Inbjudan till UTMIS års- och nätverksmöte 2 februari 2022 Visa i webbläsare  /  Vidarebefordra
11352 rise logo rgb pos
bild
Inbjudan till UTMIS års- och nätverksmöte 2 februari 2022
Välkommen till UTMIS års- och nätverksmöte onsdagen den 2 februari, som även i år hålls som ett tvådelat digitalt möte. Nätverksmötet hålls kl.13.45 -15.15, därefter är alla välkomna att delta i UTMIS årsmöte kl. 15.30-17.00. 
Anmälan görs separat till nätverksmötet och årsmötet.

Datum:Onsdagen den 2 februari 2022
Tid:13.45-15.15 Nätverksmöte och 15.30-17.00 Årsmöte
Plats:Digitalt via Teams
Anmälan:Anmäl dig i länken nedan.
Sista dag för anmälan 24 januari 2022
Information kring hur man ansluter sig skickas en dag innan seminariet till de som anmält sig.

Nätverksmöte 13.45 - 15.15
13.45
Incheckning – Tid för att ansluta till mötet och få ordning på tekniken

14.00Välkommen och kort introduktion
Torsten Sjögren, UTMIS/RISE

Estimation of fatigue resistance of press hardened boron steel components
Erik Lundholm, LTU

Fatigue behavior of low-temperature HIP treated EBM built Ti-6Al-4V
Karthikeyan Thalavai Pandian, HV

Effects of thermo-mechanical fatigue on near pearlitic steels
Erika Steyn, Chalmers

On the effect of trimming and punching on the fatigue behaviour of sheet metals
David Gustafsson, LTU

14.45
Kort information och diskussion om UTMIS 2022
Torsten Sjögren, UTMIS + Alla

15.15 Mötet avslutas

Årsmöte 15.30 - 17.00
15.30Årsmötet öppnas

UTMIS årsmöte hålls enligt UTMIS stadgar. Representanter från UTMIS medlemsorganisationer är välkomna att delta.

17.00Mötet avslutas
Anmälan till UTMIS års- och nätverksmöte
UTMIS är ett ideellt nätverk för företag, institut och universitet
UTMIS är ett ideellt nätverk för företag, institut och universitetsinstitutioner med syfte att inom utmattningsområdet verka för:

 • informations- och kunskapsspridning
 • ökat samarbete
 • kompetenshöjning
 • projekt som utvecklar området
 • att påverka forskningsråd och stiftelser

En målsättning är att genom att framföra gemensamt formulerade behov, öka satsningen på utmattningsrelaterade områden i första hand på nationell nivå.

UTMIS arbetar dessutom för ett starkare internationellt samarbete i utmattningsfrågor. Bland annat är styrelsen för UTMIS samtidigt nationell organisation för ESIS (European Structural Integrity Society).


UTMIS ordförande
Ordförandeposten innehas av Torsten Sjögren som arbetar för RISE

RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN

Kontakt
Torsten Sjögren
torsten.sjogren@ri.se
070 - 382 52 49

Postadress till UTMIS
UTMIS
c/o RISE Research Institutes of Sweden
Box 857
501 15 Borås

E-post
info@utmis.org

www.utmis.org
bild bild bild bild
11354 rise logo rgb neg
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN