Lättvikt lyfter svensk konkurrenskraft Webbversion
bild
News April 2023
23370 andrew butler aUu8tZFNgfM unsplash
Europeiskt lättviktssamarbete och projektfinansiering

April, maj och juni är intensiva månader för det europeiska samarbetet inom lättvikt. Tillsammans stärker vi lättviktslösningar som ett viktigt sätt att nå en hållbar framtid i Europa. LIGHTer deltar i aktiviteter i Paris, Berlin, Stuttgart, Bryssel, Wien och Linz. Den 8–9 juni välkomnar vi European Lightweighting Network till den tredje högnivåkonferensen i Stockholm.


Innehåll i LIGHTer News April:
  • LIGHTer medverkar på "No European Green Deal without Lightweight Technology"
  • LIGHTer medverkade på JEC 2023
  • Sök finansiering i vår utlysning
Med hopp om en njutbar vår!

LIGHTer verksamhetsledning,
Cecilia, Christian och Katinka
23294 maple leaves 690233 960x560
No European Green Deal without Light-weight Technology

Fem europeiska nätverk arrangerar en konferens om lättviktens betydelse för The European Green Deal. LIGHTer är inbjudna som talare, och kommer att tala om lättviktens potentiella påverkan på bl.a. energi- och resurseffektivitet.


Datum: 4 maj 2023
Plats: Bryssel, Belgien
Läs mer
21040 thisisengineering raeng X7cls0azgKg unsplash
LIGHTer medverkade i panel om lättvikt i Europa på JEC i Paris

LIGHTer har medverkat på JEC 2023 i panelen Lightweight Made in Europe: Challenges and Opportunities. Panelen handlade om hur europeiskt tillverkad lättvikt kan fortsätta vara globalt konkurrenskraftig. 

22860 name gravity AdUs32i0jc unsplash
Sök projektfinansiering i vår utlysning!
Vi finansierar FoI-projekt på max 2 år för utveckling av ny lättviktsteknik med industriella tillämpningar. I årets utlysning fokuserar vi extra på att projekten ska bidra till cirkulära värdekedjor. Deadline är 10 maj.
Läs mer och ansök
LIGHTer rekommenderar
  • SMART Eureka – bred utlysning inom avancerad tillverkning. Stänger 3 maj. Läs mer
Kalendarium


3 maj

Deadline för SMART Eureka

2-4 maj

Industridelegationsresa med Tysk-Svenska Handelskammaren

8-10 maj

LIGHTer PhD Network International workshop

10 maj

Deadline för LIGHTers utlysning som inkluderar värdecirklar

8-9 jun

3rd Meeting of the European Lightweighting Network, Stockholm


Mer information kommer löpande i nyhetsbrevet och på hemsidan. 
21270 hej och h%c3%a5
 +46 (0)70 780 60 52
  christian.olsson@ri.se
   +46 (0)72 225 78 31
    katinka.ernstsson@ri.se
      +46 (0)70 780 61 40
bild 640x640transp
640x640transp Sveriges förmåga att utveckla världsledande kompetens inom lättviktsteknik kommer att vara avgörande för vår industris konkurrenskraft och tillväxt inom landets styrkeområden. Därför bygger LIGHTer framtidens samarbete inom lättvikt: gränsöverskridande, fokuserat och effektivt.

Har ni några frågor eller synpunkter på nyhetsbrevet och/eller dess innehåll, tveka inte att höra av er.

Finansiärer:
Det strategiska innovationsprogrammet har fått stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas. 
bild  bild  bild
$$$open$$