Nyhetsbrev från Sveriges produktionskluster | #4 2022
Ser mailet konstigt ut? – Öppna i webbläsare
logo
18793 1 1
bild
18793 1 1
Ett spännande år för innovations-Sverige
Våren 2023 är Sverige ordförande i Europeiska unionens råd, även kallat ministerrådet. Sverige kommer att leda över 2 000 möten, varav minst 150 i Sverige. Det första är ett stormöte i januari, då EU-kommissionen besöker Kiruna där man bland annat ska visa upp den gröna industriella omställning som pågår i norra Sverige.
      Även flera andra viktiga möten inom produktionsområdet hålls under 2023, vilket delvis beror på att de första strategiska innovationsprogrammen fyller 10 år. Nu inleds också arbetet med de nya innovationsprogrammen och intresset för att få leda dessa är mycket stort. Så många som 98 ansökningar skickades in till Vinnovas utlysning av föreberedelsprojekt ”Impact Innovation”.
     När det gäller viktiga möten under våren, kan du redan nu boka in 9-10 maj i kalendern. Då är det nämligen dags för Klusterkonferensen 2023.

Till sist vill jag önska dig en riktigt god jul och ett utvecklande nytt år!
Boel Wadman, klusterkoordinator, Sveriges produktionskluster
21921 rondell
NYHET
12 beviljade projekt från FFI Cirkularitet
Nu är det klart vilka projekt som får finansiering i det nya delprogrammet FFI Cirkularitet inom samarbetet Fordonsstrategisk forskning och innovation. Flera av projekten har initierades av, eller har koppling till, Sveriges produktionskluster eller klustrens medlemsföretag. Ett exempel är projektet ”Gaskylning och simulering för stålkomponenter med ökade krav för elektrifiering (GASELL)", som har koppling till Produktionsklustret för komponenttillverkning och handlar om gaskylning av transmissionskomponenter.
bild
Klusterkonferensen 2023
– flyttar till Södertälje
Arbetet med nästa års klusterkonferens är i full gång. En av nyheterna är att konferensen byter ort, och hålls på Södertälje Science Park, 9-10 maj.
– Vi tycker att det är läge att prova en annan ort och modernare anläggning. Förhoppningsvis ger det en uppdaterad dynamik i eventet, säger Lena Moestam på Volvo Group, som ingår i planeringsringsteamet.
NYHET
Vårens finansieringsmöjligheter för projekt
– vi listar viktigaste utlysningarna inom tillverkning
Våren 2023 blir en intensiv tid för alla som vill göra projektansökningar. Två stora nationella utlysningar med deadline i vår är FFI Cirkularitet från Vinnova och Zero Emissions från Energimyndigheten. För internationellt samarbete passar flera av Horizon EU:s nya utlysningar för transport och tillverkning.
bild
NYHET
Work Balance – ett dialogverktyg för hållbar arbetsmiljö
Hur kan man i praktiken arbeta förebyggande, främja det som fungerar och upptäcka tidiga risksignaler i arbetsmiljön i syfte att skapa goda arbetsförhållanden i alla roller och verksamheter? Det har man studerat i ett interaktivt samverkansprojekt som nu sammanfattas i HELIX-rapporten ”Dialogverktyget Work Balance i praktiken – En lärande utvärdering för hållbart arbete”.
NYHET
Vad kan vi lära från Covid-19-pandemin för att bli bättre rustade inför framtida förändringar?
Nu kan du ta del av en ny artikel om hur pandemikrisen triggat nytänkande och accelererat megaförändringar på våra arbetsplatser såsom digitalisering. Företrädare från privata, offentliga och intermediära organisationer (däribland företag i Sveriges produktionskluster) har i en omfattande intervjustudie delat sina erfarenheter kring hur pandemin påverkat verksamheter, arbeten och arbetsmiljöer. Men de har också berättat om hur de stora utmaningarna under krisen skapat nya handlingsutrymmen och drivit innovationer, där det finns stor potential att lära genom kriser inför framtida förändringar.
21901 omstallningslyftet bild
NYHET
Omställningslyftet hjälper företag att ställa om
Sveriges företag är avgörande för en positiv, hållbar utveckling. Omställningslyftet är ett nationellt initiativ med syfte att underlätta affärsdriven klimatomställning för små och medelstora företag. Kärnan är företagsnära vägledning av affärsutvecklare, experter och forskare – allt för att skapa hållbara och framtidssäkrade affärer. Omställningslyftet är en gemensam satsning från Tillväxtverket, RISE, SISP, Energikontoren Sverige, IUC, IVL och SuPr. Projektet delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF). 
bild
EVENT
Monteringskonferensen
För 29:e gången samlas aktörer inom montering för att sprida kunskap om området, diskutera utvecklingsspår och ta del av nyheter på Monteringskonferensen, som arrangeras av Svenskt Monteringsforum.

När: 15 mars
Var: Filmhuset, Stockholm
Läs mer och anmäl dig här
 
bild
PROJEKT
3D-printing och logistik i nya projektet SPARSAM
För att identifiera vilka komponenter som är lämpliga för additiv tillverkning behöver de tekniska urvalskriterierna kompletteras med värden som minskade lagerkostnader, transporter och miljöbelastning.
– Additiv tillverkning kommer inte ta bort behovet av transport och logistik i produktionssystemet, men det kan påverka hur leverantörskedja, logistik och transportsystemen ser ut, säger Martin Kurdve, Produktionsklustret för logistik.
Kommande event och konferenser
18/1: Omställningslyftet – Kickstart Hållbarhet (flera tillfällen och platser)

25/1: Digitaliseringsklustrets workshop “Digitalization for circularity: preparation of new R&D applications for FFI”. Anmäl dig till: per.gullander@ri.se

26/1: Kompetenslyft för klimatomställningen

27/1: Medarbetarna i fokus ger Furhoffs Rostfria kraft att utvecklas

31/1: Hållbart arbetsliv – kompetensförsörjning för framtidens arbete

2/2: Teknikworkshop: Cirkulär ekonomi

7/2: Lansering av Centrum för Industriell och Urban symbios

9/2: Additiv tillverkning i metall – resultat från MANUELA-projektet

15/3: Monteringskonferensen 2023, Filmhuset, Stockholm

21-23/3: Sweden Innovation Days

28-29/3: LIGHTer Summit 2023

3/5: Produktion2030’s 10-Year Anniversary Conference

9-10/5: Klusterkonferensen 2023, Science Park, Södertälje – "save the date"


Fler event hittar du på Kunskapsförmedlingens och RISE webbplatser.
19209 tree transp
En mötesplats för hållbar produktion
I Sveriges produktionsklustrens arbetar industri och akademi tillsammans för att lösa gemensamma utmaningar inom produktionsområdet. Våra medlemmar har möjlighet att delta i forskningsprojekt, seminarier, workshoppar med mera. Kontakta oss, så berättar vi mer om Sveriges produktionskluster! 
KONTAKT
Boel Wadman
boel.wadman@ri.se
070-780 61 80