Nyheter från RISE Research Institutes of Sweden
Visa webbversion
4530 Banner CM 640
Hej!
Här kommer nyheter från Cirkularitet.se! Cirkularitet.se drivs av RISE och samlar organisationer intresserade av cirkularitet med fokus på möbler.
Ta en titt på vår hemsida, cirkularitet.se >>
bild
Ljus som tjänst?

Projektet Hinder och drivkrafter för cirkulär belysning har tittat närmare på ”ljus som tjänst” som en affärsmodell för mer cirkulära flöden inom belysning. Vad innebär konceptet ljus som tjänst? Hur påverkar val av affärsmodell förutsättningarna för ökad hållbarhet inom miljö, ekonomi och välbefinnande? Vilka motiv finns att gå över till ljus som tjänst för kunder och fastighetsbolag - och vad hindrar dem?


>> Läs mer i skriften ”Ljus som tjänst

>> För mer information om projektet, verktyg för egen effektberäkning, och fördjupade rapporter kring resultaten. 

Projektet har finansierats av Energimyndigheten

bild
Mer resilienta värdekedjor med återtillverkning
Nu startas ett nytt spännande projekt kallat Remarkable: Återtillverkning, nyckeln till framtiden!

För att säkerställa samhällets behov av produkter och tjänster behövs idag mer resilienta och hållbara värdekedjor för att minska osäkerheter och risker i tillverkarnas komponent- och materialförsörjning. Cirkulära produktionssystem med återtillverkning blir en förutsättning för att tillgodose framtidens samhälle med produkter.

I projektet Remarkable kommer företag, med stöd av forskare, utveckla sina affärsmodeller, informationssystem och produktkonstruktioner för att bättre inkludera återtillverkning. Deltar i projektet gör Linköpings universitet, RISE Research Institutes of Sweden, Jönköping University, @ElectroThermo, Etac Group, GRUNDFOS, Svero Lifting AB, Toyota Material Handling Sweden och UBD CLEANTECH AB.

>> Läs mer på ri.se

Projektet finansieras av Energimyndigheten.
bild
Certifiering för Hållbar Interiör

I byggbranschen har det länge funnits möjlighet till olika typer av hållbarhetscertifiering. Motsvarande har dock helt saknats i inredningsbranschen.

För att råda bot på detta startade Indicum inredningsarkitekter för tre år sedan
projektet Hållbar Interiör.

Projektet har finansierats av Vinnova (UDI steg 1 och 2) och tagit fram en första prototyp för certifiering av lokaler och interiörer, samt en mobilapp (Hint) som stödjer inventering och certifieringsprocess. Forskare från Sustainable Business, RISE, har varit ansvariga för att ta fram kraven och kriterierna för certifieringen, vilka till stor del bygger på återbruk och cirkulära principer. I projektet har också deltagit ett flertal inredningsarkitektfirmor, möbelföretag och hyresgäster, samt Swedish Green Building Council (SGBC) och Trä- och möbelföretagen (TMF).

Projektet planerar för en fortsättning (UDI 3) tillsammans med en ännu bredare projektgrupp, för att säkerställa att certifieringen utvecklas och skalas upp till full marknadsintroduktion, med målet att omstöpa hela inredningsbranschen.  

Om du vill läsa mer och testköra appen kan du göra det via projektets egen hemsida:
HI - Hållbarinteriör (hallbarinterior.se)

bild
Produkt-som-tjänst –
ny rapport lanserad
Produkt-som-tjänst-baserade affärsmodeller är en av de viktigaste möjliggörarna för mer långlivade och värdebevarande produkter.

Cradlenet och Stena Circular Consulting tog fasta på detta i ett projekt finansierat av Tillväxtverket, och lanserade den 29 september sin rapport ”Product-as-a-Service in the circular economy: the nine critical challenges and how to fix them”. Rapporten ger en god överblick över hinder och möjligheter för framför allt små och medelstora företag att anamma produkt-som-tjänst-modeller.

Rapporten i sin helhet går att ladda ner här:
Rapport: Product-as-a-Service — Cradlenet - Accelerating Circular Economy

Tipsa gärna vänner och kollegor om vårt nyhetsbrev! Klicka för anmälningslänk >>
Cirkularitet.se följer RISE riktlinjer för hantering av personuppgifter. Dina uppgifter lagras endast för att användas i samband med cirkularitet.se och ge information kring relaterade projekt och händelser. Du kan avregistrera dig när som helst på länken Avregistrera i sidfoten nedan.
RISE Research Institutes of Sweden
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 3 000 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och 130 test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. Läs mer på www.ri.se.
730 youtube 731 twitter 732 in 733 fb
$$$open$$