Lättvikt lyfter svensk konkurrenskraft Webbversion
bild
News September 2023
24760 balloon 1373161 960x320
Vi är i full gång med höstens aktiviteter

Nu har hösten dragit igång på riktigt, och det har även våra aktiviteter. Utlysningen inom LIGHTer Småföretag har stängt, och vi ser fram emot att följa de nya projekten. De akademiska lunchseminarierna som LIGHTer Academy och LIGHTer PhD Network är i full gång, och vi planerar för en workshop inom LIGHTer Produktoptimering.

Internationellt ser vi fram emot ett ökat och fördjupat samarbete. LIGHTer har redan hunnit delta på en konferens för vårt nordiska samarbete i Norge, och SWII-konferensen som anordnas i samarbete mellan Business Sweden och schweiziska myndigheter i Schweiz.

I LIGHTer News september:
  • Kompositteknik 2023, PTC
  • Akademiska seminarier inom LIGHTer
  • Seminarium inom produktoptimering
  • Tips om två externa event om cirkularitet
Med hopp om en fin oktober!

LIGHTer verksamhetsledning,
Cecilia, Christian och Katinka
24763 iStock 1150504628 PTCton
Välkommen på Kompositeknik 2023 på PTC i Trollhättan
Den 24 oktober anordnar PTC i Trollhättan eventet Kompositteknik 2023 - ett matnyttigt event för de som är verksamma inom kompositbranschen. Programmet kommer även erbjuda goda mingelmöjligheter, och det är ett bra tillfälle för våra medlemmar i Medlemsprogram Lättvikt att träffas. Eventet är kostnadsfritt.

Läs mer och anmäl dig
Ny utlysning inom Eureka SMART har öppnat

Utlysningen riktar sig till den som vill driva ett internationellt projekt inom avancerad tillverkningProjektansökan kan göras inom följande områden:
  • Avancerade tillverkningsprocesser
  • Intelligenta och anpassningsbara tillverkningssystem
  • Samarbete mellan människa och maskin
  • Hållbar tillverkning
  • Digitala, virtuella och effektiva företag
  • Kundfokuserad tillverkning
Den 23 november är det Proposer's Day i San Sebastian, Spanien, ett bra tillfälle att hitta projektpartners.
Skicka in din projektbeskrivning senast den 22 januari 2024. 


24757 jointis
Delta på våra akademiska seminarier
Varje månad anordnar LIGHTer Academy och LIGHTer PhD Network akademiska lunchseminarier om utvalda ämnen. Först ut var Marcus Johansen från Chalmers och Chen Huang från RISE.
Kommande seminarier är 25/10 och 29/11, ingen anmälan krävs.
24759 Optimeringsworkshop
Seminarium inom produktoptimering
Varje år anordnar nätverket LIGHTer Produktoptimering minst ett seminarium om olika frågor kring optimering.
I år kommer seminariet äga rum i RISE lokaler i Mölndal i slutet av november. Mer information kring specifikt datum och program publiceras inom kort.
Event: Fossilfri och cirkulär upphandling
Vill du veta mer om förslag till framtida offentliga upphandlingar? Vill du jobba mer med fossila och cirkulära åtgärder men vet inte var du skall börja? Undrar du vad som ger mest effekt vid kravställning?
IVL anordnar ett heldagswebinarium som handlar om bland annat offentlig upphandling under omställningen till ett cirkulärt samhälle och olika internationella initiativ och standarder.
Industrins omställning till cirkulär ekonomi
KTH Transformationsdagen 2023 handlar om hur cirkulär ekonomi (CE) kan bidra till hållbarhetsmålen. 
Under eventet samlas KTH-forskare med anknytning till CE och industripartners. 
Målsättningen är att tillsammans identifiera och diskutera behov av förändring, behov av ny kunskap och forskning samt utbildning.

ÖPPNA UTLYSNINGAR
Passa på att söka projektmedel! Här är tips på några pågående eller kommande utlysningar.
Internet of Things
IoT-lösningarna ska tillämpas inom något av behovsområdena för utlysningen: jämlik hälsa, trygga offentliga miljöer, snabbare klimatomställning

Fossilfritt flyg
Energimyndigheten har en utlysning öppen för fossilfritt flyg. Läs mer

FFI
För att klara hållbarhetsutmaningarna krävs en total omställning av både vägtransporter och av fordonsindustrin. Sök medel i fem delprogram. Läs mer.

Kalendarium


24 okt

Kompositteknik 2023, PTC i Trollhättan

25 okt

LIGHTer Academy & LIGHTer PhD Network Seminar

Oktober

Deadline för utlysning om gränsgångare inom LIGHTer Academy

29 nov

LIGHTer Academy & LIGHTer PhD Network Seminar

November
 
Seminarium inom LIGHTer Produktoptimering


Mer information kommer löpande i nyhetsbrevet och på hemsidan. 
21270 hej och h%c3%a5
 +46 (0)70 780 60 52
  christian.olsson@ri.se
   +46 (0)72 225 78 31
    katinka.ernstsson@ri.se
      +46 (0)70 780 61 40
bild 640x640transp
640x640transp Sveriges förmåga att utveckla världsledande kompetens inom lättviktsteknik kommer att vara avgörande för vår industris konkurrenskraft och tillväxt inom landets styrkeområden. Därför bygger LIGHTer framtidens samarbete inom lättvikt: gränsöverskridande, fokuserat och effektivt.

Har ni några frågor eller synpunkter på nyhetsbrevet och/eller dess innehåll, tveka inte att höra av er.

Finansiärer:
Det strategiska innovationsprogrammet har fått stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas. 
bild  bild  bild
$$$open$$