Nyhetsbrev #2, 2022: Hållbar produktion och materialomställning - tema resiliens och beredskap Visa i webbläsare  /  Vidarebefordra
11354 rise logo rgb neg
RISE Research Institutes of Sweden 
6525 1x1
bild
6525 1x1
Nyheter i vattendirektivet ska leda
till ökad resiliens och hållbarhet 
För en resilient vattenförsörjning behöver både tillgången och kvaliteten på vattnet säkras. Det ställer krav på material som håller över tid och inte kontaminerar. Den senaste uppdateringen av EU:s vattendirektiv innebär nya krav som påverkar alla som arbetar med vattenförsörjning. I nätverket Material i kontakt med dricksvatten, som drivs av RISE, följer man hur direktivet implementeras i svensk lag och ger stöd och vägledning.

Läs mer om vattendirektivet och material i kontakt med dricksvatten
In English: New water directives for increased resilience and sustainability
Förändrat säkerhetsläge ger ökad efterfrågan på
provning inom säkerhet och skydd
Säkerhetsläget har förändrats för Sverige med anledning av vad som nu sker i Ukraina men det finns också en förändrad hotbild från främmande makt, terrorism och organiserad brottslighet.
– Behovet hos våra kunder att möta detta har ökat och därför utvecklar vi nu nya erbjudanden för att matcha behovet. RISE har expertis i att stötta svensk industri med olika typer av provningar med fokus på personlig skyddsutrustning som hjälm och skyddsväst, stöldskydd, byggelement mot inbrott och terrorattacker samt skyddsrum. Till detta utvecklar vi vår kompetens för provning av skyddsutrustning bland annat genom en ny testbädd, säger Glenn Langvik, forsknings- och affärsutvecklare på RISE. 
Läs mer om RISE provningsverksamhet inom säkerhet och skydd
In English: Physical safety and protection testing
18490 Fabrik fa%cc%88lt
Så ska svensk industri klara sig på inhemsk försörjning
Att säkra materialförsörjning och bygga upp en företagsstruktur som klarar kriser och snabba förändringar blir allt viktigare. Initierat av ABB Sverige, Saab, Volvokoncernen och Mölnlycke och i samarbete med MSB jobbar RISE för att etablera ett antal produktionshubbar i Sverige.
– Det är ett sätt att förbereda Sverige inför nästa kris. Dels handlar det om hur svensk industri ska kunna hjälpa civilsamhället att få tillgång till kritiska produkter, men också hur systemet med de olika aktörerna ska fungera, säger Benny Lyvén, forsknings- och affärsutvecklare på RISE som också ingår i arbetsgruppen kring flexibel produktion. 
Läs mer om industrins försörjningsberedskap
In English: Domestic supply - what can Swedish industry do?
20450 1600x1000 utan text MFF
Trendspaning om materialförsörjning för framtidens fordon 
Nu lanserar RISE sin årliga trendrapport inom affärs- och innovationsområdet Materialomställning och bjuder in till en trendspaning om materialförsörjning för framtidens fordon. Välkommen till det digitala lunchseminariet den 30 juni där du får lyssna till såväl RISE experter som externa nyckelaktörer i omställningen.  
Anmäl dig till eventet här
Additiv tillverkning möjliggör snabb omställning vid kriser
Den 31 maj invigdes Applikationscenter för additiv tillverkning hos RISE (ta del av nyheten här). Tillsammans med 16 partner från industri och akademi ska centret accelerera den industriella användningen av additiv tillverkning, en produktionsteknik som kan spela en nyckelroll om Sverige skulle drabbas av en längre kris med påverkan på landets produktion.
– Genom additiv tillverkning minskas sårbarheten, säger Seyed Hosseini, som leder Applikationscenter för additiv tillverkning på RISE.
Läs mer om hur Applikationscenter för additiv tillverkning kan stötta vid kris
In English: Additive manufacturing enables rapid transition in times of crisis
Kommande event
Här hittar du fler event
In English: All our upcoming events
Kommande kurser och utbildningar
Här hittar du alla kommande kurser och utbildningar
In English: All our upcoming courses and trainings
11354 rise logo rgb neg
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN
ADRESS
KONTAKT
Följ oss
bild bild bild bild