Smart underhåll av infrastruktur
5747 Logo Mistra InfraMaint
 
Visa webbversion > | Gå till vår hemsida >
1x1 20404 Robert Jonsson ny 768x512
1x1
”Människor skriker högre än vattenledningar”
VA-verksamheterna inom kommunerna står inför stora utmaningar. Underhållet är eftersatt och investeringstakten är låg.

– Det har varit för lätt att bortprioritera underhåll, och att ta pengar från underhållsbudgeten och lägga på till exempel vård och omsorg, där folk skriker högre än vad en vattenledning gör, säger Robert Jonsson, universitetslektor i företagsekonomi.

Han är en av författarna till en rapport om investeringar i kritisk infrastruktur. Rapporten identifierar tre orsaker till att underhållsskulden ökar, men också hur man kan få till en förändring.

Läs mer >
1x1 20359 Martin Larsson park 300x200
1x1
Olika skador på cykelbanor i norra och södra Sverige
De vanligaste skadorna på kommunala cykelvägar är ojämnheter i ytan och längsgående sprickor. Det visar en studie som gjorts i Mistra InfraMaint.

– De här resultaten ger oss en bra grund för fortsatta studier kring mekanismerna som bryter ner cykelvägarna, säger Martin Larsson, doktorand på VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.
Läs mer >
1x1 20364 timthumb
1x1
Hantering av data hinder för digitalisering
Bristande infrastruktur för insamling av data är en stor barriär när det gäller digitalisering. Det visar SVU-rapporten Digitalisering av den svenska VA-branschen, som MistraInframaints programchef Magnus Arnell varit projektledare för.

I en intervju med Scandinavian Society for Trenchless Technology, SSTT, förklarar han mer. 
Läs intervjun >
1x1 20357 magnus 300x300
1x1
Idéer och möjligheter bollades under matchmakingevent
Som en del av förberedelserna inför ansökan om fas två, anordnade Mistra InfraMaints programledning och partnern IQ Samhällsbyggnad ett matchmakingevent. Forskare och behovsägare bjöds in för att diskutera ett 30-tal projektidéer inför programmets fortsatta arbete. En utvecklande och uppskattad träff.

– Vi tycker det är viktigt att samla alla, både forskare och behovsägare, för att diskutera våra forskningsfrågor och verksamheternas behov och utmaningar, säger biträdande programchef Magnus Arnell
Läs mer >
1x1 20402 Sk%c3%a4rmavbild 2022 06 08 kl. 09.38.32
1x1
Mistra InfraMaint på global mässa och konferens
IWA World Water Congress and Exhibition är en av de största globala konferenserna inom vatten och VA som spänner över hela vattenområdet. Den arrangeras av International Water Association (IWA), den globala branschföreningen för vattensektorn.
Varje år besöks kongressen av runt 10 000 besökare under fyra dagar, i år 11-15 september, och i anslutning hålls en mässa med utställande länder och företag. Den svenska paviljongen presenteras av Svenskt Vatten, och Mistra InfraMaint är ett av sammanlagt 21 utställande företag, organisationer och projekt. 

– Äntligen möts världens aktörer igen efter pandemin och kraftsamlar runt de stora vattenutmaningarna. Ett fantastiskt tillfälle att mötas och bli uppdaterad om vad som händer inom vattenbranschen lokalt, regionalt och globalt, säger Erik Kärrman, tf programchef för Mistra InfraMaint.
Läs mer om kongressen här >
1x1 20405 Sk%c3%a4rmavbild 2022 06 08 kl. 12.57.26
1x1
Årsrapport för 2021
"Framtiden för Mistra InfraMaint är ljus. Vi har nu de perfekta ingredienserna för att skapa fortsättningen av vårt program med nya forskningsprojekt." Så sammanfattar programchef Lars Marklund året 2021, ett år då inte mindre än fem nya projekt startades upp och underhåll av infrastruktur var en het fråga i samhällsdebatten.  

Hela årsrapporten finns samlad på hemsidan. 
Läs årsrapporten här >
1x1 7287 Logo Mistra InfraMaint
1x1
Lunchuppdateringar: Vad händer i Mistra InfraMaint?
Uppdatera dig om vad som händer i programmet genom att vara med på våra lunchuppdateringar. 
Till hösten planerar via att ha uppdateringar den 20/9 och 15/11.

Vill du få direktinbjudan till lunchuppdateringarna, hör av dig till david.r.lindblom@ri.se.
730 youtube 731 twitter 732 in