISE.
Läs mer om hållbara stadskärnor och vilka perspektiv som analyseras.
24778 r%c3%a4tt utformad livsmilj%c3%b6
Rätt utformad livsmiljö kan främja hälsa och välbefinnande
Vid utformningen av byggnader, stadsdelar och städer ligger fokus ofta på teknisk innovation, klimatsmarta lösningar och effektivt utnyttjande av material. Den hälsomässiga aspekten – att utformningen av vår livsmiljö kan bidra till att aktivt främja hälsa och välbefinnande – har ibland tappats bort på vägen. Men nu riktas intresset mot just detta komplexa område.

– Vi mår bäst när vi är i en fysisk miljö där vi trivs och känner trygghet, säger Carina Carlman, forsknings- och affärsutvecklare inom området Bygg och fastighet på RISE.

- På RISE kan vi hjälpa till att forma en miljö som främjar hälsa och samtidigt ger ett mer inkluderande samhälle. Hållbarhet och resiliens gäller även på individnivå, säger Camilla Evensson, fokusområdesledare för området Framtidens omsorg inom RISE.
Läs mer hur RISE kan hjälpa dig att utforma och planera en optimal livsmiljö
bild
ORGANISATION OCH STRUKTUR FÖR ETT SVERIGE I SAMVERKAN
Governance innovation för framtidens hållbara samhälle
Var finner vi framtidstro när inte Europa gör tillräckliga framsteg för att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling 2030? När inte ens Sverige, känt för sina klimatsatsningar verkar klara av klimatmål med noll-nettoutsläpp av växthusgaser 2045?

- Vi på RISE vill samverka med alla intresserade för att skapa innovation i governance: innovation av samhällets processer, organisation och förvaltning för beslut, (själv)styrande och ledarskap, säger Daniel Bengtsson, Senior projektledare och futurist på RISE.
bild
ERBJUDANDE

Stärkt konkurrenskraft?
Vi hjälper dig att komma igång.

Vi analyserar er verksamhet och visar vägen mot hållbarhet och konkurrenskraft. Läs mer eller kontakta: andreas.johansson@ri.se
Läs mer här om hur vi kan hjälpa till
 
bild
HANTERA SOCIALA OCH HÄLSOMÄSSIGA SAMHÄLLSUTMANINGAR
Vad är sociala utfallskontrakt?
Sociala Utfallskontrakt har blivit en alltmer uppmärksammad modell för att hantera aktuella sociala och hälsomässiga samhällsutmaningar.

I ett socialt utfallskontrakt går parter från olika sektorer samman för att med gemensamma krafter adressera en specifik samhällsutmaning, och en del av ersättningen för arbetet binds upp mot uppnådda mål.

Läs mer om hur RISE arbetar med social utfallskontrakt och stöttar offentlig sektor med expertis.
24636 m%c3%b6lndal

SMASH – Systematisk Mätning och Analys Social Hållbarhet

Sedan 2020 arbetar RISE, Kungälvs kommun och Mölndals stad i ett innovationspartnerskap för att utveckla bättre modeller och verktyg för att styra och följa upp kommuners arbete med social hållbarhet.

Syftet med samarbetet är att Kungälvs kommun och Mölndals stad ska utveckla och testa modeller som tydligare kopplar samman övergripande styrning mot social hållbarhet med lämpliga uppföljnings- och utvärderingsupplägg för enskilda projekt och insatser.
24337 cirkul%c3%a4ra sprintar promo

Effektmätning för hållbar välfärd

Effektmätning inom välfärdssektorn efterfrågas men är samtidigt på många sätt ett outvecklat område. Med stöd från Vinnova driver Effektfullt och RISE, i samarbete med Örebro kommun, projektet Effektmätning för hållbar välfärd som pågår parallellt med att det utvecklas en nationell standard för effektmätning hos Svenska Institutet för Standarder.

Projektet ska bidra till att standarden grundas i vetenskapliga och vedertagna förhållningssätt, samt att den kan tillämpas i praktiken av verksamheter inom alla sektorer för att stödja lärande och utveckling.
Aktuella event
11354 rise logo rgb neg
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN
ADRESS
KONTAKT
Följ oss
bild bild bild bild
$$$open$$