Nyhetsbrev från Sveriges produktionskluster Visa i webbläsare  /  Vidarebefordra
6525 1x1
bild
6525 1x1
Framtidsplaner och industribehov 2022
Under hösten, när vi möjlighet att mötas på riktigt igen, deltog jag på flera spännande event med koppling till Produktionsklustren. På Ståldagen 2021 medverkade bl a nya näringsministern som berättade om hur regeringen tänker lösa el- och materialförsörjningen. Jag fick också inblick i hur kommuner och företag samordnar sina insatser för att säkra viktig kompetens.

Cybernoden i Kista hölls programkonferens för både VR-projekt och nystartade Vinnova-projekt inom cybersäkerhet. Flera viktiga satsningar pågår som kan koppas till industrisäkerhet, bland annat projektet SafeTest. Klicka på länkarna i texten om du vill ta del av inspelningar från eventen, och jag kan också tipsa om Techtank 2021 om Smart tillverkning. Nu återstår bara för mig att önska God jul och gott nytt år!

Boel Wadman, övergripande klusterkoordinator, Sveriges produktionskluster
bild
PROJEKT
Samverkan för att framtidssäkra produktionen
Forskningsprojektet RaSP ska tillsammans med företag stärka förmågan att framtidssäkra deras fabriker och produktion så att de blir cirkulära, hållbara och resilienta. Tanken är att projektet med bland annat Polarbröd, Havredals och Falks Metall ska resultera i ett ramverk som fler företag kan dra nytta av.
bild
NYHET
Från idé till produktion i center för additiv tillverkning
När den additiva tillverkningen blir allt mer industrialiserad är det viktigt att de mest gångbara produktionsmetoderna görs tillgängliga. Applikationcenter för additiv tillverkning låter företag testa och utvärdera hela värdekedjan och möjliggör samverkan mellan olika aktörer inom additiv tillverkning.
bild
PROJEKT
Grönare rengöring fokus för nytt forskningsprojektet
I nystartade BioCleanPaint, ett projekt initierat av Produktionsklustret för ytbehandling och målning, ska ytbehandlande industriföretag tillsammans med RISE arbeta för en mer hållbar ytbehandlingsprocess.
NYHET
Nätverk för grön omställning och hållbart arbetsliv
I takt med att hållbarhet seglat upp på agendan i allt fler organisationer har kunskapsbehoven för grön omställning accelererat. Under 2022 byggs ett nytt nätverk att byggas upp med stöd av Forte med syfte att skapa en öppen nationell samarbetsplattform för erfarenhetsutbyte och stärkt FoU specifikt kring samspelet mellan grön omställning och hållbart arbetsliv.
bild
NYHET
Ta del av Framtidsplan för hållbar produktion
Representanter från industri, institut, akademi och arbetsmarknadens parter har tagit fram en Framtidsplan för hållbar produktion. Den syftar till att skapa en samsyn kring utmanings- och satsningsområden inom hållbar produktion. Nu kan du ta del av planen och kickoffen den 26/11. 
PROJEKT
Inbjudan till workshop i klustret för digitaliserad produktion
Alla klustermedlemmar hälsas välkomna till Strategy Workshop i Produktionsklustret för digitaliserad produktion den 13 januari 2022. Temat är: Manufacturing data, use and analyses och detta är den tredje av fyra årliga strategimöten. Resultaten formar klustrets strategiska inriktning, som presenteras vid klusterkonferensen 18-19 maj. Dessutom arrangerar klustret lunchseminarier kl 12-13 den 20/1, 17/2, 17/3 och 21/4. Välkommen med din anmälan till Per Gullander på per.gullander@ri.se
KALENDARIUM
Vårens viktigaste seminarier och konferenser
17/1: Sweden Innovation Days - Vinnovas årliga globala innovationsevent
26/1: Upptäck möjligheterna med additiv tillverkning för ditt företag
15-18/3: Underhållsmässan i Göteborg - möt Produktionsklustren här
16/3: Monteringskonferensen, "save the date", program kommer inom kort
6-7/4: LIGHTer International Conference - nätverkande mellan lättviktsaktörer
26-29/4: SPS2022 – Swedish Production Symposium
18-19/5: Manufacturing R&D Cluster Conference, tema: Avancerad tillverkning för en hållbar framtid: "Save the date", program kommer inom kort.


Du hittar fler event på Kunskapsförmedlingen och RISE webbplats
bild
Vill du vara med i Sveriges produktionskluster?
Alla företag med svenskbaserad tillverkning är välkomna att delta!
Kontakt: Boel Wadman, klusterkoordinator
boel.wadman@ri.se, 070-780 61 80
11354 rise logo rgb neg
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN
ADRESS
KONTAKT
Följ oss
bild bild bild bild