Nyhetsbrev Framtidens samhällsbyggnad #9 Visa i webbläsare  /  Vidarebefordra
11354 rise logo rgb neg
Nyhetsbrev från RISE Research Institutes of Sweden
6525 1x1
bild
6525 1x1
"Visualisering, digitala system och AI kan vara viktiga hjälpmedel i klimatanpassningsarbetet"
Klimatanpassning är ett brett område som innefattar många olika inriktningar och behov av kompetens. Inom RISE finns expertis som kan stötta i allt från strategiskt arbete med klimatanpassning till utvärdering av egenskaper och funktion hos material och produkter. Klimatanpassningsarbetet berör många aktörer samtidigt och då kan RISE bidra med metoder för samverkan och ansvarsfördelning.

- Förutom sakkunskap inom samhällsplanering, juridik, infrastruktur, material, byggnation och dagvatten har RISE också spetskompetens inom visualisering, digitala system och AI som kan vara viktiga hjälpmedel i klimatanpassningsarbetet, säger Lars Thell Marklund, Forskare på RISE. 
Läs mer: Så kan RISE hjälpa er verksamhet med klimatanpassat samhällsbyggande
bild
FRAMSYN ÄR ATT VARA SMART
Planera för att möta framtidens utmaningar redan idag
Framsyn, eller framtidsanalys, är utvecklad strategisk planering för att lyfta blicken mot längre tidshorisonter och förstå hur osäkerheter, trender och utvecklingar idag kommer att påverka framtiden. RISE jobbar ofta med framsyn kopplad till hållbarhet och omställningar mot klimatneutrala och cirkulära system, teknik, och affärer, men använder även framsynsanalytiska metoder med koppling till andra omställningar så som digitalisering, industriella omstrukturering, demografiska förändringar, beteendeförändringar, m.m.
bild
TIPS!
Följ framtidens samhällsbyggnad på LinkedIn
Missa inget viktigt, klicka här
 
bild
KLIMATRESILIENSDEKLARATIONER HOS RISE
Så ska klimatrelaterade risker i fastigheter kartläggas
RISE undersöker möjligheten att införa så kallade klimatresiliensdeklarationer, ett system som visar hur stora klimatrisker som är kopplade till en fastighet. Och som kan hjälpa fastighetsägare att minska sin sårbarhet och banker och försäkringsbolag att bättre bedöma risker.

– Nu står vi inför en situation där vissa fastigheter kan bli svårförsäkrade och därmed svårfinansierade, vilket skapar stora utmaningar. Samtidigt är det i dag väldigt svårt för bankerna att veta vilka risker de tar, säger Niklas Thidevall, policyforskare på RISE, som tog initiativ till systemet med en deklaration för klimatresiliens.
bild
EFFEKTIV OCH HÅLLBAR KLIMATANPASSNING AV DEN BYGGDA STADSMILJÖN
Multifunktionell urban klimatanpassning i samverkan
Projektet MUKliS (Multifunktionell urban klimatanpassning i samverkan) skapar förutsättningar för att genomföra effektiv och hållbar klimatanpassning av den byggda stadsmiljön. Fokus ligger på att minska sårbarheten vid skyfall och värmeböljor med åtgärder som även skapar andra sociala, ekonomiska och miljömässiga nyttor.

I ett antal fallstudier i Stockholm och Västerås testas till exempel olika befintliga metoder för att värdera och prioritera åtgärder. 
bild
FLER INITIATIV TAS FÖR ATT BYGGA KLIMATVÄNLIGT
Sverige en förebild i framtiden om klimatvänliga fastigheter
SVT rapporterar att byggindustrin i världen söker efter alternativa byggmaterial och att Sverige är en förebild med sina prisbelönta trähus. Men även solen har sina fläckar, för även de klimatvänliga träfastigheterna kräver en grund i betong. RISE har startat ett sexårigt projekt med syftet att testa och utvärdera hållbara husgrunder i trä för byggindustrin.

- Det finns väldigt stor potential att arbeta med grundläggningen för att sänka klimatpåverkan, säger Irina Martynyuk, projektledare på RISE till SVT. Nya metoder och material innebär alltid en risk, men det finns de som vågar gå före. Syftet med projektet är att ge de industriella trähustillverkarna beslutsunderlag för att byta traditionell grundläggning mot alternativ med lägre klimatavtryck.

Se inslaget om klimatvänliga husgrunder från innovationsklustret hos RISE i Skellefteå
bild
FRAMTIDSSÄKRA VERKSAMHETEN
Stärkt konkurrenskraft?
Vi hjälper dig att komma igång.
Att ställa om till morgondagens behov, krav och riktlinjer väcker ibland fler frågor än svar? Vilken teknik ska vi satsa på? Vilken kompetens behövs? Hur kommer nya regelverk påverka? Vilka är våra nya samarbetspartners? Hur kommer vi igång? Använd oss som en språngbräda till framtiden!

Vi analyserar er verksamhet och visar vägen mot hållbarhet och konkurrenskraft. Läs mer eller kontakta: andreas.johansson@ri.se
bild
HELDAGSKONFERENS OM FRAMTIDENS HÅLLBARA BETONG DEN 4 OKTOBER
Så leder vi vägen mot klimatneutralitet genom innovativt betongbyggande
Vägen mot klimatneutral betong och betongbyggande finns utstakad i tre färdplaner: klimatneutralt cement, klimatneutral betong och bygg- och anläggningssektorn med målsättningen att klimatneutral betong ska finnas på marknaden 2030 och att all betong som används i Sverige år 2045 ska vara klimatneutral ur ett livscykelperspektiv. Hur långt har vi kommit? Vilka innovationer kommer ta oss dit – och hur hänger policies och regelverk med i utvecklingen? Och vilken roll kommer betong att spela när klimatförändringen förändrar vårt sätt att bygga?

Dessa frågor kommer vi tillsammans med en tvärsektoriell panel att diskutera under höstens konferens kring betongens och betongbyggandets roll i morgondagens samhällsbyggande. Den 4 oktober kl 09.30-16.30. 
24330 AdobeStock 471977849

SVT:s genomgång: Vattendrabbade kommuner dåligt förberedda

Flera av de kommuner som drabbats av översvämningar i år finns bland de kommuner i Sverige som är sämst förberedda och anpassade för klimatförändringarna. Det visar SVT:s genomgång.

– Trots att även vi i Sverige drabbas mer och mer av extrema väderhändelser och att vägarna bokstavligen regnar bort så går arbetet med att anpassa oss till vår nya verklighet för långsamt, säger Hanna Matschke Ekholm, projektledare och expert på klimatanpassning på RISE.
24337 cirkul%c3%a4ra sprintar promo

Ny europeisk kommitté för cirkulär ekonomi - med ordförande från RISE

Den europeiska standardiseringsorganisationen CEN har gett Svenska institutet för standarder, SIS uppdraget att driva en europeisk kommitté för cirkulär ekonomi. Ordförande i kommittén blir Raul Carlsson från RISE.

Uppdraget innebär att samla europeisk expertis inom cirkulär ekonomi för att tillsammans ta fram standarder för bland annat gemensam terminologi och metod, som alla länder kan sluta upp kring.
bild
BATTERIPROVNING HOS RISE
Säkerhetskritisk batteriprovning
Så kan du få hjälp med hållbar batteriprovning i våra säkra och moderna testmiljöer
 
Fler intressanta berättelser, nyheter & event
11354 rise logo rgb neg
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN
ADRESS
KONTAKT
Följ oss
bild bild bild bild
$$$open$$