Nyhetsbrev från Sveriges produktionskluster
 | #2 2022
Ser mailet konstigt ut? – Öppna i webbläsare
logo
18793 1 1
bild
18793 1 1
Energi – en av höstens stora frågor
Alla talar om energitillgång och energipriser i höst. Hur ska vi matcha energitillgång till behov, och vad kommer elen att kosta? USA:s nya klimatsatsning heter lämpligt nog Inflation Reduction Act (IRA) och innehåller både elbilspremier och energieffektivisering. I Tyskland sparar städer på energi inför vintern, för att minska beroendet av gas från öst.

Det är mitt i detta glädjande att Sveriges produktionskluster ingår i flera projekt som arbetar med energibesparing av processerna, både direkt och indirekt. Jag kan bland annat nämna projekten Scarce II och Explain samt nystartade Green Design. Projekt som dessa är viktiga pusselbitar för att få hållbar energitillförsel för vår produktion. Energi-frågan kommer säkerligen att diskuteras på Ståldagen 2022, en bra mötesplats för materialfrågor ur ett näringspolitiskt perspektiv, för mer information se kalendariet nedan.
 
/ Boel Wadman, övergripande klusterkoordinator för
Sveriges produktionskluster, RISE
20733 Tonsjo%cc%88 0021 SB SB 211112
PROJEKT
Bättre tidsunderlag med TIMEBLY
Vid ökad digitalisering av tillverkningsindustrin och krav på hög flexibilitet, då växer behovet av korrekt data kring hur lång tid det faktiskt tar att producera. För att kunna använda avancerade planeringsalgoritmer och optimera tillverkningsprocesserna behövs bättre tidsunderlag. Projektet TIMEBLY ska hitta metoder, modeller och processer för att möta utmaningarna och ta fram en handbok för den tillverkande industrin.
NYHET
Människan i fokus i 7 nya beviljade projekt 
Produktion2030:s femtonde utlysning ville ha svar på hur teknik kan stärka människors förmågor, samt hur teknik kan bidra till att göra jobben inom tillverkningsindustrin mer attraktiva och säkra. Bland de sju projekt som beviljats finns flera med koppling till Sveriges produktionsklusters forskningsområde och deltagare från våra kluster t ex:
  • ToolTrace – adoption of cutting tool traceability and usage behaviors for circularity
  • Welding process visualisation and cognitive support to the manual welder (WELDVISI)
  • DIGITAL work InStructions for cognitive work (DIGITALIS)
20736 Scania 0033 20211116 MP MR RISE
BERÄTTELSE
Så påverkas underleverantörerna av fordonsindustrins hållbarhetsmål
Fordonsindustrin har ambitiösa hållbarhetsmål, genom hela värdekedjan. Vad innebär det egentligen för de hundratals svenska bolag som levererar deras komponenter?
– De kommer att få höga krav på sig att klimatdeklarera både sina produkter och sin produktion, till exempel vilken energi de har använt för att driva fabriken, men också var råvaran kommer ifrån, vilket material de har köpt in och hur spårbarheten och koldioxidavtrycket ser ut, förklarar Boel Wadman.
bild
PROJEKT
Vill du vara med och bidra till framtidens hållbara lättviktslösningar?
Projektet Light2Sustainable ska genomföra en förstudie för ett kompetenscenter som ska utveckla och producera framtidens hållbara lättviktslösningar med fokus på formnings- och pressningsteknologi. Kanske är du och ditt företag intresserade av att delta?
NYHET
Partner sökes till kompetenscenter för en cirkulär och PFAS-fri industri
POPFREE Industri är ett planeringsprojekt inom programmet Hållbar Industri som syftar till att sätta ihop ett starkt konsortium med en konkret plan som adresserar identifierade behov från industrin för att möjliggöra en utfasning av kemikaliegruppen PFAS. Är ditt företag intresserat av att vara med i ett kompetenscentrum och samarbeta kring utfasning av PFAS och att hitta och testa alternativ?
20734 Mingel 3liten
NYHET
Inspirerande samtal om avancerad tillverkning för en hållbar framtid på Klusterkonferensen 2022
I maj samlades 140 personer från olika branscher i Katrineholm för årets upplaga av Manufacturing R&D Cluster Conference, även kallad Klusterkonferensen. Temat var “Avancerad tillverkning för en hållbar framtid” och det var två intensiva dagar med paneldiskussioner, presentationer kring framtidens tillverkning och intressanta samtal.
Höstens viktigaste event och konferenser

1/9: How to support green transformation of production

1/9: Digital teknikworkshop – Digitalisera era värdekedjor

13/9: Skapa säkra hållbara arbetsplatser när människa och robot samarbetar

15/9: EIT Manufacturing: Taking successful FFI projects to commercialisation

20/9: Kemikalier i plast – biobaserad, nedbrytbar eller återvunnen

20-21/9: Workshop towards a PFAS free and circular industry

23/9: Produktionsinnovation 2.0 – Process och arbetssätt

27/9: Nya affärsmöjligheter med additiv tillverkning

27/9: Digital teknikworkshop – Digitaliseringsmognad

5/10: Digital teknikworkshop – Cirkulär ekonomi

18-20/10: Scanautomatic - automation och digitalisering av industrin

9/11: RISE Mobility Day 2022 Tema Cyber Security - save the date

9/11: Internationellt seminarium inom fordonskorrosion

15-16/11: HELIX konferens 2022: Förändringskraft för hållbar utveckling

23/11: Ståldagen 2022

30/11: Techtank Conference 2022


Fler event hittar du på Kunskapsförmedlingens och RISE webbplatser.
19209 tree transp
En mötesplats för hållbar produktion
I Sveriges produktionsklustrens arbetar industri och akademi tillsammans för att lösa gemensamma utmaningar inom produktionsområdet. Våra medlemmar har möjlighet att delta i forskningsprojekt, seminarier, workshoppar med mera. Kontakta oss, så berättar vi mer om Sveriges produktionskluster! 
KONTAKT
Boel Wadman
boel.wadman@ri.se
070-780 61 80