Nyheter från Substitutionscentrum – vi vägleder kemisk substitution Visa i webbläsare  /  Vidarebefordra
bild
Nyheter från Substitutionscentrum.se
6525 1x1
bild
6525 1x1
Kemikalier i sommarens prylar?
Nu är sommaren äntligen här och vi är nog många som ser fram emot ledighet och sommarlekar. Det borde vara en självklarhet att din strandmadrass, kylväska eller badboll inte innehåller kemikalier som är farliga för hälsa och miljö, men tyvärr visar Kemikalieinspektionens tillsyn av just sommarprylar att det förekommer varor som innehåller skadliga ämnen – mer om det i denna månads nyhetsbrev!

Vill du veta mer om kemikalier i varor rekommenderar vi Substitutionscentrums grundkurs ”Så tar du reda på om dina varor innehåller skadliga kemikalier”. Kursen har tagit sommarlov och återkommer i höst, men via vår hemsida kan du redan nu ta del av en inspelning från förra tillfället i början av maj.  
Anna Jacobs, centrumledare
bild
NYHET

Ministerkonferens ”Kemikalier: Bättre skydd för människa och miljö”

Den 11-12 maj 2022 arrangerade EUs nuvarande ordförandeland Frankrike ”Ministerial Conference on Chemicals: better protecting health and the environment” i Paris.

Vid konferensen hölls presentationer, rundabordssamtal och diskussioner kring kemikalier och hur vi på ett bättre sätt ska ta hänsyn till kemikaliers påverkan på biologisk mångfald, jordens alla arter inklusive människans hälsa och vad vi bör göra för att reglera kemikalier på ett mer effektivt sätt.
Läs mer här
NY GUIDE
Alternativ till halogenerade lösningsmedel i ytbehandlingar
Halogenerade lösningsmedel används i flera industrier för att rengöra ytor från olika föroreningar. Produkterna är sedan tidigare förknippade med miljö- och hälsofaror och är kandidater för substitution. Toxic use reduction institute (TURI), ett amerikanskt forskningsinstitut, har nu skrivit en guide om hur man letar alternativa lösningsmedel och rengöringstekniker för att minska risken för osund substitution. Guiden innehåller information om toxikologi, funktion och ekonomi för alternativen som kan vara både kemikalier och alternativa tekniker.
Läs guiden från TURI här
bild
NY RAPPORT

Alternativ till PFAS i beläggning, färg och lacker

OECD har publicerat en rapport över kommersiellt tillgängliga alternativ till PFAS i ytbehandling, färg och lacker. PFAS-ämnen används i en rad applikationer som solpaneler, vindturbiner, kablar, infrastruktur som vägar och broar, bilindustrin och målarfärg mm. I rapporten jämförs vissa tekniska och ekonomiska aspekter för alternativen. För framtiden föreslår OECD att det behövs mer data, en kartläggning av icke-kemiska alternativ och en omfattande toxikologisk bedömning av de kartlagda alternativen.
Läs rapporten från OECD här
NYA RÖN OM KEMIKALIER

9 av 10 produkter registrerade i SCIP-databasen innehåller tungmetallen bly

Intresseorganisationen Chemsec har djupdykt i EU:s nya produktdatabas SCIP, som står för ”Substance of concern in articles as such or in complext objects”. Företag som släpper ut varor på marknaden som innehåller särskilt farliga ämnen (SVHC) behöver registrera de varorna i databasen. Chemsec har undersökt vilka SVHC-ämnen som förekommer i de hittills 7.5 miljoner registrerade varorna. Det visade sig att 95% av alla registrerade varor innehöll tungmetallen bly. Bly är sedan länge känt för att ha negativa hälsoeffekter för reproduktion och hjärna.
Läs artikeln från Chemsec här

Stor EU-satsning för framtidens kemiska riskbedömning

”The European Partnership for the Assessment of risk from chemicals”, förkortat PARC lanserades 1 maj i Paris, Frankrike med mål att utveckla nästa generation av kemisk riskbedömning. Programmet ska bidra till EU:s kemikaliestrategi för hållbarhet och gröna giv. Målet är att generera nya, lättillgängliga data och utveckla nya bedömningsmetoder och verktyg. Inom programmet som kommer pågå i 7 år, finns 200 partners från 28 länder varav RISE/Substitutionscentrum är en.
Läs ANSES press-release här

Enormt intresse för hållbara IT-produkter

Miljöcertifieringen TCO Certified lanserade sina striktaste kriterier någonsin i december förra året, med tex. krav på säkrare kemikalier. Jämfört med den senaste kriterielanseringen 2018, har antalet certifierade produkter ökat med 170%. Antalet nya varumärken som certifierat sina produkter har fördubblats jämfört med 2018.
Läs artikeln från TCO Certified här
bild
NYA SUBSTITUT

Två flamskyddsmedel avsedda för elektronik verifierade inom Chemforwards ”SAFER”-program

Organisationen Chemforward har lanserat ett SAFER-program för att verifiera säkrare alternativ till farliga kemikalier. Nytt i programmet är flamskyddsmedel i elektronik från Clariant och FRX Polymers som genomgått en tredjepartsverifiering gällande miljö- och hälsoeffekter.
Läs artikeln från Chemforward här
bild
NYTT INOM TILLSYN

Kontroll av sommarprylar – nätbutiker håller inte måttet

Kemikalieinspektionen kontrollerade sommarprylar som badsaker, strandmadrasser, badtofflor, kylväskor, trädgårdssaker och hittade för höga halter av farliga ämnen i 16% av produkterna. Varor med oönskade kemikalier var flest från marknadsplatser på nätet men även större varukedjor hade produkter med brister.
Läs tillsynsrapporten från KEMI här  
bild
UTBILDNING
SCIP -  Kostnadsfri grundkurs
Grundkurs - Digitalt och gratis:
1 september 2022, kl 10 - 11

Anmälan grundkurs
 
bild
UTBILDNING
Grundkurs i Alternatives Assessment: Välj bättre alternativ till skadliga kemikalier
Har du kemikalier med oönskade faroegenskaper i din produkt eller process som du aktivt vill arbeta med att fasa ut?

Kursen hålls digitalt och är kostnadsfri.
4 delkurser: 14/9, 21/9, 28/9 och 5/10 2022, kl 13 - 14.15

Läs mer och anmäl dig här
 
bild
UTBILDNING
Grundkurs: Så tar du reda på om dina varor innehåller skadliga kemikalier
När: 
20 oktober 2022, kl 13.00 - 16.30
8 decmeber 2022, kl 13.00 - 16.30
Digitalt och gratis.
Läs mer och anmäl dig här
 
6517 footer logo 82x105
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN
ADRESS
KONTAKT
Följ oss
bild bild bild bild