Nyheter från Substitutionscentrum – vi vägleder kemisk substitution Visa i webbläsare  /  Vidarebefordra
bild
Nyheter från Substitutionscentrum.se
6525 1x1
bild
6525 1x1
Innehåller dina varor farliga kemikalier?
Tyvärr är det ett faktum att produkter, även sådana som är avsedda för barn, kan innehålla skadliga ämnen. I månadens nyhetsbrev hittar vi flera undersökningar som visar på detta. Det kan vara svårt som företag att få reda på vad ens produkter egentligen innehåller. I vår grundkurs “Så tar du reda på om dina varor innehåller farliga kemikalier” ger vi handfasta verktyg för att komma igång med att ställa krav i leverantörskedjan och dokumentera kemikalier i varor och material. Om ditt företag tillverkar eller säljer varor som innehåller särskilt farliga ämnen, i halter som överstiger 0,1 viktprocent, måste du även registrera dessa ämnen i SCIP-databasen hos Echa.
Tillsammans med konsultföretaget Co-efficient har vi startat en utbildning i tre steg som hjälper dig hela vägen, från att förstå om din verksamhet omfattas av lagstiftningen till en registrering i SCIP-databasen. Alla dessa kurser håller vi nästa gång i mars. Varmt välkommen att anmäla dig! / Anna Jacobs, centrumledare
bild
NYHET
Forskning på en bråkdel av alla förorenande kemikalier
Forskning om föroreningar fokuserar på så lite som 0,3 procent av ämnen som används i samhället. Det visar en omfattande genomgång av vetenskapliga artiklar som genomförts av forskare på Göteborgs universitet och Chalmers.
NYHET
Nytt i kommande lagstiftning
Nya ämnen på kandidatlistan, uppdatering om PFAS, förbud, märkningskrav och gränsvärde för leksaker, striktare krav för konstgräsplaner, krav på utbildning för diisocyanater och förbud i kosmetika är några av de uppdateringar som kommer inom kemikalielagstiftningen.
bild
UTBILDNING
SCIP-databasen - för vem och vad ska rapporteras?
Om du tillverkar, importerar eller distribuerar varor som innehåller särskilt farliga ämnen upptagna på Kandidatförteckningen i Reach, i halter som överstiger 0,1 viktprocent, måste du registrera dessa ämnen i SCIP-databasen hos Echa. Vill du veta mer om SCIP, vad som gäller och vilka förberedelser du måste göra - då är det här kursen för dig!  
17 mars kl 10 - 11. Digitalt och gratis.
Anmäl dig här
 
bild
NYHET
Forskarupprop: FN borde inrätta en kemikaliepanel
Över 1900 forskare och experter från 85 länder har tagit ställning för en global kemikaliepanel i FN-regi, likt IPCC för klimatet. Nu samordnas en påverkaskampanj runt om i världen där forskarna kontaktar enskilda länders regeringar i frågan.
NYHET
Svensk dagligvaruhandel vill bli av med PFAS
Det lönar sig för företag att satsa på grön kemi, det vill säga material, varor, produkter och processer som minskar eller fasar ut användningen eller bildandet av kemikalier med farliga egenskaper, genom hela livscykeln. Det visar en ny studie av Green Chemistry and Commerce Council (GC3).
bild
NYHET
Vanligt att produkter som säljs på nätet bryter mot kemikalielagar
I ett EU-gemensamt tillsynsprojekt undersöktes 5730 produkter som såldes i nätbutiker och majoriteten (78 procent) av dem bröt mot olika kemikalielagar. Det beskriver Kemikalieinspektionen.
bild
NYHET
Billig hemelektronik innehåller olagliga halter av farliga ämnen
I Kemikalieinspektionens granskning av billig hemelektronik innehöll 35 procent av de undersökta varorna farliga ämnen i förbjuden mängd och får inte säljas i EU. Men det finns bra verktyg för att fasa ut dessa, vilket ett webbinarium från Clean production action, Apple, Clean electronics production network och TCO Development fokuserar på. Vi tipsar även om en rapport med fokus på på återvunnen plast i elektronik.
bild
NYHET
Läppbalsam och smink för barn innehåller oönskade kemikalier
Samtliga läppbalsam och sminkprodukter som testats av Sveriges Konsumenter innehåller oönskade kemikalier som potentiellt allergiframkallande parfymämnen, hormonstörande och miljöskadliga. Testet gjordes på produkter som specifikt marknadsförs gentemot barn.
NYHET
Industrin satsar på utfasning av PFAS
Kunskapen om negativa hälso- och miljöeffekter från kemikaliegruppen PFAS ökar. Ett av de största problemen är att de inte bryts ner när de hamnar i miljön, vilket gör att mängden PFAS fortsätter att öka tills vi slutar att använda dem. Många företag vill fasa ut PFAS, och är beredda att gå före kommande regleringar. Nu samlar projektet POPFREE Industri 22 aktörer som vill samarbeta för en utfasning och hitta alternativ.
bild
UTBILDNING
Grundkurs: Så tar du reda på om dina varor innehåller skadliga kemikalier
Välkommen på Substitutionscentrums kostnadsfria grundkurs (steg 1-2 i substitutionstrappan)

När: 15 mars 2022, kl 13 - 16.30
31 maj 2022, kl 13 - 16.30
Digitalt och gratis.
För vem: Alla företag/organisationer som vill börja arbeta systematiskt med substitution
Läs mer och anmäl dig här
 
6517 footer logo 82x105
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN
ADRESS
KONTAKT
Följ oss
bild bild bild bild