Nyhetsbrev från Sveriges produktionskluster
 | #3 2022
Ser mailet konstigt ut? – Öppna i webbläsare
logo
18793 1 1
bild
18793 1 1
Hallå där, Johan Svenningstorp, ny ordförande för Sveriges produktionskluster
Vilken blir din viktigast uppgift som ordförande för Managemnet Team?
– Vi har en ständigt pågående transformation av både hur klustren arbetar och vilka områden som ger mest värde för svensk produktion. Kommande år kommer vi att jobba med att identifiera de gemensamma taktiska frågorna som alla kluster måste bidra till såsom cirkularitet, kognitivt och fysiskt operatörsstöd och den digitala tråden.
– Vi måste också säkra att vi har tillgång till publikt stöd för detta arbete på regional, nationell och europeisk nivå.

Läs hela intervjun på Kunskapsförmedlingen.se

/ Johan Svenningstorp, Volvo Group samt
ordförande för Sveriges produktionsklusters Mangagement Team
21619 Grattis till 11 beviljade projekt p2030
Cirkularitet i fokus i 11 nya beviljade projekt
Vi måste öka takten av användning av cirkulerat material i samhället. Därför efterfrågade  Produktion2030 i sin sextonde utlysning projekt som kan bidra med ökad cirkularitet av material och komponenter i tillverkningsindustrin. Bland de 11 projekt som beviljats finns flera med koppling till Sveriges produktionskluster, till exempel:
  • Robust texture design for circular polymers – ROPY
  • Logistic Visibility for Circularity (LOVIS4C)
  • Sustainability Parameters for Parts analyses and Selection for Additive Manufacturing (SPARSAM)
Ny roadmap för digitaliserad produktion tar form
Produktionsklustret för digitalisering vill ”Visa vägen till en lyckad digitalisering”. Därför tar man nu fram en gemensam behovsbild av forskning och utveckling för industriell digitalisering, som sedan ska omsättas till resultat för ökad konkurrenskraft inom svensk industri, institut och akademi. 
bild
EVENT
Komponenttillverkning – utmaningar och nya samarbetsmöjligheter
Välkommen till ett seminarium som lyfter aktuella frågor och gemensamma utmaningar inom komponenttillverkning, som hållbarhet, kompetensförsörjning, process och tillverkning.
När: 7 december kl 10-16.30
Var: RISE i Mölndal eller digitalt
Pris: Kostnadsfritt
Läs mer och anmäl dig här
 
Digitalt stöd och kultur viktigt för universell utformning av manuella arbeten
Projektet Universell utformning av arbetsplatser – manuell montering (UUAAMM) har tagit fram en rapport som beskriver nyckelfaktorerna för att framgångsrikt arbeta med universell utformning inom manuell montering.
– Med rapporten vill vi dela lärdomar och en modell för universell utformning, något vi tror kan stärka svensk industri och kompetensutveckling i arbetslivet i allmänhet, säger Sandra Mattsson, forskare på RISE och koordinator för Produktionsklustret för montering. 
21407 plast
Nationellt center för hållbar plast 
Polymera material behöver uppfylla helt andra krav på hållbarhet än tidigare. Produktägare efterfrågar hållbar plast med rätt cirkulära egenskaper, vilket är en utmaning, men också en möjlighet till stärkt konkurrenskraft för svensk plastindustri. Därför har RISE tillsammans med industrin startat Nationellt center för hållbar plast, en oberoende arena där företag, akademi och branschorganisationer inom svensk plastindustri kan bygga kompetens, både tillsammans och i den enskilda organisationen.
bild
Goda friktionsresultat för diamantbelagda gripverktyg
En nyligen framtagen metodik och fixtur för att mäta friktion under höga krafter har testats på företaget Diamantprofils diamantbeläggningar. Resultatet visar att beläggningen är effektivare än både spårslipade och blästrade ytor. 
Höstens och vinterns event och konferenser

17/11: Automation Summit 2022

23/11: Ståldagen 2022

29/11: Design för additiv tillverkning

29-30/11: Workshop: LIGHTer Product Optimization

30/11: Techtank Conference 2022

7/12: Komponenttillverkning – utmaningar och nya möjligheter till samarbete

7/12: Digital Teknikworkshop – Cirkulär ekonomi

7/2: Lansering av Centrum för Industriell och Urban symbios

9/2: Additiv tillverkning i metall – resultat från MANUELA

15/3: Monteringskonferensen 2023, Filmhuset, Stockholm – "save the date"

21-23/3: Sweden Innovation Days

9-10/5: Klusterkonferensen 2023, Science Park, Södertälje – "save the date"


Fler event hittar du på Kunskapsförmedlingens och RISE webbplatser.
19209 tree transp
En mötesplats för hållbar produktion
I Sveriges produktionsklustrens arbetar industri och akademi tillsammans för att lösa gemensamma utmaningar inom produktionsområdet. Våra medlemmar har möjlighet att delta i forskningsprojekt, seminarier, workshoppar med mera. Kontakta oss, så berättar vi mer om Sveriges produktionskluster! 
KONTAKT
Boel Wadman
boel.wadman@ri.se
070-780 61 80