Nyhetsbrev från Sveriges produktionskluster  | #1 2022
Ser mailet konstigt ut? – Öppna i webbläsare
logo
18793 1 1
bild
18793 1 1
Att resa eller inte resa – tankar från en konferensälskare
Efter en intensiv månad med programkonferenser för SIP Metalliska Material, nya FFI samt LIGHTer International Conference är jag både inspirerad och grymt imponerad av våra kollegor som anordnade den sista.

Funderar samtidigt på RISE mål med fossilfria event. Själv kan jag kan påverka genom att åka tåg till nästan alla delar av Sverige, och ibland till Tyskland. Men om inte våra internationella deltagare hade kunnat resa hade inte konferensen lett till studiebesök hos svenska företag och forskare, som initierades i paussamtal med österrikiska, spanska och tyska deltagare. Och hade LIGHTer International PhD-network fått en öppen inbjudan till ett Österrikiskt spetsföretag då?

Det var mycket mer som hände i mellanrummen under konferenserna som kan leda till nya samarbeten och utbildningar, så den fysiska konferensen verkar överleva som mötesform.

Passa på att bekräfta det genom att nätverka vid 2022 års klusterkonferens - i Katrineholm stannar tåget!


Boel Wadman, övergripande klusterkoordinator, Sveriges produktionskluster
19723 NY Gruppbild av ingenjoerer
EVENT
Avancerad tillverkning för en hållbar framtid - årets tema på Klusterkonferensen 18-19 maj
Fossilfri produktion, effektivt resursutnyttjande och smart underhåll är områden beroende av innovativa tillverkningsprocesser. Årets Klusterkonferens 18-19 maj kommer att fokusera på just detta – framtidens tillverkning.
PROJEKT
Nytt projekt utvecklar provningsmetodik för driftsäkra elektrifierade drivlinor
Elektrifiering medför en snabb omställning inom industrin. Varvtalet i drivlinorna ökar i och med att utvecklingen går från förbränningsmotorer till elmotorer. Det sätter fokus på livslängd hos ingående komponenter och därmed konstruktion och dimensionering.

Med projektet HeatDrive kommer provningsmetodik att utvecklas för att kontrollerat testa och kartlägga vilka skador som uppstår när antalet lastcykler ökar.
bild
NYHET
Så ska den svenska industrin bli mer hållbar
RISE har tillsammans med representanter från industri, institut, akademi och arbetsmarknadens parter arbetat fram en Framtidsplan för hållbar produktion. Syftet med framtidsplanen är att skapa en samsyn kring prioriterade utmanings- och satsningsområden inom hållbar produktion samt att verka för att sammanbinda och förstärka regionala och nationella initiativ inom produktionsområdet. 
19719 SurfCenter
PROJEKT
SurfCenter  – plan för nytt kompetenscentrum inom hållbar ytbehandlingsindustri 
Nu finns ett initiativ för att skapa ett kompetenscentrum  för en hållbar ytbehandlingsindustri: SurfCenter. Ett planeringsprojekt är nu i gång där vi i april bjuder in till en workshop  där intresserade är välkomna för att vara med och forma centrat. 
Håll koll på vårens viktigaste event

21 april: SurfCenter - Planeringsworkshop

26-29 april: SPS2022 – Swedish Production Symposium

3 maj: Standardisering för digitaliserad industri - konferens

18-19 maj: Klusterkonferensen 2022: Avancerad tillverkning för en hållbar framtid

31 maj-1 juni: The Additive Intelligence 4.0 Conference

31 maj-3 juni: Underhållsmässan


Du hittar fler event på Kunskapsförmedlingen och RISE webbplats
19209 tree transp
En mötesplats för hållbar produktion
Produktionsklustrens arbete bedrivs som nätverk med idéworkshops och tematiska möten. Alla företag med svenskbaserad tillverkning är välkomna att delta.
KONTAKT
Boel Wadman
boel.wadman@ri.se
070-780 61 80