Nyhetsbrev #9 2022 från Substitutionscentrum – vi vägleder kemisk substitution Visa i webbläsare  /  Vidarebefordra
bild
Nyheter från Substitutionscentrum
6525 1x1
bild
6525 1x1
Vissa väntar på tomten, vi väntar på besked
Advent betyder som alla vet väntan. I Substitutionscentrum väntar vi inte bara på jultomten, utan också på besked om vi får fortsatt finansiering från statsbudgeten, och i så fall hur stor summan blir. Det gör att vi i detta nu inte vet exakt hur vår verksamhet kommer att se ut under nästa år.
     Det vi däremot vet är att vi kommer att fortsätta jobba tillsammans med offentlig sektor inom ”Forum för kemikaliesmart upphandling”. Det är ett initiativ som vi startade under 2022 och som vi hoppas ger ringar på vattnet och verklig effekt ute i kommuner och regioner under 2023. Självklart kommer vi även fortsätta att hålla kurser för företag som vill lära sig mer om utfasning av skadliga kemikalier. Årets första kurs hålls redan den 17 januari 2023: SCIP-databasen – för vem och vad ska rapporteras?
   
Till sist vill vi passa på att önska en god jul och ett gott nytt år!
/ Anna Jacobs, centrumledare för Substitutionscentrum
bild
NYHET
Ny vägledning ska minska risken för att skadliga
ämnen cirkuleras
Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket har gemensamt tagit fram en vägledning som syftar till att få fler företag att använda mer återvunnet material på ett säkert sätt. Vägledningen är också tänkt att underlätta för företag som vill veta vilken lagstiftning som gäller för den som återvinner eller använder återvunnen råvara i tillverkningen av kemiska produkter eller varor.
bild
RAPPORT
Plast – en storskalig belastning för samhället
De sociala kostnaderna för plastföroreningar är enorma, uppemot hundratals miljarder dollar om året, enligt rapporten ”The price of plastic pollution” från Minderoo Foundation. Slutsatserna i rapporten är enkla men djupt oroande.
NYHET
Kemikalieinspektionen vill ha effektivare tillsyn av företag
På uppdrag av regeringen har Kemikalieinspektionen lämnat in en plan för framtida insatser som ska stärka och utöka marknadskontrollen på kemikalieområdet i Sverige, något man hoppas ska leda till ett bättre skydd för hälsa och miljö och en mer rättvis konkurrens för företag på den svenska marknaden.
Exempel på åtgärder som planen innehåller är:
  • Ökat antal inspektioner och systematisk uppföljning av företag som tidigare visat brister.
  • Utvecklad och anpassad tillsynsvägledning till kommuner.
  • Fortsatt satsning på information- och kommunikationsinsatser till företag.
bild
PROJEKT
Industrin vill fasa ut PFAS
POPFREE Industri är ett ettårigt planeringsprojekt för ett kompetenscentrum inom Vinnovas program Hållbar Industri, i detta fall med fokus på en hållbar PFAS-fri och cirkulär industri. Visionen är att bidra till minskade utsläpp av PFAS under produkters hela livscykel, där implementering av PFAS-fria alternativ kan minska utsläpp från produktion och användningsfas och med en avfallshantering som kan förhindra utsläpp av PFAS till miljön. Cirkulära flöden förutsätter giftfria material, och PFAS är en utmanande kemikaliegrupp att substituera bort. Vill ditt företag vara med? Kontakta oss!
bild
UTBILDNING
SCIP-databasen: Kostnadsfri grundkurs
Om dina varor innehåller särskilt farliga ämnen upptagna på Kandidatförteckningen i Reach, i halter som överstiger 0,1 viktprocent, måste du registrera dessa ämnen i SCIP-databasen hos Echa. Välkommen på vår introduktion till registrering i SCIP-databasen.

När: 17 januari 2023, kl 10 - 11
Hur: Digital och kostnadsfri
Läs mer och anmäl dig här


SCIP: Fördjupningskurs 1
När: 25 januari 2023, kl 09 - 12, digital
Pris: 2 900 kr ex moms.
Läs mer och anmäl dig här


SCIP: Fördjupningskurs 2
När: 27 januari 2023, kl 09 - 12, digital
Pris: 2 900 kr ex moms.
Läs mer och anmäl dig här
 
bild
UTBILDNING
Så tar du reda på om dina varor innehåller skadliga kemikalier
Välkommen på Substitutionscentrums kostnadsfria grundkurs (steg 1-2 i substitutionstrappan).

När: 16 mars 2023, kl 13 - 16.30
Hur: Digital och kostnadsfri
För vem: Alla företag/organisationer som vill börja arbeta systematiskt med substitution
Läs mer och anmäl dig här
 
Kontakta Substitutionscentrum
Webb: ri.se/substitutionscentrum
E-post: substitutionscentrum@ri.se
6517 footer logo 82x105
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN
ADRESS
KONTAKT
Följ oss
bild bild bild bild