Nyheter från Substitutionscentrum – vi vägleder kemisk substitution
Nyhetsbrev Oktober 2022
Visa i webbläsare  /  Vidarebefordra
bild
Nyheter från Substitutionscentrum.se
6525 1x1
bild
6525 1x1
Senarelagd tidplan för kommissionens kemikaliearbete
I detta nyhetsbrev kan du läsa om flera pågående initiativ för kemikalier. Nya globala avtal förhandlas fram, EU kommissionens arbete med nya faroklassificeringar, USAs kommande begränsningar och Kinas handlingsplan för ”nya föroreningar”. Alltså många positiva och konkreta steg mot målet en giftfri miljö. EU-kommissionen har haft en ambitiös plan för kemikaliearbetet, som vi beskrivit i tidigare nyhetsbrev. Kommissionen har dock nyligen bekräftat, i sitt ”2023 work programme”, att det kommer bli en senarelagd tidplan. Bland annat är revisionen av REACH-förordningen nu försenad till slutet av 2023, vilket väckt protester från flera organisationer och europaparlamentariker. Tidpunkten för starkare kemikalielagstiftning har alltså skjutits fram, men det får inte ses som ett skäl att inte fortsätta sträva mot målet Giftfri miljö, för en långsiktigt hållbar framtid!

/Substitutionscentrum
bild
NYHET

Walmart minskade sitt toxiska fotavtryck med 17% under 3 år

Den amerikanska, globala, detaljhandelskedjan Walmart publicerade i somras en uppdatering på sin hemsida om att de minskat sitt kemiska fotavtryck av ”särskilt farliga kemikalier” med 17% under åren 2017-2020. Detta motsvarar en utfasning av 16,5 miljoner kg farliga kemikalier i kosmetika, formulerade hygienartiklar, rengöringsmedel, husdjurs- och babyvårdsprodukter i USA.
21448 Bild1
NY KAMPANJ

Europeiska organisationer för civilsamhället lanserar
”Ban PFAS manifesto”.

Manifestet signerades av 45 organisationer som representerar civilsamhället, där även Sveriges konsumenter ingick. Manifestet riktar sig till medlemsstater och kommissionen för att PFAS ska förbjudas i konsumentprodukter till 2025 och för alla användningsområden 2030.
Länk till manifestet
bild
UTBILDNING
SCIP -  Kostnadsfri grundkurs
Digitalt och gratis
8 november 2022, kl 10 - 11
Anmälan och mer information

SCIP- Fördjupningskurs 1
16 november 2022, kl 9 - 12
Kursen hålls digitalt, kostnad 2900 SEK

Anmälan och mer information

SCIP- Fördjupningskurs 2
18 november 2022, kl 9 - 12
Kursen hålls digitalt, kostnad 2900 SEK

Anmälan och mer information
 
bild
UTBILDNING
Grundkurs: Så tar du reda på om dina varor innehåller skadliga kemikalier
När:
8 decmeber 2022, kl 13.00 - 16.30
Digitalt och kostnadsfri.


Anmälan och mer information
 
21449 Bild2

NY RAPPORT

Konkret handling krävs för giftfri miljö

Kemikalieinspektionen har utvärderat miljökvalitetsmålet Giftfri miljö, och har publicerat en fördjupad rapport. Hur vi ska hålla koll på kemikalier bestäms till stor del på EU-nivå. Idag har EU en gemensam strategi för arbetet men det krävs konkret handling för att trygga en giftfri miljö. Dessutom kan global handel och ökad konsumtion medföra ökade kemikalierisker, säger Kemikalieinspektionens generaldirektör Per Ängquist i samband med lanseringen av rapporten.
Läs Fördjupad utvärdering Miljökvalitetsmålet Giftfri Miljö 2023 här
21450 Bild3

NYTT VERKTYG

Guide: Calculation of product carbon footprint in chemical industry.

Genom ett samarbetsinitiativ har 37 företag i kemikaliesektorn överenskommit om globala riktlinjer för att beräkna produktens koldioxidavtryck (PCF).
Hitta guiden här

NYA RÖN
 • En undersökning av PFAS i navelsträngsblodprov har visat att alla analyserade prov innehöll ämnesgruppen. Undersökningen omfattade 40 studier och nästan 30 000 prover från de senaste 5 åren.
  Läs mer här
 • Danska konsumentrådet testade våtservetter/rengöringsservetter och upptäckte att hälften innehöll oönskade kemikalier. Endast 5 av 36 produkter som undersöktes var fria från oönskade ämnena som ingick i testet exempelvis parfymer, allergena konserveringsmedel och misstänka hormonstörarande ämnen.
  Läs mer här
 • Var tredje konsumentprodukt innehåller SVHC-ämnen. Det visar en studie som genomfördes som en del av EU-projektet LIFE AskREACH tillsammans med tyska federala miljömyndigheten. Forskarna fann särskilt höga koncentrationer av mjukgörare i ett målningsförkläde för barn och i trädgårdshandskar. Totalt analyserades cirka 106 fritids-, trädgårds-, gör-det-själv- och simprodukter från 13 EU-stater mellan april och juni i år. SVHC-ämnen hittades i 34 av produkterna, inklusive förbjudna ftalater, kortkedjiga klorparaffiner (SCCP) och polycykliska aromatiska kolväten (PAH). Koncentrationen av vissa SVHC-ämnen översteg 0,1 viktprocent vilket är gränsen för informationsplikt.
  Läs mer här
 • Ny saneringsteknik för PFAS: Hype eller hopp? En ny vetenskaplig studie för nedbrytning av den persistenta kemikaliegruppen PFAS har fått mycket medial uppmärksamhet. Tyvärr finns idag inget som tyder på att metoden skulle kunna ”eliminera” PFAS eller lösa problemet. I verkligheten är det en intressant laboratorielösning med spännande potential, som är begränsad till ett fåtal PFAS-kemikalier och än så länge endast som laboratoriemetod under vissa förutsättningar. Sanering i miljön är kostsamt och uppskalning av tekniken skulle behöva täcka nederbörd, mark och grundvatten, hav, sjöar och floder då PFAS finns överallt, se tex länk till artikel om PFAS överskridande av planetära gränser. Den tekniska upptäckten bör alltså inte användas som ursäkt för att inte förbjuda och substituera PFAS-kemikalier i största möjliga mån.
  Läs publikationen om PFAS-sanering här Läs mer om planetära gränser för PFAS här   
bild
GODA EXEMPEL

Cervera utnämns till den mest SVHC-medvetna återförsäljaren av EU-projektet askREACH. AskREACH arbetar för att öka konsumenters medvetenhet om farliga ämnen (SVHC) i varor och leverantörers skyldighet att följa REACHs informationskrav. Vill du veta hur Cervera jobbar med sitt systematiska kemikaliearbete så läs gärna vår tidigare intervju med hållbarhetsansvarig Huyen Vu eller se en inspelad video om Cerveras arbete med att fasa ut PFAS. Läs mer om utnämnandet från askREACH här.  

Franska myndigheten INERIS (arbetsmiljö) beskriver alternativ till bisfenoler för aluminiumburkar, nonylfenoletoxilater för textil och ftalater som mjukgörare i plast i sitt senaste nyhetsbrev. Länk till nyhetsbrev

Regeringarna i Bangladesh, Indonesien, Pakistan och Vietnam har gått samman för att bekämpa kemiska föroreningar och lanserar ett gemensamt program på 43 miljoner dollar. Detta för att hantera och minska farliga kemikalier i deras textilindustri som står för nästan 15% av den globala klädexporten. Länk till nyheten


NYTT INOM LAGSTIFTNING

Globalt
 • Stockholmskonventionens expertgrupp rekommenderar att fem långlivade (persistenta) ämnen fasas ut, varav de två viktigaste är plasttillsatser: flamskyddsmedlet Dekloran plus som är ett flamskyddsmedel och UV-328 som används för att skydda plast, ytor och matkontaktmaterial från nedbrytning i UV-ljus.
  Läs mer här
 • Nytt globalt ramverk för sund hantering av kemikalier och avfall efter 2020. Det nuvarande policyramverket för att främja global kemikaliesäkerhet, Strategic Approach to International Chemicals management (SAICM), arbetade mot ett ambitiöst 2020-mål. Ett nytt globalt ramverk förhandlas nu fram av regerings- och industriledare för en strategi efter 2020. Prioriteringarna för ramverket inkluderar mål för att förbjuda vissa kemikalier, öka utbildning och medvetande, förbättra datainsamling, standardisera verktyg och riktlinjer för kemikaliehantering och säkerhetsställa att privata sektorn införlivar sund kemikaliehantering i affärsmodeller, förbättra innovation och att hitta synergier med andra miljörelaterade ramverk.
  Läs mer här
USA
 • USA ansluter sig till 136 andra nationer och EU och ratificerar Kigali Amendment Montreal Protocol. Den globala överenskommelsen begränsar kemikalieanvändning av typen hydrofluorkarboner (HFC) där många klassas som PFAS-ämnen enligt OECDs definition. HFC har även tusen gånger högre potens för klimatuppvärmning än koldioxid. USA:s naturvårdsverk har uttalat sig om att begränsningen kommer bidra till att undvika en 0,5 grads temperaturhöjning till slutet av århundradet.
  Läs mer här
 • California blir första staten i USA som förbjuder PFAS i kläder och textil med början januari 2025. De blir även den andra staten som förbjuder PFAS i kosmetika, efter Colorado. Produkter med PFAS som säljs eller förs in i staten kommer även behöva rapporteras.
  Läs mer här

EU
 • Nya faroklasser ska stärka skyddet av hälsa och miljö – EU-kommissionen föreslår ökade krav på klassificering och märkning av produkter med farliga egenskaper. Det handlar till exempel om att produkter kan vara hormonstörande, PBT vPvB, PMT och vPvM. Förslaget innebär att nya faroklasser införs i kemikalielagstiftningen CLP. Feedbackperioden för förslaget avslutades 18 oktober och kriterierna kommer stegvis införas senast 18 månader efter kommissionen antar beslutet.
  Läs mer här
Kina
 • Kina utfärdar en handlingsplan för styrning av ”nya föroreningar”. I Maj 2022 utfärdade Kinas ministerium för ekologi och miljö (MEE) en handlingsplan för styrning av ”nya föroreningar”. Förslaget innehåller en regulatorisk färdplan för att förbjuda och begränsa farliga kemikalier och förstärka tillsyn och efterlevnad av dessa. Ämnesgrupper i särskilt fokus kommer vara antibiotika, persistenta organiska ämnen, hormonstörande ämnen och mikroplaster. ”Denna process kommer att fokusera på att identifiera nya föroreningar och deras toxiska effekter, möjliga ersättningar och ge stöd för saneringsverksamhet. Vi måste undvika en ond cirkel där dagens ersättande kemikalier blir morgondagens föroreningar" säger Zheng Minghui vice ordförande i den ständiga kommittén för State Key Laboratory of Environmental Chemistry and Ecotoxicity.
  Läs mer här

6517 footer logo 82x105
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN
ADRESS
KONTAKT
Följ oss
bild bild bild bild