Nyheter från Substitutionscentrum – vi vägleder kemisk substitution
Nyhetsbrev November 2022
Visa i webbläsare  /  Vidarebefordra
bild
Nyheter från Substitutionscentrum.se
6525 1x1
bild
6525 1x1
Välbesökta utbildningar och populära event!
November är nu nästan slut, vi har kommit in i advent och vi kan börja summera året som gått. Förutom våra två grundkurser erbjöd vi i år utbildningar om SCIP-databasen. Intresset var stort och kursen "Introduktion till SCIP-databasen" hölls vid sex tillfällen, varav fyra helt fullbokade. Under året fortsatte vår seminarieserie ”Forum för kemikaliesmart handel”, i samarbete med Svensk Handel, och vi initierade ett nytt forum, ”Kemikalieforum för offentlig sektor” som även det var välbesökt.  I runda tal har vi under 2022 träffat 1200-1300 deltagare i våra kurser och webinarier, vilket vi är väldigt glada för!

Men än är året inte alldeles slut utan det finns ännu ett tillfälle att vara med på vår ”Grundkurs: Så tar du reda på om dina varor innehåller skadliga kemikalier”, som hålls den 8 december. Har du inte redan gått den så passa på!

/Substitutionscentrum
Du har väl svarat på vår enkät?
Vi är nyfikna på hur din kontakt med oss har påverkat hur du arbetar med kemikaliefrågan och hoppas att du vill svara på några snabba frågor så vi kan fortsätta stäva efter att bli ännu bättre.
Länk till enkät
bild
UTBILDNING
Grundkurs: Så tar du reda på om dina varor innehåller skadliga kemikalier
När:
8 december 2022, kl 13.00 - 16.30

eller
16 mars 2023, kl 13.00 - 16.30
Digitalt och kostnadsfri.
Anmälan och mer information
 
bild
UTBILDNING
SCIP -  Kostnadsfri grundkurs
Digitalt och gratis
17 januari 2023, kl 10 - 11
Anmälan och mer information

SCIP- Fördjupningskurs 1
25 januari 2023, kl 9 - 12
Kursen hålls digitalt, kostnad 2900 SEK

Anmälan och mer information

SCIP- Fördjupningskurs 2
27 januari 2023, kl 9 - 12
Kursen hålls digitalt, kostnad 2900 SEK

Anmälan och mer information
 
bild
NYTT VERKTYG
Verktyget för säkrare kemikalier Greenscreen® erbjuder nu en märkning för medicinteknisk utrustning med syfte att hjälpa vården välja säkrare alternativ.

NYA RÖN
  • Regleringen av farliga kemikalier i Europa formas av ekonomiska intressen. Kemikalier som inte ens används inom EU förbjuds eller begränsas, vilket ger ett sämre skydd än förväntat. Det visar en studie publicerad i Nature Communications av forskare från Göteborgs Universitet och Chalmers. Läs mer här

  • Det danska Forbrugerrået Tænk har undersökt PFAS i konsumentprodukter. De identifierade PFAS i över 20 olika sorters produkter som till exempel kosmetik, kläder, tandvård, byggprodukter, trädgårdsartiklar, gamingartiklar mm. Läs mer här
bild
NY RAPPORT
För att öka skyddet för människor och planeten mot farliga ämnen, så har den Europeiska kommissionen tagit fram en strategisk forsknings- och innovationsplan (SRIP). Detta för att påskynda övergången till säkra och hållbara kemikalier och material. Förutom att lista forsknings- och innovationsbehov under hela livscykeln för kemikalier och material ger SRIP också vägledning om hur man får ut det mesta av forsknings- och innovationsaktiviteter.  Syftet är att stimulera och vägleda finansiärer på EU-, nationell- och privat nivå såväl som prioriteringar för myndigheter, forskare och företag.
NYTT INOM LAGSTIFTNING

EU
  • Den 10 november 2022 anordnade Kemikalieinspektionen ett webbinarium med information om aktualiteter i kemikalielagstiftningen. Se webbinariet här

  • Användningen av träskyddsmedlet kreosot begränsas inom EU. Läs mer här

  • Europeiska rådet har formellt antagit en förordning om att sänka gränsvärdena för förekomsten av långlivade organiska föroreningar (POPs) i avfall. Nya kemikalier kommer införas i POPs-förordningen och gränsvärdena uppdateras för vissa ämnen, till exempel för PFAS-ämnen och bromerade flamskyddsmedel. Läs mer här

  • ECHAs forum för informationsutbyte om verkställighet har beslutat att deras nästa tillsynsprojekt inom REACH kommer att undersöka hur företag uppfyller registrerings-, godkännande- och begränsningskraven för produkter och kemikalier som de importerar från länder utanför EU. Projektet ska genomföras 2023-2025 och kommer kräva ett nära samarbete mellan REACH-tillsynen och nationella tullmyndigheter i medlemsstaterna. Läs mer här

Kina
  • Kinas ministerium för ekologi och miljö har publicerat ett utkast för en lista med 14 miljöföroreningar som framöver kan komma att regleras, begränsas eller förbjudas (med undantag) inom Kinas satsning New Pollutant Control Action Plan. Tio av ämnena på listan är långlivade organiska föroreningar (POPs), till exempel finns PFOS och PFOA med på listan. Då en stor del av världens produktion finns i Kina kommer landets eventuella framtida regleringar att påverka leverantörskedjor på världsmarknaden. Läs mer här
bild
CIRKULARITET
ECHA har genomfört ett pilotprojekt där man tillsammans med miljöinspektörer från elva medlemsländer har gjort en tillsyn av avfallsoperatörer. Syftet var att kontrollera om de återvunna ämnen uppfyller villkor för undantag från REACH registrering och resultatet visade att ett av fyra ämnen som återvunnits inte gjorde det.  

De brister som konstaterats under pilotprojektet ledde till skriftliga råd, böter och administrativa förelägganden. Den här pilotstudien var ett första steg för att etablera ett harmoniserat samarbete mellan REACH och avfallsmyndigheter, i syfte att flytta mot en effektivare tillämpning av kemikalielagstiftningen i framtiden Läs mer här


bild
SUBSTITUTIONSCENTRUM TIPSAR

Förbered dig på tillsyn av kontaktmaterial - webbaserad kurs 1 februari av Normpack

Producenter och importörer av förpackningsmaterial och förpackningar avsedda för livsmedel kommer framöver bli kontrollerade i Sverige.

Livsmedelsverket, tillsammans med kommunerna, bygger just nu upp en tillsynsverksamhet. I februari förväntar vi oss att tillsynen hittat formerna och de första skarpa besöken gjorts.

Kursen förbereder dig för den nya tillsynen genom att ta upp frågor som:
  • hur går tillsynen till och vad kontrolleras?
  • hur ser den bakomliggande lagstiftningen ut, i Sverige och EU?
  • hur kan jag på bästa sätt förbereda min organisation?
Kursen hålls digitalt och är öppen för alla.
6517 footer logo 82x105
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN
ADRESS
KONTAKT
Följ oss
bild bild bild bild