Håll dig uppdaterad om vad som händer inom den maritima branschen
Webbversion
3515 smtf logo
3580 wave2
18456 july pass 3042793 1280
Från oss alla till er alla 
– En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
SMTF:s verksamhet har löpt enligt utstakad plan och vi har genomfört i stort allt som vi förutsatt oss. Givetvis har Covid19 satt sina spår vilket har gjort det svårt att utföra viss planerad verksamhet.

Covid19 har dock gett oss möjlighet att lära oss att hantera och förstå möjligheter och begränsningar med digitala medier. I början av året genomförde SMTF några större digitala event i syfte att skapa en digital mötesarena för de olika delarna av näringen. För vissa fungerade det bra och för andra blev det inte så lyckat. SMTF har tagit vara på erfarenheterna och vi hoppas att kunna nyttja dem på ett bra sätt framöver om det behövs.

Efter sommaren och inpå hösten kunde vi börja träffas igen och SMTF medverkade på Skärgårdsredarnas Leverantörsmässa i oktober. Det var ett välbesökt event och väldigt roligt att få träffa gamla och nya bekantskaper på riktigt.

I oktober höll SMTF även ett strategimöte för att diskutera hur vi skall jobba i framtiden. Diskussionerna kom fram till två tydliga ämnesområden; Grönomställning och Digitalisering, båda är väldigt breda områden och det finns mycket att jobba med inom dessa områden och de hänger dessutom ihop. Digitaliseringen och kunskapen om hur vi kan analysera och använda insamlade data kommer att vara nödvändig i den maritima näringens gröna omställning. Jag tror att det finns massor av möjligheter för vår svenska industri att utveckla både produkter och affärskoncept genom att använda digitala verktyg i den gröna omställningen. SMTF:s arbete under 2022 kommer även att inrikta sig på material där lättare material är en förutsättning för en minskad energikonsumtion. Även här kommer digitala verktyg vara viktiga för att göra rätt analyser.

SMTF:s fjärde fokusområde kommer vara Hamnen. Det händer mycket kring våra hamnar och hamnen är inte bara en plats för utväxling av gods utan ger även möjlighet för att vara energi- och kommunikationsnoder.

Med detta vill jag önska alla en God Jul och Ett Gott nytt år


Med vänlig hälsning  

Fredrik von Elern
Verksamhetsansvarig SMTF
Bild från Isbolaget, Donsö
Uppdrag Marinteknik - En intervjuserie 
18445 UppdragMarinteknik grund
Jesper Tordenlid, WARA-PS:
Framtidens båtar, flygplan och undervattensfarkoster kommer samarbeta för ökad samhällsnytta.
Uppdrag Marinteknik är en intervjuserie där du möter SMTF:s medlemsföretag, styrgrupp och operativa grupp med fokus på omvärldsbevakning och informationsspridning. I den nittonde delen har turen kommit till forskningsarenan WARA-PS och dess projektledare Jesper Tordenlid, Combitech.
Till intervjun
Presentation SMTFs medlemsföretag
16488 concept 18290 1920
SMTF presenterar...
I varje nyhetsbrev sätter SMTF lite extra fokus på några av sina medlemmar och presenterar nykomlingar i nätverket. 
15805 ny medlem
18446 TRIDENT BMC Logo RGB
TRIDENT BMC AB
Trident BMC was created as merge of Baltec Marine and Callenberg Technology comprising all divisions under Baltec Marine as well as the Energy Management Technology (EMT), Marine Conversions, HVAC Marine Newbuild and Spare part departments of Callenberg Technology.
As a unified group we support marine and offshore customers worldwide through the whole lifecycle leveraging our broad range of competences and global presence.
For ship owners and shipyards seeking integrated solutions, Trident BMC has experience with newbuilds and refurbishment within the following areas:
  • Design & Engineering
  • Interior Outfitting
  • Environmental Services (EGCS, BWTS, SCR)
  • Energy Management & Electrical Services
  • HVAC
  • Hull & Steel
  • Pipeline installation
  • Boiler Repairs
  • High Voltage Shore Connection
We are engineers and craftsmen. Inventors and designers. Artisans and master shipwrights. Innovators and implementers. Everywhere you are, we are. Everything you need, we provide. Full service. Full responsibility. Turnkey execution, from drawings through delivery.
Go ahead, challenge us!

18461 Qtagg marke2015 RGB
Qtagg
Qtagg har utvecklat en lösning som kallas EcoPilot, ett verktyg som installeras i ett befintligt fartygs styrsystem och som genom en kombination av hårdvara och mjukvara kan köra ett fartyg med lägsta möjliga bränsleförbrukning. När rederiet bestämt var de vill att fartyget ska vara vid en viss tidpunkt kör EcoPilot automatiskt fartyget dit till lägsta kostnad och koldioxidutsläpp samt med en exakt ankomsttid. På så sätt kan miljoner ton utsläpp elimineras och miljontals kronor sparas på minskade bränslekostnader.

Qtagg startade med att utveckla styrsystem för stora dieselmotorer och har därmed lång erfarenhet av många installationer på fartyg runt om i världen. 2015 började bolaget även utveckla EcoPilot, med fokus på att optimera bränsleförbrukningen, för att minimera påverkan på miljön.
Företaget har nu utrustat flertal fartyg med EcoPilot och har ytterligare flera under leverans. Dessa leveranser, som gjorts i nära samarbete med personalen ombord på fartygen, har givit bolaget värdefulla kunskaper och insikter om industrins utmaningar.

– Qtagg’s lösning skiljer sig från övriga aktörer, då man baserat på AI-genererade, optimerade ruttplaner faktiskt styr fartyget enligt planen.

17988 befintlig medlem
17986 MacGregor CMYK 300dpi
MacGregor Sweden AB
MacGregor är världsledande aktör inom hållbar gods- och lyfthantering för sjöfarten genom en stark produktportfölj, lösningar och tjänster. Designed to perform with the sea.

Skeppsbyggare, redare och operatörer kan optimera lönsamhet, säkerhet, produktivitet och miljömässig hållbarhet under hela livscykeln genom ett nära samarbete med MacGregor. www.macgregor.com

MacGregor är en del av Cargotec. År 2020 var Cargotecs (Nasdaq Helsingfors: CGCBV) omsättning totalt cirka 3,3 miljarder euro och antalet anställda är ca. 11 500 personer. www.cargotec.com
18447 MAN ES logotype 1
MAN ENERGY SOLUTIONS
Together with our customers, partners and suppliers we strive to transform energy into sustainable progress and prosperity.
 
MAN Energy Solutions enables its customers to achieve sustainable value creation in the transition towards a carbon-neutral future. By addressing tomorrow’s challenges within the marine, energy and industrial sectors, we improve efficiency and performance at a systemic level – step by step. Our planet and our customers need solutions to achieve climate goals and restrictions. 
By leading the way in advanced engineering for more than 250 years, we have built a unique portfolio of technologies. Headquartered in Germany, MAN Energy Solutions employs around 14,000 people at over 120 sites globally. 
18448 Emotron CG Logo RGB 300dpi B5
CG Drives & Automation (Emotron)

Emotron Motor Control Equipment 
CG Drives & Automation has developed, manufactured and delivered efficient and reliable motor control equipment under the brand of Emotron for over 40 years. The company headquarter is in Sweden which is also home to production, R&D and service. CG Drives & Automation has five core markets in the Nordics, India, Germany, Benelux, MEA and a dedicated partner network worldwide. We form a part of CG Power and Industrial Solutions Ltd., a global pioneering leader in the management and application of electrical energy.

Emotron Hybrid Electric Solution (HES)
Emotron variable frequency drives form the reliable backbone of your marine smart electrical grid. The drives boast top level energy efficiency made from smart compact modules designed for easy installation and service. Emotron HES allow your electrical grid the full freedom of multiple energy sources and loads. The drives ensure power stability despite large variations in supply power and voltage.

Future proof your electrical grid.pdf


SMTF Webinar
16489 webinar 2636737 1920
"SMTF möter..." och andra webinar
Välkommen till SMTF:s Webinar "SMTF möter..." samt webinar vi valt att promota åt kunder och samarbetspartners.

När Corona pandemin startade och med dess restriktioner i följe beslöt SMTF att börja med digitala presentationer. Serien "SMTF möter…" har blivit uppskattat för presentationer av projekt och företag med deras produkter under över ett år.
Ni hittar mer information på vår hemsida https://smtf.se/kalendarium
18450 DEC 15 digitala tvillingar eventbild
Digitalt event, 15 december (14.00-16.00):
Digitala tvillingar och simuleringar i praktiken

Vill du och dina kollegor få kunskap om vilken nytta man kan ha av en 'digital tvilling'? Hur kan det förstärka och effektivisera din verksamhet samt spara resurser? Anmäl dig till vårt kommande evenemang "Digitala tvillingar och simuleringar i praktiken" den 15 december!

Under två timmar berättar fyra experter om olika typer av utmaningar som vi kan lösa med skapandet av en exakt avbildning av en produktionsmaskin i form av mjukvara. Detta är den huvudsakliga definitionen av vad en digital tvilling är.

REGISTRERING SENAST 10 DECEMBER
Anmäl dig här
18008 seminarie
Webinar, 29 december (10.00-10.00 EET): 
Nordic Battery Belt
– Building the Scandinavian Silicon Valley of the Battery Industry

Events like Nordic Battery Belt have an important role in bringing together actors from all the Nordic countries and involving all interested in the discussion and planning of the future.

We hope to see companies, start-up's, clusters, and developers from all Nordic countries participate and get involved in discussions. This event gives you several opportunities to connect and plan your future in this new ecosystem.

The finnish cluster Viexpo are arranging this event in cooperation with Enterprise Europe Network (EEN) Finland, Kvarken Council EGTC and Ostrobothnia Chamber of Commerce.
Information and registration
15582 webinar stripe
Webinarierna ”SMTF Möter” finns tillgängliga att se i efterhand.

Den 10 november fick vi besök av Bo Axelsson, VD Swede Ship Marine, som berättade om bolaget, vad man bygger för typ av båtar och om framtidens framdrift av dessa.

Den 27 oktober presenterade Roger Berg, FoU-chef Saab Kockums, bolagets historia och var de befinner sig just nu och framtidens utmaningar och möjligheter.

Den 13 oktober bjöd Karin Blomstrand från Jämställd Utveckling Skåne hur företag kan agera för att vi skall bli fler och bätter i den blå näringen.
Ta mig till webinaren
Projektinformation
16490 cruise 601527 1920
Pågående samverkansprojekt
SMTF medverkar i en rad olika projekt. Här berättar vi om hur det går, vilka som är nya och vilka som precis avslutats.
18451 EOS
Project information: 
Project for sea rescue operations with drones secures funding and begins flight testing

Past Monday, the Airpelago team took part in the first coordinated flight tests of the EOS-project. The EOS-project secured funding already last summer. EOS, short for Eyes On Scene, is a cooperation between RISE, Chalmers Maritime Human Factors, Airpelago, Smartplanes, and Infotiv, in support of the Swedish Sea Rescue Society (SSRS, Sjöräddningssällskapet) and partly funded by the Swedish Transport Administration.

The twelve million SEK and two your project runs till June 2023 and aims to develop, test, and evaluate a system of small flying wing drones that can be remotely launched and operated during sea rescue shouts in order to give rescue boat crews and rescue coordinators early images from the scene of a maritime accident or incident.

For more information read here.

18452 hamnen
Förstudie: 
Hamnen som energinod – en Vinnova finansierad förstudie 

Hamnen är en viktig transportnod där flera trafikslag möts, och där fartyg, lastbilar och tåg i sina transporter till och från hamnen traditionellt drivs av fossilbränslen med stor klimat- och miljöpåverkan. Hamnen kan ses som en energinod, där det blir viktigt med en omställning med högre effektivitet och mer förnybara bränslen, både för att bidra till ett hållbara transporter men även för hamnens egna operationer. Ambitionen med denna förstudie är att det mynnar ut i ett demonstrationsprojekt som syftar till att validera konceptet hamnen som energinod, som del av konceptet för den hållbara hamnen, som rådgivande för den resa som hamnar i Sverige står inför i sin roll att bidra till ett fossilfritt transportsystem.

RISE är huvudsökande och är projektpart tillsammans med Marine Benchmark. Dock ingår det som delmål att finna intresserade parter som genomför demonstrationsprojektet. Förstudien ämnar engagera 3 fordonstillverkare, 5 energibolag, 20 hamnar samt 20 teknikleverantörer genom Svenskt Marintekniskt Forum (SMTF).

Projektet förväntas pågå från 2021-12-01 till 2022-09-30.

För mer information kontakta Andreas Bach – andreas.bach@ri.se

Den hållbara hamnen som transportnod, energinod och digitalnod (illustration: Sandra Haraldson).

17664 sargasso
Projektinformation: 
Har ni ett behov av att utveckla produkter eller tjänster?

SARGASSO är en oberoende öppen innovations- och sammarbetsplattform som har en korsindustriell inriktning. Syftet med SARGASSO är att plocka upp idéer eller behov för att realisera dessa i utvecklingsprojekt tillsammans med andra organisationer - öppen innovation helt enkelt!

För mer information kolla in www.SARGASSO.blue info@sargasso.blue eller ring Andreas 0705595411.

Övriga event och information
17667 annons norshipping
Erbjudande: 
Deltagande i den Svenska Paviljongen på Nor-shipping, 2022

SMTF:s planer för svenska paviljongen på Nor-Shipping 2022 fortskrider. Nytt för svenska paviljongen är ett all-inclusive koncept som skall marknadsföras för första gången på Nor-Shipping tillsammans med de utställande företagen. Det är SMTF och svenska paviljongens framtida koncept för internationella mässor.

I skrivande stund har vi åtta utställande företag med i montern. Det är FKAB Marine Design, JOWA AB, Climeone, FireSeal, Kockumation, Echania, DSM 2022 och Prepare Ships. Flera intresserade företag har hört av sig och plats kan ännu beredas i den svenska paviljongen för dem som ännu inte bestämt sig om medverkan i Norge.

Svenska Paviljongen arrangeras av Svenskt Marintekniskt Forum, SMTF.

Kontakta projektkoordinator Liselotte Melkersson för mer information!

18449 Emarine
Information: 
eMarine rekryterar erfaren VD från marine business till rollen som styrelseordförande

Framgångarna avlöser varandra i det Skandinaviska ClimeTech företaget eMarine Engineering Nordic Ab. För att möta upp rederiernas miljömål och stärka sin position inom klimatförbättrande åtgärder för fartyg har bolaget rekryterat Thomas Roos för rollen som styrelseordförande.

Thomas Roos har en lång gedigen erfarenhet i ledande positioner samt en dokumenterad stark historik med framgångsrik utveckling, implementering och genomförande av globala affärsstrategier i olika branscher och jurisdiktioner. Thomas kommer närmast från Callenberg Group där han i 16 år verkat som bolagets VD med ansvar för koncernens bolag i Sverige, Danmark, Norge, USA, Kina, Polen, Dubai och Singapore. Hans erfarenhet av bolagsbyggande återspeglar sig i en omsättning om 100-130MUSD. Callenberg Group blev senare uppköpt av USA ägda Trident.

Läs hela presentationen här.

18454 ZMART dagen
Mässa: 
SMTF och SSPA på ZMART-arbetsmarknadsdagen

SMTF var tillsammans med SSPA representerade på ZMART-arbetsmarknadsdagen den 25 november på Chalmers.

Vi hade mycket besök i vår monter där vi fick berätta om den marintekniska näringen och de arbetsmöjligheter som finns här. Många studenter hade inte tänkt på vår näring och när det gäller er som framtida arbetsgivare. Vi fick många frågor om sommarjobb, möjlighet att kunna göra x-jobb via våra medlemsföretag och även anställningsmöjligheter. Vi har ett tjugotal intresserade studenter som söker sommarjobb.

Vill ni veta mer, kontakta liselotte.melkersson@ri.se för mer information om deras studieinriktning som kan passa in på er verksamhet.
18459 vara med
Erbjudande: 
Vill du vara med i vår intervjuserie "Uppdrag Marinteknik"?

I varje nyhetsbrev lyfter vi upp ett företag, nätverk eller en myndighet inom den marintekniska näringen under temat "Uppdrag marinteknik".

Är du intresserad av att synas och höras med din verksamhet? Kanske händer det något spännande inom ditt område som du vill berätta om?

Om svaret är ja, kontakta Liselotte Melkersson.
Kalender
Kommande event
15 december, 2021:  Digitala tvillingar och simuleringar i praktiken

 29 december, 2021:  Nordic Battery Belt - Building the Scandinavian Silicon Valley of the Battery Industry

10-13 januari, 2022 Nor-shipping

8-10 april, 2022 Eriksberg Boat Show

14-15 juni, 2022 DSM

6-9 september, 2022 SMM
Ta del av alla nyheter - besök SMTF.se
SMTF arrangerar workshops, seminarier och andra aktiviteter!
3580 wave2
731 twitter 732 in 733 fb 730 youtube
734 RISE logo transp 768 rise symbol rgb v
3580 wave2
RISE Research Institutes of Sweden www.ri.se