RISE Research Institutes of Sweden Visa i webbläsare  /  Vidarebefordra
11354 rise logo rgb neg
Nyhetsbrev från RISE Research Institutes of Sweden
6525 1x1
bild
6525 1x1
Pandemin fortsätter att driva på digitaliseringen och förändrar tillvaron och förutsättningarna för både privatpersoner och organisationer. Möjligheterna med AI, digitaliseringens spets, blir alltmer centrala i omställningen. Utvecklingen återspeglas hos oss på RISE där tillämpningar av AI, och frågor kring dem, stadigt ökar i våra projekt. Under 2022 kommer vi att fortsätta dela med oss av vår kunskap och kompetens inom AI i det här nyhetsbrevet.

I detta nummer av Om AI:
AI för kemi och toxikologi
AI accelererar utvecklingen av kemiska processer och läkemedel
Alexander Minidis, Fernando Huerta, Erik Ylipää och Johan Broberg
Användningen av AI och maskininlärning kommer att kraftigt accelerera utvecklingstakten av nya kemiska processer och läkemedel. Här har RISE:s utveckling av nya metoder och system gett en tydlig fördel. Fortfarande finns det dock hinder att övervinna inom bland annat hantering och tillgång till data. 

De senaste fem-sex åren har forskningsområdet om AI i synteskemi närmast exploderat. Antalet vetenskapliga publikationer inom området har gått från dussintals per år till tusentals. AI används i dag för att ge såväl digitala beskrivningar av olika molekyler, som att förutsäga resultat från kemiska reaktioner.  
AI-agendan
Vi behöver avdramatisera användningen av AI
Jeanette Nilsson
Många överskattar svårigheterna med AI. Jeanette Nilsson är projektledare för AI-agendan och vill tona ned AI-hypen. Engelska buzzwords förleder tanken när det i många fall handlar om verksamhetsutveckling. Samtidigt är den samlade digitala omställningen så kraftfull att den leder vägen till ett nytt samhälle.  
AI-spaningar
Vad tycker våra experter är nytt och spännande inom AI?
"En tydlig trend ifrån EU-kommissionen är att skapa mer delaktighet och att samordna fler initiativ för att stärka den långsiktiga hållbara utvecklingen baserat på europeiska värderingar.  En del är att man valt att sammanföra olika organisationer till en ny stark röst om AI, Data och Robotik. Fokus är att ta vara på det som gjorts, ha människan och den gröna förändringen i fokus samt att stärka de spjutspetsar vi idag har. En ny organisation AI, Data and Robotics Association (Adra) har bildats som förhandlar med kommissionen om arbetsprogram och ger inspel i viktiga frågor. RISE medverkar och nu nyligen så har vi t ex gett synpunkter på utkastet arbetsprogrammet 2023-2024 för Horizon Europe." - Jeanette Nilsson, AI Ecosystem Driver

"Jeff Dean är en av världens ledande datavetare. Han leder Google AI och har varit med och tagit fram några av Googles mest kända teknologier som TensorFlow, MapReduce, BigTable och Spanner. I sin årliga betraktelse över forskningstrender så listar han och diskuterar fem områden inom maskininlärning (ML) som han bedömer kommer att få en stor påverkan på människors liv, större än någonsin tidigare. - Sverker Janson, ledare RISE Centrum för tillämpad AI

"Utveckling av operativa AI-lösningar kräver samverkan mellan utvecklingsingenjörer och den nya yrkesgruppen data scientists. Här kan man räkna med vissa kulturkrockar! Nu börjar de första expertgranskade studierna i ämnet dyka upp. Forskare från Carnegie Mellon University studerade 28 bolag och fann tre primära samarbetsområden där det oftare blir fnurra på tråden 1) krav och projektplanering, 2) träningsdata och 3) produktintegration. Forskarnas råd är att utvecklingsorganisationer aktivt ska jobba med att stötta den tvärdisciplinära kommunikationen. Studien kommer att presenteras på ICSE 2022 och en preprint finns öppet tillgänglig.” – Markus Borg, senior forskare mjukvaruutveckling
bild
ÖPPNA SEMINARIUM
Learning Machines
Online Torsdagar kl. 15:00
Learning Machines Seminars samlar experter inom AI i ett öppet seminarie varje vecka, där vi följer en presentation om ett aktuellt ämne från forskningsfronten inom maskininlärning. Våra egna AI-experter på RISE varvas med inbjudna talare från universitet och industri, från världen över.
Anmäl dig här
 
bild
ÖPPNA SEMINARIUM
NLP Seminar Series
February 2 at 14:00-15:30 (online)
Irina Rish, Associate Professor in the Computer Science and Operations Research Department at the Université de Montréal and a core faculty member of MILA – Quebec AI Institute, will kick off the series with the talk “Scaling Laws for Foundation Models in Deep Learning”.

Anmäl dig här
 
18957 18882 Digital Cellulose
AI and Machine Learning as a tool for forest research and industry
Online Seven-part course, starting February 28th
How can Machine Learning (ML), Deep Learning (DL), and Artificial Intelligence (AI) be used as a tool within forest industry and research? This seven-part, university-accredited course, starting February 28th, is organized by the Digital Cellulose Center and aims to provide the necessary background and theory for researchers in academia and industry to understand how ML can benefit their work. These powerful emerging digital tools are being utilized in an ever-expanding set of applications.

Participate during the whole course or parts of the course. It is only mandatory to participate for the entire course for students who wish to receive credits.
Plats Online
Datum & tid 1. Introduction to the course and Python basic (Feb. 28, 2022, 13:00-15:00)
2. Data analysis with Python (Feb. 28, 2022, 15:00-17:00)
3. Machine learning (March 7, 2022, 10:00-12:00)
4. Deep learning (March. 7, 2022, 13:00-15:00)
5. Hopsworks (March 7, 2022, 15:00-17:00)
6. Guest speakers (March 14, 2022, 13:00-17:00)
7. Home assignment (date to be decided)
Course responsible Amir Payberah, Assistant Professor at KTH Royal Institute of Technology.
Anmäl dig till kursen
Om du har exempel du vill dela eller frågor att diskutera med oss så är du mer än välkommen att ta kontakt.
11354 rise logo rgb neg
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN
ADRESS
KONTAKT
Följ oss
bild bild bild bild