Nyhetsbrev #1 2023 från Substitutionscentrum – vi vägleder kemisk substitution Visa i webbläsare  /  Vidarebefordra
bild
Nyheter från Substitutionscentrum
6525 1x1
bild
6525 1x1
Krafttag mot skadliga kemikalier 2023
Goda nyheter! Substitutionscentrum får finansiering från stadsbudgeten även i år och kan fortsätta arbetet med att utbilda, inspirera och guida företag i substitutionsfrågor. Och tur är väl det, för det händer väldigt mycket på kemikalieområdet just nu. Till exempel står Sverige bakom ett förslag om att begränsa drygt 10 000 PFAS-ämnen inom EU. Och i januari tillkom ytterligare 9 ämnen och ämnesgrupper på Reach kandidatförteckning. Några av dem används i hög utsträckning i vanliga konsumentprodukter, vilket innebär att många företag nu får informationsplikt och behöver rapportera kemikalieinnehåll till SCIP-databasen. Temat på årets första Forum för kemikaliesmart handel är därför "Nya ämnen på kandidatförteckningen - behöver dina varor registreras i SCIP?" Välkommen på webbinariet den 21/3. Hoppas vi ses då!  

/ Anna Jacobs, centrumledare för Substitutionscentrum
bild
NYHET
"PFAS är vår tids värstingkemikalier"
Den 7 februari publicerades förslaget till bred reglering av PFAS som grupp. Om det antas innebär det en begränsning av drygt 10 000 PFAS-ämnen inom EU, vilket då är den bredaste kemikalieregleringen i EU:s historia.
- PFAS är vår tids värstingkemikalier. De är evighetskemikalier som används i hela samhället, alla människor har det i sina kroppar och vi måste stoppa användningen nu för att förhindra fler problem i framtiden, säger Per Ängqvist, generaldirektör för Kemikalieinspektionen. 
bild
NY TJÄNST
Hjälp att jämföra kemikalier med fokus på toxicitet
Att ersätta skadliga kemikalier i produkter och processer är inte lätt. Nu erbjuder Substitutionscentrum tjänsten Alternatives Assessment, det vill säga att vi kan hjälpa företag att ta fram underlag och att kategorisera kemikalier/material utifrån deras inneboende fara.
bild
NYHET
9 nya ämnen på kandidatförteckningen
I januari tillkom ytterligare 9 ämnen och ämnesgrupper på Reach kandidatförteckning. Att så många nya ämnen tillkommer, visar att man på EU-nivå tar kemikalieanvändning på allvar och följer den kemikaliestrategi som kommissionen beslutade om 2021.
bild
FORUM FÖR KEMIKALIESMART HANDEL
Nya ämnen på kandidatförteckningen
- behöver dina varor registreras i SCIP?
Några av de kemikalier som tagits upp på Kandidatförteckningen används i hög utsträckning i vanliga konsumentprodukter, vilket innebär att företag som säljer sådana varor kan påverkas. På det här seminariet berättar vi mer om vilka ämnen det handlar om och hur det kan påverka ditt företag.

När: 21 mars kl 8.30 - 10.00
Hur: Digitalt och kostnadsfritt
Läs mer och anmäl dig här
 
bild
NYHET
Företag dåliga på att svara på kunders kemikaliefrågor
Bara 10 av 25 gav fullständiga svar när Sveriges Konsumenter granskade hur väl svenska återförsäljare svarar på kundernas frågor om kemikalier i varor. 
- Vi ser ytterligare behov av att uppmärksamma återförsäljare om deras roll när det gäller skadliga ämnen i varor och information till konsumenter, säger Maria Hammarling, projektledare på Sveriges Konsumenter.
NYHET
Smycken och elektronik fast i kemikaliekontroll 
Vid en kontroll på Arlanda hittade Kemikalieinspektionen och Tullverket över 600 smycken och elektroniska produkter som innehöll för höga halter av bly eller kadmium eller hade brister i märkningen.
- Många av de stoppade produkterna hade importerats av mindre företag. Oavsett storlek på företag är det viktigt att ställa kemikaliekrav på sina leverantörer och nu har vi nått företagen med information om de regler som gäller, säger Frida Ramström, inspektör på Kemikalieinspektionen.
bild
UTBILDNING
Innehåller dina varor skadliga kemikalier?
Substitutionscentrums grundkurs hjälper dig att ta reda på och dokumentera innehållet av kemikalier i dina varor och material.

När: 16 mars och 25 maj, kl 13 - 16.30
Hur: Digital och kostnadsfri
För vem: Alla företag/organisationer som vill börja arbeta systematiskt med substitution
Läs mer och anmäl dig här
 
NYHET
Säkra substitut blir parameter för hållbara investeringar
EU-taxonomin ska vägleda finansvärlden till att investera mer hållbart med hjälp av sex miljökriterier. Två kriterier tillämpades förra året medan fyra kriterier bearbetas just nu, och där kan produktion av säkrare substitut till farliga kemikalier ingå.
bild
UTBILDNING
Introduktion till
SCIP-databasen
Om dina varor innehåller särskilt farliga ämnen upptagna på Reach kandidatförteckning, i halter som överstiger 0,1 viktprocent, måste du registrera dem i SCIP-databasen hos Echa Välkommen på Introduktion till registrering i SCIP.

När: 28 mars 2023, kl 10 - 11
Hur: Digital och kostnadsfri
Läs mer och anmäl dig här
 
NYHET
Uppdatering av lagstiftning för kemiska produkter
EU-kommissionen har presenterat förslag till ändringar i den lagstiftning som styr hur kemiska produkter ska klassificeras, märkas och förpackas (CLP-förordningen). Syftet är att stärka och förtydliga regler för information om farliga ämnen och blandningar. Förslaget ska förhandlas i Europeiska unionens råd under våren 2023.
    EU-kommissionen har även beslutat om att anta nya faroklasser för vilka det ska finnas en EU-gemensam harmoniserad klassificering och märkning. De nya klassificeringarna är hormonstörande och PMT (Persistenta, mobila och toxiska) som ska börja tillämpas stegvis med start 2025.   
Kontakta Substitutionscentrum
Webb: ri.se/substitutionscentrum
E-post: substitutionscentrum@ri.se
6517 footer logo 82x105
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN
ADRESS
KONTAKT
Följ oss
bild bild bild bild