Normpack verkar för säkra material i kontakt med livsmedel
Webbversion
740 greybord
webbaserad kurs 1 februari 2023
Varmt välkommen till Normpacks morgon-webbinar om regler för material i kontakt med livsmedel
1x1
1x1

FÖRBERED DIG PÅ TILLSYN AV KONTAKTMATERIAL

Producenter och importörer av förpackningsmaterial och förpackningar avsedda för livsmedel kommer framöver bli kontrollerade i Sverige. Kontrollen ska säkerställa att produktion och produkter görs i enlighet med gällande lagstiftning för material i kontakt med livsmedel. 

Alla material som kommer i kontakt med livsmedel ska av säkerhetsskäl vara utvärderade enligt gällande lagstiftning.

Livsmedelsverket, tillsammans med kommunerna, bygger just nu upp en tillsynsverksamhet. Än är inte allt klart, men Normpack har en tät dialog med Livsmedelsverket och följer utvecklingen. I februari förväntar vi oss att tillsynen hittat formerna och de första skarpa besöken gjorts. 

Normpack är en näringslivsgrupp där medlemmar får stöd och support i frågor som rör lagstiftningen. Normpack deltar bl.a. i Livsmedelsverkets samverkansgrupp för kontaktmaterial och har därigenom insyn i uppbyggnaden av tillsynen.

Kursen hålls digitalt och är öppen för alla.

Kursen förbereder dig för den nya tillsynen genom att ta upp frågor som:
  • hur går tillsynen till och vad kontrolleras?
  • hur ser den bakomliggande lagstiftningen ut, i Sverige och EU?
  • hur kan jag på bästa sätt förbereda min organisation?

Kursen är för dig som tillverkar, importerar och saluför material och produkter som är avsedda för kontakt med livsmedel. Exempel på produkter är livsmedelsförpackningar, köksutrustning och processutrustning för livsmedel.
Du kan arbeta som produktansvarig, säljare, inköpare eller den på företaget som är ansvarig för kvalitet och laguppfyllnad.
När: onsdag den 1 februari kl 9.00-12.00 

Var: via TEAMS

Kursen är öppet för alla. Kostnaden är
  • för Normpack medlemmar 2900 kr
  • för icke-medlemmar.5800 kr

Dela gärna vidare inbjudan till andra som kan vara intresserade.
Till anmälan >