Håll dig uppdaterad om vad som händer inom den maritima branschen
Webbversion
3515 smtf logo
3580 wave2
19403 globe 1849404 1280
Att bevaka en omvärld – Omvärldsbevakning
Att under denna rubrik inte nämna vad som sker i Ukraina skulle för mig kännas konstigt. Det skulle gå att skriva många rader om det krig som nu tyvärr pågår och vad man tycker om det. Jag väljer att inte göra det, men vill ändå uttrycka min medkänsla för Ukraina och det ukrainska folket.

En annan fråga som givetvis i detta läge är sekundär, men som ändå kommer upp, är hur detta kommer att påverka vår marintekniska industri. EU:s sanktioner gällande från 2022-02-25 hittar ni här.  

Nytt arbetsområde – omvärldsbevakning
SMTF har för 2022 lagt till ett fjärde arbetsområde: omvärldsbevakning. Målsättningen är att under 2022 utveckla metod och arbetssätt för att kunna sprida information om trender, händelser och annat av intresse för den marintekniska näringen. Uppdraget med omvärldsbevakning vill SMTF bygga på kontakter med industrin för att bättre förstå industrins utmaningar och möjligheter, screening av internationella och nationella nyhetssiter, medverkan i olika samverkansforum för att fånga upp information och händelser. SMTF önskar dessutom att kunna få använda den kunskap och erfarenhet som ni i industrin sitter på, genom att kunna få kommentarer på aktuella händelser, något som jag hoppas att ni vill hjälpa oss med.

Råd för riksrekryterande utbildningar
Jag tänkte till sist bidra med en omvärldsbevakning från den 17:e februari. Skolverket har startat ett råd för Riksrekryterande utbildningar med egna examensmål på gymnasiet och Komvux. Bland dessa utbildningar hittar vi sjöfartsutbildningen och även marinteknikerutbildningen där den sistnämnda finns i Mariestad och Stockholm.

Rådet är sammansatt av vad man kallar organisationsrepresentanter dvs. det är organisation inte person som är representerande. Vid det första mötet för rådet som hölls medverkade förutom SMTF, Sweboat för att representera Marinteknisk näring med syftet att bidra med kunskap och erfarenheter för utveckling av marinteknikerutbildningen. För sjöfartsutbildningen fanns representanter från, Svensksjöfart, Arbetsförmedlingen, Transportföretagen (SARF), SEKO sjöfolk och Sjöbefälen.

Jag har flera gånger skrivit om näringens utmaning med kompetens. Att näringen inte har större representation i detta råd är oroande men inte omöjligt att ändra på. Rådet är nystartat och det är möjligt att nominera organisationer till rådet och jag önskar er hjälp att hitta lämpliga organisationer för ändamålet. Detta ger industrin möjlighet att påverka våra framtida medarbetares kompetens. Har ni förslag på representanter är jag glad om ni kontakter mig.  


Med vänlig hälsning 

19407 Fredrik 
Fredrik von Elern
Verksamhetsansvarig SMTF
fredrik.vonelern@ri.se
Uppdrag Marinteknik - En intervjuserie 
19405 kustbevakningen mars 2022
Therese Mattsson, Kustbevakningen:
”Vår verksamhet får aldrig sluta rulla”
Uppdrag Marinteknik är en intervjuserie där du möter SMTF:s medlemsföretag, styrgrupp och operativa grupp med fokus på omvärldsbevakning och informationsspridning. I den tjugförsta delen har turen kommit till Generaldirektör Therese Mattsson på Kustbevakningen, en myndighet i behov av att skapa en balans mellan grön omställning och säker framdrift.
Till intervjun
Presentation SMTFs medlemsföretag
16488 concept 18290 1920
SMTF presenterar...
I varje nyhetsbrev sätter SMTF lite extra fokus på några av sina medlemmar och presenterar nykomlingar i nätverket. 
17988 befintlig medlem
19409 jumo
JUMO Mät- och Reglerteknik AB
JUMO Mät- och Reglerteknik AB ingår i den internationella koncernen JUMO GmbH & Co. JUMO är en ledande aktör inom tillverkning och försäljning av produkter för mätning, registrering och reglering av temperatur, tryck, fuktighet och analys.

Vi har funnits på den svenska marknaden i ca 30 år och sedan 1986 med ett eget dotterbolag i Helsingborg. Vårt produktprogram kan delas upp i följande områden; Analysteknik, tryck, termostater, regulatorer och temperaturgivare.
Vår produktion av temperaturgivare i Helsingborg möjliggör en snabb och flexibel hantering av våra kunders önskemål om kundanpassade lösningar, reparationer, prototyper etc.

JUMO Mät- och Reglerteknik AB har också ett dotterbolag i Oslo, Norge. 
19410 ScandiNAOS
ScandiNAOS
ScandiNAOS AB is a Swedish ship design company based in Gothenburg. Our vision is to contribute to the development of efficient marine transport systems and to minimize the environmental and climate impact. This includes the design of the complete marine transport system, the cargo handling, the vessel design and particularly the fuel that is used.

ScandiNAOS has for more than a decade been the world leading ship designer for introducing methanol as an alternative marine fuel. Methanol is a clean burning fuel that eliminates the SOx and PM emissions and drastically reduced the NOx emissions and is one of few alternatives that can contribute to a substantial reduction of the carbon footprint from shipping.  
19411 ScanMarine Logo medSlogan
ScanMarine
ScanMarine is a full turnkey interior specialist and outfitter for the marine and offshore industry. ScanMarine is ready to help you with any and all of your marine interior needs, be it full turnkey newbuilds, refurbishment or as consultants. We take pride in our ability to be flexible and agile to provide value in any sort of project.

Our mission is to be a sustainable outfitting company. We aim to be our customer’s preferred partner of choice and to be highly valued for our reliability, excellent service and craftsmanship. We strive towards continuous development and to always make a difference by delivering the best customer experience.

SMTF Webinar
16489 webinar 2636737 1920
"SMTF möter..." och andra webinar
Välkommen till SMTF:s Webinar "SMTF möter..." samt webinar vi valt att promota åt kunder och samarbetspartners.

När Corona pandemin startade och med dess restriktioner i följe beslöt SMTF att börja med digitala presentationer. Serien "SMTF möter…" har blivit uppskattat för presentationer av projekt och företag med deras produkter under över ett år.
Ni hittar mer information på vår hemsida https://smtf.se/kalendarium
19413 19380 CELESTE logo
Seminarium, 23 mars kl 9.00-11.30: 
SMTF bjuder in till CELESTE-seminarium kring Vintersjöfart

SMTF bjuder in till frukostseminarium med Kalla klimat i fokus kl. 09:00 – 11:30, Lindholmen Conference Centre, Lindholmspiren, Göteborg, konferensrum Tesla.
  • Henrik Klintenberg, från SMTF, berättar om ”Exempel på finansieringsmöjligheter” som gjorts
  • Charlott Andersson, Trafikverkets Portföljledare för Sjöfart, berättar om finansieringsmöjlighterna genom Sjöfartsportföljen
  • Peter Sjögren, från SMTF, berättar om CELESTE-programmets arbete med en Vision för fartygslagen: Bulk, Färja och Arbetsbåt fram till 2035 och databasutvecklingen
Vi avslutar förmiddagen med en kortare CELESTE-workshop på ämnet Kalla klimat för att vaska fram projektförslag kring just vintersjöfart.

Anmäl dig här
19415 bildspel 8
Seminarium, 6 april kl 9.00-11.30: 
SMTF möter... Joakim Lundman som presenterar hur Prepare Ships förbereder sjöfarten för smartare positionering

Forskningsprojektet Prepare Ships har skapat ett smart lösning för smartare positioneringstjänster som syftar till att öka säkerheten och undvika olyckor på haven. Genom att kombinera olika sensorer och signalkällor möjliggörs en tillförlitlig navigation genom att operatören får en förutspådd rutt kring sin egen och kringliggande fartygs position.

Välkommen att lyssna på Joakim Lundman, RISE som berättar om hur projektet arbetat fram lösningen och vad man planerar för framtiden.

Anmäl dig här
19152 OIP
Webinar, 10 mars kl 10:00-11:30: 
SMTF bjuder in till LinkedIn-utbildning med ROLF LINDSTRÖM
- Övergripande introduktion

Utbildningen är uppdelad på två delar. Vid första tillfället får du en översikt av hur du kan använda LinkedIn för olika syften. Till exempel för att nå kunder eller för att rekrytera.

Vi får bland annat höra om begrepp som social selling, employer branding, employee advocacy och thought leadership. I slutet av föreläsningen får du lära dig några snabba handgripliga tips.

Denna Linkedinutbildning riktar sig endast till SMTF medlemmar.Är du inte medlem, läs mer om ett medlemskap i SMTF här.

Anmäl dig här
Feedback from audience ,"SMTF möter...": 
Yara Marine X : Catalyzing Marine Startups

On February 23 "Smtf möter..." invited Yara Marine X for a presentation around their process when it comes to catalyzing marine startups. See the presentation here.
These are some words from Ewoud Visser, one of the seminar participants:

Yesterday I attended the Yara Marine XS webinair. It was very promising to learn that a leading company like Yara is heavily interested and actively searching for partnerships, to learn from start-ups and to share knowledge and technology for the benefit of both and particular for the Blue Oceans. I am interested to investigate a possible collaboration for our new patented technology!

19423 ewoudvisser558
Ewoud Visser, Doggerland Offshore, The Netherlands.
15582 webinar stripe
Webinarierna ”SMTF Möter” finns tillgängliga att se i efterhand.

Den 23 februari mötte vi Thomas Koniordos VD på Yara Marine X, som berättade om företagets ansökningsprocess och de möjligheter som finns för startups.

Den 2 januari berättade Christopher Pålsson, Lloyd’s List Intelligence om utfallet inom befraktning sjövägen i världen innan och under pandemin och vad som kommer ske i framtiden inom befrakning.
Ta mig till webinaren
Projektinformation
16490 cruise 601527 1920
Pågående samverkansprojekt
SMTF medverkar i en rad olika projekt. Här berättar vi om hur det går, vilka som är nya och vilka som precis avslutats.


19430 El%c3%a4ttra
Nytt projekt: 
ELÄTTRA, innovativt nyttjande av höghållfasta stål för skeppskonstruktioner

I januari i år sparkade Stena Teknik, SSAB, MacGregor, Chalmers och RISE igång innovationsprojektet ELÄTTRA, finansierat av Trafikverket genom Lighthouse branschprogram för Hållbar Sjöfart.

ELÄTTRA söker svaret på hur vi bättre kan använda höghållfasta ståls många fördelar inom skeppsbyggnadskonsten. Mycket har gjorts både inom forskning och genom praktiska tillämpningar. Inom till exempel offshoreindustrin har man visat på de höghållfasta stålens förtjänster, och fördelarna är många. Projektet siktar in sig på traditionella strukturer ombord Ro-ro och Ro-pax-fartyg så som akterramper, fasta och rörliga ro-ro-däck samt strukturer i överbyggnader.

Projektet löper över 18 månader och förväntas klart lagom till sommaren 2023. För frågor om projektet kan du kontakta Peter Sjögren, projektledare och forskare på RISE peter.sjogren@ri.se

Läs mer om projektet
Övriga event och information
19432 save the date Dons%c3%b6
Rapportering: 
Resultat från Donsö och CELESTE-WS den 23:e mars.

Efter CELESTE-workshopen på DONSÖ kring projektutveckling för en tank- och bulkvision för 2035, utmejslades flera projektförslag inom CELESTEs ombordområden. Vissa idéer kunde vi även se rymmas inom flera pågående projekt inom bl.a. Lighthouse och Trafikverkets sjöfartsportfölj. Om något av de nya förslagen nedan verkar intressant, kan du ta kontakt med oss för att vara med och driva frågan.

De projektförslag som får flera intresserade kommer antingen att gå vidare genom SARGASSO, den öppna innovationsplattformen för den maritima sektorn, eller om ett tillräckligt stort intresseunderlag finns redan nu, så kommer projektförslagen börja leta lämplig finansiering.

Mer detaljerad information kring de förslag som diskuterades på Donsö kommer finnas tillgängliga på vår hemsida inom kort. För mer information kontakta Peter Sjögren peter.sjogren@ri.se
19419 dsm 2
Mässa: 
Donsö Shipping Meet, 14-15 juni 2022

SMTF kommer ni att träffa ute på Donsö under DSM dagarna tillsammans med några av våra medlemsföretag. Flera av dem är mångåriga utställare såsom FKAB Design, Gothia Marine, Liedholms Maskinteknik, METS Technology samt Scanunit.

Sedan senaste DSM har SMTF fått några nya medlemmar som i år gör sin debut som utställare på. Vi hälsar ECHANDIA, IRIS System, Cetasol, NSSL Global och Trans-Auto välkomna. Missa inte Prepare Ships som är ett EU projekt och som finns på plats i montern. Vi har nu med dessa företag fyllt SMTF montern, ett sista företaget är på väg in, FireSeal.

Men vill ni fortfarande vara med på DSM, kontakta Ann-Sofie Ankarcrona,           ann-sofie.ankarcrona@donsoshippingmeet.com eller registrera er på Donsö Shipping Meet (donsoshippingmeet.com)
19421 smm
Mässa: 
SMM, 6-9 september 2022

SMTF kommer att arrangera Svenska Paviljongen på SMM 2022 i höst. Senast som SMM hölls var 2018 och på grund av Corona-pandemin fick SMM 2020 ställas in.

Med ett nytt mässkoncept och nya idéer för paviljongen hoppas SMTF att knyta till sig gamla och nya företag som utställare till den svenska paviljongen.

Ett informationsmöte kommer att hållas i slutet av mars månad. Vi kommunicerar ut datum och inbjudan till våra medlemsföretag men information kommer även att finnas på SMTF:S hemsida www.smtf.se om ni är intresserade av att medverka på SMM 2022 som utställare. För frågor kontakta liselotte.melkersson@ri.se
19408 pengar
Finansiering: 
Sammanställning av finansieringsmöjligheter

Nu kan du hitta en förteckning med finansieringsmöjligheter på SMTF:s hemsida. Här finns en kort information och länkar till olika EU-program, myndigheter, stiftelser o dyl där man kan söka pengar för utvecklingsprojekt.

Läs vidare här.
19159 1642579247177
Information: 
Trafikverket bjuder på Sjöfartsforskning till kaffet våren 2022!

Sista torsdagen varje månad klockan 14.30 bjuder Sjöfartsportföljen på presentationer av avslutade FoI-projekt. Ta tillfälle att lyssna på 2 spännande projektpresentationer när du fikar.

För att sprida information om avslutade projekt presenterar Trafikverket två korta presentationer av avslutade forskningsprojekt inom sjöfartsområdet. Projekten presenteras av den aktör som har ansvarat för projektet. Du får förståelse på en övergripande nivå om syftet av projektet och resultatet. Varje presentation är 15 minuter och om du har frågor eller vill veta mera om projektet tar du direkt kontakt med presentatören efteråt.

Läs vårens program här.

Erbjudande: 
Vill du vara med i vår intervjuserie "Uppdrag Marinteknik"?

I varje nyhetsbrev lyfter vi upp ett företag, nätverk eller en myndighet inom den marintekniska näringen under temat "Uppdrag marinteknik".

Är du intresserad av att synas och höras med din verksamhet? Kanske händer det något spännande inom ditt område som du vill berätta om?

Om svaret är ja, kontakta Liselotte Melkersson.
Kalender
Kommande event

9 mars, 2022 SMTF möter... TRANS-AUTO AB
10 mars, 2022 Linkedinutbildning

23 mars, 2022 CELESTE-seminarium kring Vintersjöfart

6 april 2022 SMTF möter... Prepare Ships

4-7 april, 2022 Nor-shipping

8-10 april, 2022 Eriksberg Boat Show

14-15 juni, 2022 DSM

6-9 september, 2022 SMM
Ta del av alla nyheter - besök SMTF.se
SMTF arrangerar workshops, seminarier och andra aktiviteter!
3580 wave2
731 twitter 732 in 733 fb 730 youtube
734 RISE logo transp 768 rise symbol rgb v
3580 wave2
RISE Research Institutes of Sweden www.ri.se