Smart underhåll av infrastruktur
5747 Logo Mistra InfraMaint
 
Visa webbversion > | Gå till vår hemsida >
1x1 20704 samverkan bild
1x1
Gör som Åre kommun och Nacka vatten och avfall – delta i samverkansprojektet
I höst lanserar Mistra InfraMaint nya samverkansprojekt Planering av underhåll inom VA, och det finns fortfarande möjligheter för organisationer att anmäla sitt intresse. 

Lära tillsammans lockar
Samverkansprojektet är en unik möjlighet till kompetensbyggande för dig som jobbar inom VA, som bygger på principen learding by doing – och att lära tillsammans. 

– Tillgångsförvaltning kan uppfattas som en koloss av olika processer och arbetssätt. Allt från beslutsfattande, livscykelleveranser, tillgångsrelaterad information, organisation och människor till risk och uppföljning. Att få stöd på vår resa, och tillsammans med andra VA-organisationer tillsammans forma och förstå oss på helheten i arbetet framåt ser vi som en lockande fördel med samverkansprojektet. Learning by doing, och få hjälp på vägen, säger Louise Rosqvist på Nacka Vatten och Avfall, som är en av organisationerna som deltar. 

Öppna webinarium
För dig som är nyfiken kommer vi att bjuda in till två öppna webinarium under oktober. innan sista anmälningsdag. 
Den 4 oktober hålls Vad innebär smart och hållbar underhåll, som behandlar frågor om kostnader, risker och säkerhet, prestanda och leveranssäkerhet så väl som olika aspekter av hållbarhet.
Det andra öppna webinariet heter Tillgångsförvaltning med stöd från standarder, mer information om datum kommer. 


Anmäl dig och din organisations intresse för att delta senast 21 oktober. 

Läs mer och anmäl ditt intresse här >
1x1 20705 city 1874154
1x1
Talarlistan börjar fyllas på – säkra din plats på årsträffen
19-20 oktober är det dags för årsträff i Mistra InfraMaint. 

Vi ser mycket fram emot att återigen kunna träffas fysiskt, och hoppas att många har möjlighet att närvara. Det är både roligt och viktigt att så många som möjligt av våra projektpartners finns representerade när vi möts för att blicka både bakåt och mot framtiden.


Det fullständiga programmet presenteras närmare inpå årsmötet, men upplägget ser ut som följer:

Dag 1 kommer att bjuda på en blandning av inbjudna talare och panelister från kommuner, akademi och externa aktörer, som sätter ljuset på de kritiska utmaningarna vi har inom underhåll av kommunal infrastruktur och möjliga lösningar. Bland andra kommer Erik Törnblom från Kommuninvest hålla en presentation om underhållets påverkan på investeringar i kommunal infrastruktur.


Vi får också ta del av en kavalkad av presentationer av FoU-resultat, bland andra hör vi Amelie Bennich om systemlogik och anpassning av affärsmodeller i smart underhåll, och Roya Meydani tala om beslutsstödsstrategier för infrastrukturägare.

Dagen avslutas med en paneldebatt.  

 
Dag 2 blickar vi mot framtiden med presentationer och diskussioner om de viktigaste framtidsfrågorna för smartare underhåll av kommunal infrastruktur. Bland annat får vi en presentation på temat Klimatförändingarnas påverkan på infrastrukturen av SMHI:s AnnaKarin Unger, och Pär Blomqvist talar om sin historiska studie av modeller för byggande och förvaltning av kommunalt VA respektive gata/väg.Dessutom presenterar biträdande programchef Magnus Arnell projekt och samverkan inom fas 2 av programet.

Vi möts på Quality Hotel The Box i Linköping och antalet platser är begränsat. Ni som är associerade till programmet har förtur. 
Läs mer och anmäl dig här>
1x1 7287 Logo Mistra InfraMaint
1x1
Vad är på gång i InfraMaint? Missa inte nästa lunchseminarie
Nu drar höstens lunchuppdateringar igång och nästa tillfälle är tisdag 20 september kl. 11.30 -12.30. 

Under lunchtimmen ges uppdateringar dels från programledningen, dels från tre av våra projekt: 
  • Riskbaserad beslutsstödsmetod för att nå en hållbar nivå av tillskottsvatten till avloppssystem – doktorand Anna Ohlin Saletti
  • Systemlogik och anpassning av affärsmodeller i smart underhåll av infrastruktur – doktorand Amelie Bennich
  • Historisk studie av regimer och dominerande modeller för byggande och förvaltning av kommunalt VA respektive gata/väg – forskare Pär Blomkvist

Vill du få direktinbjudan till lunchuppdateringarna, hör av dig till david.r.lindblom@ri.se.

Anslut direkt till mötet via Teams >
1x1 20959 asaf
1x1
Målet: mer innovativa upphandlingar
Mistra InfraMaints projekt Upphandlingsarena undersöker hur man med hjälp av upphandlingar kan främja innovativa lösningar inom infrastrukturunderhåll.

I delprojektet Inkludering av samhällskostnad i upphandling av trafiknära entreprenader, som utförs av VTI, görs beräkningar på olika kostnader som trafikförseningar kan ge upphov till, både för samhället och medborgarna. 
Det kan handla om saker som köbildning eller omvägar, som orsakar både större utsläpp, ökade kostnader och förlorad tid för yrkes- och godstrafiken.

Projektledare Åsa Flydén berättar för SSTT om Upphandlingsarena och om vilka slutsatser man förväntas kunna dra när det är dags för slutrapport i december. 


– Syftet med Upphandlingsarena är bland annat att skapa dialog kring hur upphandling kan användas för att driva på innovation inom infrastrukturunderhåll, hur man kan skapa incitament för innovation i upphandlingarna, säger hon till SSTT.

Pandemin har försenat slutrapporten något, men de preliminära beräkningarna från VTI:s studie visar på tydliga resultat. 
– Beräkningarna visar att kostnaden kan vara betydande, vilket skulle kunna göra stor skillnad i hur man ser på trafiknära entreprenader.
 
Läs artikeln här >
730 youtube 731 twitter 732 in