Nyhetsbrev från RISE Research Institutes of Sweden Visa i webbläsare  /  Vidarebefordra
11354 rise logo rgb neg
Tema: Materialomställning
6525 1x1
bild
6525 1x1
Är cirkulärt alltid hållbart?
Cirkularitet är viktigt – men det finns inget likhetstecken mellan att något är cirkulärt och att det är hållbart. Att exempelvis köra bilen långa sträckor för att ta sig till en återvinningsstation med några plastförpackningar må vara cirkulärt, men det är knappast resurseffektivt eller hållbart.

– Om vi ska skapa ett så hållbart samhälle som möjligt, gäller det att se upp med fällorna som diskussionerna kring olika hållbarhetsinitiativ kan föra med sig, menar Peter Stigson på RISE.

Läs mer
In English: Is circular always sustainable?
18173 Header nyhetsbrev mindre
Går det att åka skidor på biokomposit?
Det försöker de nya och hypade märkena 1000 skis och TUR Snowboards ta reda på tillsammans med Åre skidfabrik och RISE. I projektet Bioskiboard testas om det går att ersätta den traditionella laminerade glasfibern med ett biologiskt fibermaterial.

– Vi har fått så mycket kunskap av forskarna på RISE, alltifrån föreläsningar om biokompositer till hur man gör en livscykelanalys. Allt det här kommer vi kunna ta vidare in i vårt företag, säger Magnus Granér, en av grundarna av 1000 skis.

Läs mer
In English: Is it possible to ski on biofibres?
18232 Blitz hj%c3%a4lm
Skistar och Future Eyewear satsar på cirkulär affärsmodell med hjälp av RISE
Skidhjälmstillverkaren Future Eyewear och Skistar som tillhandahåller hjälmar på sina fjällturismanläggningar får hjälp av RISE med omställning till en mer hållbar och cirkulär affärsmodell. Samtidigt ersätts fossilt skalmaterial i hjälmen med biokomposit.

‒ Utan RISE hade det varit omöjligt att driva ett så här komplext projekt, säger Jan Jonsson, grundare, Future Eyewear.

Läs mer
In English: Skistar and Future Eyewear invest in a circular business model with RISE
18235 Testb%c3%a4dd komposit kopiera
Besök testbädd för hållbar komposittillverkning 
RISE nya testbädd för hållbar komposittillverkning är en värdefull pusselbit för materialomställningen i stort och inte minst för fordonsindustrin, där en ökad användning av kompositer kan bidra till lättare och energieffektivare bilar med minskat klimatavtryck.

Här finns möjlighet att genomföra tester, inte bara i labbmiljö utan också i större skala under verklighetsnära produktionsförhållanden, vilket öppnar för en snabbare industrialisering.

Läs mer
In English: Testbed for sustainable composite production
18243 Materiala%cc%8atervinning
Så ska vi undvika att återvunnet material blir en klimatbelastning
Materialåtervinning är en nyckel i den gröna omställningen. Samtidigt som teknikutvecklingen innebär nya framsteg finns många val att ta ställning till vid återvinning – och alla är inte klimatpositiva.

– Att köra runt material i återvinningsprocesser behöver inte vara hållbart för det kostar också energi, säger Hanna de la Motte, affärs- och innovationsområdeschef för materialomställning på RISE.

Läs mer
In English: Preventing the climate burden of recycled materials
18240 Klimatpa%cc%8averkan i hela va%cc%88rdekedjan
Hur beräknar jag min klimatpåverkan i hela värdekedjan?
Att beräkna sin klimatpåverkan kan vara ett verktyg för hållbarhetsförbättringar eller sätt att stärka sin miljöprofil. Men hur ska ett företag gå till väga som vill ge en rättvis bild av sin totala klimatpåverkan? Vilka faktorer behöver vägas in? Var slutar mitt ansvar?

Läs mer
In English: How do I calculate my climate impact across the value chain?
bild

RISE deltar på Platsteknik Nordic
Monter G:08, Malmömässan, 1-2 dec

Kom och träffa oss på Plastteknik Nordic — fackmässan för alla som arbetar inom plast- och gummiindustrin. RISE jobbar med polymera material i hela värdekedjan, från prototyp och produktframtagning till tillverkning, verifiering och återanvändning.

Anmäl dig här

 
Kommande kurser, utbildningar och event
Här hittar du alla kommande kurser och utbildningar
In English: All our upcoming courses and trainings

Här hittar du alla kommande event
In English: All our upcoming events
11354 rise logo rgb neg
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN
ADRESS
KONTAKT
Följ oss
bild bild bild bild