RISE Research Institutes of Sweden Visa i webbläsare  /  Vidarebefordra
11354 rise logo rgb neg
Nyhetsbrev från RISE Research Institutes of Sweden
6525 1x1
bild
6525 1x1

Innehåll:
Prenumerera på Om AI
AI och hjärnan
Om hjärnan vore en dator...
Martin Nilsson
Anta för ett ögonblick att hjärnan är en dator. I så fall skulle datorns hårdvara motsvara hjärnans neuroner. Men vad skulle datorns mjukvara motsvara? Stora resurser har satsats på att ta reda på hur neuronerna är kopplade till varandra (“connectomics”), men satsningarna på att disassemblera hjärnans programvara är försumbara. Ändå bryr sig de flesta av oss ganska lite om hårdvaran när vi köper en ny dator eller mobiltelefon, och desto mer om vilken mjukvara eller vilka appar vi kan köra på den. Utgående från vad vi vet om hjärnan och om datorer i allmänhet, vad skulle vi kunna gissa oss till om hjärnans arkitektur och mjukvara? 
Maskininlärning
Vad är distribuerad maskininlärning?
Edvin Listo Zec
Vår tid präglas av stora mängder mobila enheter som hela tiden skapar och samlar in data. Enheterna vi använder blir alltmer kraftfulla, med bättre beräkningskraft och starkare sensorer, vilket i sin tur möjliggör för bättre datainsamling. Genom att samla in och använda denna data till att träna AI-modeller finns det möjlighet att skapa förbättrade upplevelser inom olika tillämpningsområden och därmed bidra till större samhällsnytta. 
AI och cybersäkerhet

AI och cybersäkerhet måste gå hand i hand

AI är ett kraftfullt verktyg som möjliggör allt från självkörande fordon till livsviktiga vårdinnovationer. Ökande antal tillämpningsområden ställer högre krav på teknologi som kan skydda data som lagras och delas. Hur säkerställer vi att de AI-modeller vi använder är tillräckligt robusta för att motstå cyberattacker?

I videon Cybersecurity and AI förklarar forskaren och enhetschefen för cybersäkerhet, Shahid Raza, mer om varför utvecklingen inom AI och cybersäkerhet måste följas åt (videon är på engelska). Se videon och läs mer här

Nyheter AI
Läs mer om vår senaste forskning
bild EFFGAN: Ensemble av federerade GANs

As technology has increasingly been getting more powerful, we have also started generating vast amounts of data. This data could be leveraged to increase performance and user experience in a multitude of areas.
Läs mer

bild Application of Autoencoders for Additive Manufacturing

In research on additive manufacturing (AM), machine learning (ML), a subset of artificial intelligence (AI), has started to gain popularity. In contrast to conventional subtractive manufacturing methods, AM, or 3D printing, is a novel, viable manufacturing strategy for the contemporary industrial paradigm that has attracted significant interest globally.
Läs mer

bild A machine learning framework for X-ray scattering data analysis

Across the sciences, data from many different measurements and characterization techniques are analyzed by curve fitting of computationally heavy models. One example is small angle X-ray scattering (SAXS), which is a commonly used technique to characterize materials at the scale of nanometers and a critical part of the toolbox in RISE’s involvement with LSRI (large scale research infrastructures) such as MAX IV in Lund.
Läs mer

bild Few-shot bioacoustic event detection using a prototypical network ensemble with adaptive embedding functions

Climate change affects the whole planet. Both humans and other species face increasing challenges in the near future. We are in the center of the sixth mass extinction of species at the moment, and having trustworthy quantifications of the state of biological systems may help us mitigate some of these effects.
Läs mer

bild RISE inleder AI-samarbete med Läkemedelsverket och Uppsala universitet

I ett nytt forskningssamarbete inom artificiell intelligens inrättas en doktorandtjänst inom tillämpad artificiell intelligens med inriktning mot läkemedelssäkerhet. Läs mer
AI-spaningar
Vad tycker våra experter är nytt och spännande inom AI?

1 "Om två år kan en autonom minifabrik för läkemedelstillverkning bli verklighet. Inom processindustrins strategiska innovationsprogram PiiA drivs ett maskininlärningsprojekt för automatiserad tillverkning av biologiska läkemedel och vaccin, bland annat med Lunds universitet, Novo Nordisk och ArgusEye. Genom att digitalisera produktionen och koppla läkemedelsanalysen till en digital tvilling ska de följa molekylernas egenskaper medan de går igenom tillverkningsprocessen. På så sätt ska de snabbare kunna säkerställa att molekylen ligger inom specifikation för att läkemedlet ska bli godkänt. Tillverkning av biologiska läkemedel är resurskrävande men med en helt digitaliserad produktion kan minifabriken ge energi- och resursbesparingar upp till en faktor tio. Dessutom kan läkemedel och vaccin utvecklas fortare så att fler patienter kan få tillgång till rätt läkemedel snabbare." – Peter Wallin, programchef RISE

2 "Tillväxtanalys publicerade den 10 november fallstudien "Varför AI? Förutsättningar, möjligheter och hinder för företag att använda AI". Den huvudsakliga slutsatsen är att reglering, kompetensbrist och datatillgång upplevs av företagen som de största hindren för att implementera AI i verksamheten i större skala. Speciellt efterfrågas kompetens som knyter ihop tekniken med tillämpningsområden inom den egna verksamheten. Har ni dessa hinder för er användning av AI? Ta kontakt med RISE!"  – Sverker Janson, ledare RISE Centrum för tillämpad AI

Läs tidigare OmAI-spaningar här
1x1 21674 SWEGERcolloq
1x1
Welcome to the inauguration of the Swedish German AI Colloquium
November 29 at 15:15 – 16:15 Online

The colloquium will be jointly hosted by DLR Projektträger, AI Sweden, RISE and the German AI Association and is supported by the Swedish innovation agency Vinnova and the German Federal Ministry of Economic Affairs and Climate Action Sessions will be held at regular intervals on different application areas, technology topics and cross-sectional issues. All talks are intended for both AI experts and partners interested in the application of artificial intelligence. Become a member of a German-Swedish network of professionals in the field of AI and use the opportunity to foster collaboration, discuss challenges and exchange ideas during stimulating discussions in small groups.

The colloquium’s first session is focusing on AI for industry 4.0 and will include presentations on the Swedish project SALLPI and the German project FabOS.

Sign up here
1x1
Learning Machines
1x1

NLP Seminar Series
Online or on site
 Wednesdays at 15:00
The NLP Seminar Series is a forum for people who work with or are interested in Natural Language Processing (NLP). 

Join us at 15:00 online or on site at the AI Sweden Stockholm office on Fleminggatan 41. 

Upcoming seminars:

Wednesday December 7, 15.00-16.30

Title: Text Summarization and Evaluation in the Era of GPT-3

Speaker: Tanya Goyal, PhD student at University of Texas at Austin


The recent success of zero- and few-shot prompting with models like GPT-3 has led to a paradigm shift in NLP research. We study its impact on text summarization, focusing on the classic benchmark domain of news summarization. First, we investigate how zero-shot GPT-3 compares against fine-tuned models trained on large summarization datasets. We show that not only do humans overwhelmingly prefer GPT-3 summaries, but these also do not suffer from common dataset-specific issues such as poor factuality. Next, we study what this means for evaluation, particularly the role of gold standard test sets. Our experiments show that both reference-based and reference-free automatic metrics, e.g. recently proposed QA- or entailment-based factuality approaches, cannot reliably evaluate zero-shot summaries. Finally, we discuss future research challenges beyond generic summarization, specifically, keyword- and aspect-based summarization, showing how dominant fine-tuning approaches compare to zero-shot prompting.


Warm welcome!
AI Sweden and RISE NLP Group
Read more
1x1
Learning Machines
1x1

Learning Machines
Online Thursdays at 15:00
Learning Machines Seminars gathers experts in AI for an open weekly seminar! Seminars include presentations on a current topic on machine learning.

Upcoming seminars:

2022-12-01


Title: Auto Arborist: Towards Mapping Urban Forests Across North America

Speaker: Sara Beery, MIT

Generalization to novel domains is a fundamental challenge for computer vision. Near-perfect accuracy on benchmarks is common, but these models do not work as expected when deployed outside of the training distribution. To build computer vision systems that truly solve real-world problems at global scale, we need benchmarks that fully capture real-world complexity, including geographic domain shift, long-tailed distributions, and data noise. We propose urban forest monitoring as an ideal testbed for studying and improving upon these computer vision challenges, while working towards filling a crucial environmental and societal need. Urban forests provide significant benefits to urban societies.

2022-12-08: William Lidberg, Swedish University of Agricultural Sciences
2023-01-12: Mark D. Plumbley, University of Surrey
2023-01-19: Giulia Fanti, Carnegie Mellon University
Read more
Om du har exempel du vill dela eller frågor att diskutera med oss så är du mer än välkommen att ta kontakt.
11354 rise logo rgb neg
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN
ADRESS
KONTAKT
Följ oss
bild bild bild bild