Nyhetsbrev från Sveriges produktionskluster | #1 2023
Ser mailet konstigt ut? – Öppna i webbläsare
logo
18793 1 1
bild
18793 1 1
Nu formas framtidens innovationsprogram
– vill du vara med och bidra? 
Intresset för att få leda de nya innovationsprogrammen Impact Innovation, finansierade av Vinnova, Energimyndigheten och Formas, har varit stort. 98 ansökningar lämnades in 2022 och i februari 2023 blev 36 av dem ombedda att jobba vidare med sin mobilisering, varav 23 fick finansiering för förberedelseprojekt (läs mer här). Först vid årsskiftet blir det klart hur många (upp till 5) och vilka som får starta ett Impact Innovation-program 2024.
     Ledningsgruppen för Sveriges produktionskluster är engagerade i flera av dessa förberedelseprojekt för att visa hur viktigt det är att minst ett av de blivande programmen inrymmer forskning och innovation inom produktionsområdet. Till exempel deltar vi tillsammans med Teknikföretagen i en studie med fokus på utmaningar som cirkularitet, fossilfrihet och attraktiva arbetsplatser.
     Är du intresserad av att påverka vilka utmaningar de nya innovationsprogrammen ska lösa? Håll utkik efter inbjudningar till de workshoppar som kommer att genomföras under 2023. Du hittar dem bl a hos Vinnova, på Kunskapsförmedlingen och här i nyhetsbrevet.
     Du är också välkommen att diskutera frågan med oss på Klusterkonferensen den 9-10 maj på Södertälje Science Park. Årets tema handlar nämligen om hur produktionen utmanas när cirkularitet ska implementeras.

Boel Wadman, övergripande klusterkoordinator, Sveriges produktionskluster
22488 36 Maskin och miljoosakerhet
EVENT
Temat för Klusterkonferensen 2023:
”Circularity – next manufacturing challenges”
Brist på material, globala klimatmål och energikris i samband med elektrifiering – låter skrämmande aktuellt, inte sant? Svensk industri står inför stora utmaningar. Därför är vi glada över att bjuda in till Klusterkonferensen 2023 där cirkuläritet är temat. Vi nystar i svaren till frågor som; hur påverkas produktionen av ökad cirkularitet, vilka utmaningar har vi när det gäller återvunnet material och hur kan vi automatisera återtillverkning? Vi är också glada att kunna presentera en av konferensens huvudtalare: Christoffer Wahlborg från Stena Recycling, med över tio års erfarenhet av att leverera återvinningstjänster till en mängd nyckelaktörer inom fordonsindustrin i Sverige.
bild
PROJEKT
Paradigmskifte i värmningsteknik för formning av lättvikts-komponenter
ThermLight2 är ett forskningsprojekt med koppling till produktionsklustret för formning och fogning. Syftet med projektet är att utveckla en ny induktionsteknologi för uppvärmning av plåt i ett produktions-system för presshärdning. Möjligheten att använda induktionsvärmning kan minska energiåtgången (med minst 50 %) och minska utrymmesbehov och investerings-kostnader för värmda formningsprocesser.
bild
EVENT
Monteringskonferensen 2023: Konkurrenskraftig montering
Den 15 mars genomförs den tjugonionde upplagan av Monteringsforums konferens med temat ”konkurrenskraftig montering”. Dagen bjuder på inspiration och ny kunskap om utvecklingen inom monteringsområdet. Presentationerna belyser såväl industriella tillämpningar som forskningsresultat, men med tonvikt på vad som sker ute i svenska företag. I vanlig ordning delas Svenska monteringspriset ut. Dag 2 finns möjlighet att besöka Scania i Södertälje, eller delta i en workshop om Time Data Management.
Läs mer och anmäl dig här
 
EVENT
Workshop om hållbar produktion
för Sveriges produktionskluster
Som ett första steg i att stärka arbetet med hållbarhet inom Sveriges produktionskluster kommer SuPr (Nationell nod för hållbar produktion) tillsammans med klustret för digitalisering och klustret för komponenttillverkning ha en gemensam workshop 22 mars.
22430 gyllene snittet blue2mb (1)
NYHET
Samarbete för cirkulära symbioser i näringslivet
Underutnyttjade resurser kan förvandlas till värdeskapande resurser. Det är drivkraften bakom Centrum för Industriell och Urban Symbios som lanserades den 7 februari. Centret ska stötta svenska företag och organisationer i att utveckla mer effektiva tjänste- och materialflöden, samt skapa innovativa återvinningslösningar som bygger cirkulära symbioser inom näringslivet.
- Att använda någon annans avfall sparar både material och energi, säger  klusterkoordinator Boel Wadman som deltar i centret som produktionsexpert.
bild
NYHET
Komponenttillverkningsklustret
spindel i nätet för produktion
Trots att produktionsklustret för komponenttillverkning är ett förhållandevis litet kluster, är det en stark nod i många kompletterande nätverk. Detta var något som visades upp på ett seminarium i december 2022.
- Det gemensamma nätverket spänner över hundratals personer som tillsammans kan skapa stor inverkan på framtida produktion, säger Boel Wadman, övergripande klusterkoordinator.
NYHET
Nya ordföranden i 4 av 8 produktionskluster
Sveriges produktionskluster består av åtta delkluster med olika expertområden inom tillverkning. Varje kluster har en ordförande från industrin och en koordinator från RISE. Nu kan fyra av våra delkluster presentera nya ordföranden.
bild
NYHET
Techtank: Utmaningar och möjligheter för hållbar produktion
Techtank-konferensen 30 november 2022 hade titeln Smart Solutions for a Sustainable Production och samlade 110 deltagare från hela världen. Huvudtalare var professor Julian Allwood, University of Cambridge, som beskrev vilka förutsättningar vi har för att uppnå noll CO2-utsläpp i världen år 2050. Johan Berglund, koordinator för klustret formning och fogning agerade moderator tillsammans med Techtanks CEO Ingela Håkansson. 
Kommande event och konferenser
7/3: Invigning av Impact Innovation, Stockholm

9/3: ”R&D strategy for digital manufacturing”, digitalt lunchseminarium i klustret för digitalisering. Anmälan till Per Gullander 

15/3: Monteringskonferens 2023, Stockholm

15-16/3: Metalliska Material – programkonferens 2023, Stockholm

15-16/3: Scandinavian Coating, Köpenhamn

21-23/3: Sweden Innovation Days, digitalt

28-29/3: LIGHTer Summit 2023, Göteborg

18/4: Teknikworkshop: Skapa säkra hållbara arbetsplatser när människa och robot samarbetar, digitalt

24/4: Teknikworkshop – Digitalisera era värdekedjor, digitalt

3/5: Produktion2030’s 10-Year Anniversary Conference

9-10/5: Klusterkonferensen 2023, Science Park, Södertälje

Event med flera tillfällen och platser:
Fler event hittar du på Kunskapsförmedlingens och RISE webbplatser.
19209 tree transp
En mötesplats för hållbar produktion
I Sveriges produktionsklustrens arbetar industri och akademi tillsammans för att lösa gemensamma utmaningar inom produktionsområdet. Våra medlemmar har möjlighet att delta i forskningsprojekt, seminarier, workshoppar med mera. Kontakta oss, så berättar vi mer om Sveriges produktionskluster! 
KONTAKT
Boel Wadman
boel.wadman@ri.se
070-780 61 80