Lättvikt lyfter svensk konkurrenskraft Webbversion
bild
News Maj 2023
23715 hejsvejs AA
Delegationsresor som skapar långsiktiga samarbeten
Vi är glada över att LIGHTers nätverk deltagit i två givande delegationsresor till Tyskland respektive Österrike. Båda resorna bidrar till ökade europeiska samarbeten kring lättviktsområdet i Europa.

Vår nästa stora puck är vårt tredje möte inom European Lightweighting Network som går av stapeln den 8 juni i Stockholm. Vi ser fram emot ett både breddat och fördjupat europeiskt samarbete kring lättvikt!

Vi gläds också åt att Medlemsprogram Lättvikt växer, det är roligt att se så många nya medlemmar i vårt nätverk.

I LIGHTer News Maj:
  • Delegationsresor till Tyskland och Österrike
  • Medlemsprogram Lättvikt växer
  • Finansiering för industriella gränsgångare
  • Finansieringstips för förstärkta projektförslag
LIGHTer verksamhetsledning,
Cecilia, Christian och Katinka
"Vår delegationsresa till Tyskland var otroligt givande. Vi har fått med oss många nya insikter och idéer att ta med oss tillbaka till våra respektive organisationer. Vi ser fram emot att utforska möjligheterna att tillämpa lättviktsteknik i vår egen organisation och att fortsätta samarbetet med dessa ledande organisationer inom området."

- Jonas Nyvang, VD Stilride

Jonas Nyvang från Stilride var en av deltagarna på vår industridelegationsresa till Tyskland i början av maj. På resan medverkade personer från svenska småföretag, institut och akademi. Resan gav många goda möjligheter till nätverkande och framtida samarbeten, och vi ser fram emot vår nästa delegationsresa som kommer gå till Frankrike!
23660 IMG 0336
Lyckad workshop i Österrike 
I början av maj reste LIGHTer PhD Network till Linz och Wien i Österrike för att besöka olika företag, institut och lärosäten med spetskompetens inom lättvikt.
Tanken med resan var att skapa nya kontakter och samarbeten mellan doktorander i Europa. På sikt vill vi skapa ett europeiskt nätverk för doktorander inom lättviktsområdet.
21040 thisisengineering raeng X7cls0azgKg unsplash
Medlemsprogram Lättvikt växer
Vi gläds åt att välkomna tio nya företag till Medlemsprogram Lättvikt! Organisationerna som ansluter sig kommer från olika branscher. 
De nya medlemmarna är: Abic, Aplicator, Camatec, Celluxtreme, Element, Faiber, Gazechim, Stilride, Swedeship och Tenutec.
22516 thisisengineering raeng TeJZ3CGZXRw unsplash
Finansiering för industriella gränsgångare
I vintras hade LIGHTer Academy en utlysning för finansiering av industriella gränsgångare, det vill säga disputerade forskare som arbetar i samarbetsprojekt mellan akademi och industri. Fyra personer har beviljats projektfinansiering, och vi ser fram emot att höra mer om de olika samarbetsprojekten.
LIGHTer REKOMMENDERAR
Sök förstärkning till ditt tysk-/franska projektförslag
Nu kan du söka finansiering för att utveckla ett projekt inför en internationell ansökan med franska och/eller tyska aktörer inom Horisont Europa. Aktiviteter som stärker projektets innehåll eller teamets sammansättning kan finansieras.
Kalendarium


8-9 jun

3rd Meeting of the European Lightweighting Network, Stockholm

Hösten
 
Seminarium inom LIGHTer Produktoptimering


Mer information kommer löpande i nyhetsbrevet och på hemsidan.
21270 hej och h%c3%a5
 +46 (0)70 780 60 52
  christian.olsson@ri.se
   +46 (0)72 225 78 31
    katinka.ernstsson@ri.se
      +46 (0)70 780 61 40
bild 640x640transp
640x640transp Sveriges förmåga att utveckla världsledande kompetens inom lättviktsteknik kommer att vara avgörande för vår industris konkurrenskraft och tillväxt inom landets styrkeområden. Därför bygger LIGHTer framtidens samarbete inom lättvikt: gränsöverskridande, fokuserat och effektivt.

Har ni några frågor eller synpunkter på nyhetsbrevet och/eller dess innehåll, tveka inte att höra av er.

Finansiärer:
Det strategiska innovationsprogrammet har fått stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas. 
bild  bild  bild
$$$open$$