Lättvikt lyfter svensk konkurrenskraft Webbversion
bild
News Juni 2023
24019 jessica pamp kJJfGw oDoc unsplash
LIGHTer Småföretag med extra stor budget!

Den 18 september stänger vår extra stora utlysning inom LIGHTer Småföretag. Företag med färre än 250 anställda kan söka projekt på upp till 750 000 kr. Ta chansen att öka din konkurrenskraft med riktigt goda lättviktslösningar!
I början på hösten stänger också en ny omgång av gränsgångarutlysningen inom LIGHTer Academy. För mer information om hur du ansöker, kontakta LIGHTer Academy, se nedan.
Våren har gått i internationaliseringens tecken. Det har givit oss en starkare ställning i Europa. Tack för alla era viktiga insatser i arbetet!

I LIGHTer News Juni:
  • Finansiering inom LIGHTer Småföretag
  • Ny utlysning för industriella gränsgångare
  • Information om finansiering inom FFI
  • Information om finansiering inom SIO Grafen
Glad sommar!

LIGHTer verksamhetsledning,
Cecilia, Christian och Katinka

LIGHTer Småföretag
Utlysningen LIGHTer Småföretag har som syfte att utveckla svenska små- och medelstora företag till högspecialiserade leverantörer av lättviktslösningar till svensk industri. Den vänder sig till företag med färre än 250 anställda. Vi finansierar två projektformer:

Småföretagsprojekt (upp till 500 000 kr)
Projektet utformas individuellt efter projektets natur.

Deeptech-projekt (upp till 750 000 kr)
Projektformen vänder sig till start-ups/småföretag som ska ta nästa steg i sin lösningsutveckling och kommersialisering.
Läs mer på Vinnovas hemsida
Ny utlysning till industriella gränsgångare
Det kommer finnas möjlighet att söka medel för ytterligare gränsgångarprojekt, med en deadline tidigt i höst. För mer information om hur du ansöker, vänligen kontakta antingen Malin Åkermo (akermo@kth.se) eller Dan Zenkert (danz@kth.se) i LIGHTer Academy.

Tidigare i våras hade LIGHTer Academy en utlysning för att finansiera industriella gränsgångare, det vill säga disputerade forskare som arbetar i samarbetsprojekt mellan akademi och industri.
Projekten som fick finansiering är av olika storlek och från olika branscher, här är en lista över projekten:
  • Inverkan av printbarhet och värmebehandling för prestanda hos additivt tillverkade lättviktskonstruktioner i härdbara Al- och Ni-legeringar
  • Multifunktionella kompositmaterial för övervakning och formförändrande strukturer
  • Mikrostrukturell och mekanisk karaktärisering av tunn extruderad belagd polyeten för lättviktsförpackningsmaterial
  • Prediktering av anisotropi och skadeutveckling i polymerskum (PostDoc)
24165 Promos 960x540px6
Finansieringsmöjligheter för lättvikt inom FFI
FFI har fem delprogram som ska bidra till programmets effektmål för hållbara transporter. Delprogrammet för cirkularitet fokuserar bland annat på ansvar för hela värdekedjan genom cirkulära affärsmodeller och materialflöden. Lättviktsperspektivet kan bidra till att nå FFI:s effektmål. Lättviktsaktörer inom fordonsbranschen har därmed möjlighet att söka.
24164 siografen 600
Finansieringsmöjligheter inom SIO Grafen
Många av grafentillämpningarna erbjuder lättviktslösningar. SIO Grafen har en öppen utlysning som finansierar tre typer av samverkansprojekt – Genomförbarhetsstudier, Innovationsprojekt och Demonstratorprojekt. Projekten ska, på olika TRL-nivåer, bidra till nya kommersiella tillämpningar med 2D-material.
ÖVRIGA UTLYSNINGAR
Passa på att söka projektmedel! Här är tips på några pågående eller kommande utlysningar.
Internet of Things
IoT-lösningarna ska tillämpas inom något av behovsområdena för utlysningen: jämlik hälsa, trygga offentliga miljöer, snabbare klimatomställning

Fossilfritt flyg
Energimyndigheten har en utlysning öppen för fossilfritt flyg. Läs mer

NFFP8
Regeringen ger Vinnova i uppdrag att stärka flygteknisk forskning, utveckling och innovation genom en ny programperiod av det Nationella flygtekniska forskningsprogrammet (NFFP).
Nästa utlysning öppnar till hösten. Läs mer

Kalendarium


30 aug

Hållbarhetsworkshop för nystartade projekt

18 sep

Deadline för utlysning inom LIGHTer Småföretag

September

Deadline för utlysning om gränsgångare inom LIGHTer Academy

Oktober
 
Seminarium inom LIGHTer Produktoptimering


Mer information kommer löpande i nyhetsbrevet och på hemsidan. 
21270 hej och h%c3%a5
 +46 (0)70 780 60 52
  christian.olsson@ri.se
   +46 (0)72 225 78 31
    katinka.ernstsson@ri.se
      +46 (0)70 780 61 40
bild 640x640transp
640x640transp Sveriges förmåga att utveckla världsledande kompetens inom lättviktsteknik kommer att vara avgörande för vår industris konkurrenskraft och tillväxt inom landets styrkeområden. Därför bygger LIGHTer framtidens samarbete inom lättvikt: gränsöverskridande, fokuserat och effektivt.

Har ni några frågor eller synpunkter på nyhetsbrevet och/eller dess innehåll, tveka inte att höra av er.

Finansiärer:
Det strategiska innovationsprogrammet har fått stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas. 
bild  bild  bild
$$$open$$