Nyheter från Substitutionscentrum – vi vägleder kemisk substitution Visa i webbläsare  /  Vidarebefordra
bild
Nyheter från Substitutionscentrum.se
6525 1x1
bild
6525 1x1
Deltagarrekord!
Den tid vi just nu är i är ju både ljus och mörk – det är vår i en orolig värld. Även inom kemikalieområdet ser vi både goda och oroande nyheter vilket också återspeglas i månadens nyhetsbrev. En av de hoppingivande nyheterna är den om beslutet att inrätta en forskarpanel för miljöskadliga kemikalier liknande FN:s klimatpanel IPCC. Vi är också glada över det fortsatt stora intresset för våra utbildningar. Vår grundkurs i substitution, ”Innehåller dina varor farliga kemikalier” slog deltagarrekord i mars, med 182 anmälda. Missade du kursen kommer den igen den 12 maj, och det finns även en inspelning att se på vår hemsida.
Anna Jacobs, centrumledare
bild
NYHET
Förbud mot brandsläckningsskum med PFAS – förslag från ECHA
Brandsläckningsskum har varit en stor och problematisk källa till PFAS-förororeningar av mark och vatten, bl a den uppmärksammade vattentäkten i Ronneby/Kallinge. Nu tas ett viktigt steg mot förbud.
NYHET
Europeiska kemikaliemyndigheten Echa organiserar offentliga samråd
Echa organiserar offentliga samråd kring förslag på regelutveckling. Syftet med samrådet är för att få in synpunkter och samla in tillgänglig vetenskaplig information. De regler som omfattas av Echas offentliga samråd är Reach- , CLP-, och Biocidförordningen. Ibland förekommer även samråd kring frågor utanför dessa förordningar.

Vem som helst kan lämna in synpunkter på förslagen. Vanligen deltar företag, organisationer, enskilda medborgare och myndigheter i samråden. Echa välkomnar synpunkter från intressenter både inom och utanför EU.

Läs mer här
NYHET
Nordisk studie av PFAS i konsumentprodukter
Finland, Sverige, Norge, Island och Danmark har studerat hur PFOA (perfluoroktansyra) och PFOS (perfluoroktansulfonsyra) regleringen enligt POPS-förordningen fungerar. 158 kemiska produkter och varor analyserades.
bild
NYHET
Kemikalier i plast kan bidra till fetma
Två miljarder människor i världen är överviktiga vilket bidrar till de vanligaste dödsorsakerna, såsom hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. Nu har forskare identifierat tidigare kända och okända kemikalier i konsumentplast som kan störa metabolismen.
NYHET
FN ska inrätta ett IPCC för miljöskadliga kemikalier
FN:s miljöförsamling UNEA har vid sitt miljömöte i Nairobi fattat beslut om att inrätta en ny internationell forskarpanel för kemikalier. Ett viktigt steg i rätt riktning.
bild
NYHET
Muggar i melamin kan släppa ifrån sig oönskade kemikalier
Consumer council think chemistry i Danmark har testat åtta koppar av melamin, ett populärt plastmaterial som används i muggar för barn. Muggarna testades för läckage av melamin och formaldehyd – analyser som måste göras på nya produkter. Testerna visade att melamin kan läcka till varm dryck i otillåtna halter efter längre slitage av produkten.  
NYHET
Kommissionen tar fram kriterier för safe by design
En industri som utgår från ”safe by design” som grundpelare kan innebära ett paradigmskifte. Men det är många frågor som återstår att beslutas om. Den 22 mars hölls en workshop där ett första förslag till metodik och kriterier presenterades och diskuterades. Värdering av tox-egenskaper hamnar högt i beslutsträdet, men vilka tox-egenskaper som kommer ingå och hur andra hållbarhetsaspekter ska värderas och inkluderas är under diskussion.
bild
NYHET
Kemikalier i fyllnadsmaterial till konstgräs
Forskning om produktion, användning och avfallshantering av konstgräs har lett till oro över miljöföroreningar, hälsorisker för människor och negativa effekter på vilda djur. Flera fyllnadsmaterial – som gummigranulat – kan innehålla oönskade ämnen. Amerikanska forskare har kartlagt kemikalieinnehåll i fyllnadsmaterial till konstgräs och jämfört alternativ. Resultaten presenterades under ett webbseminarium anordnat av organisationen Collaborative on Health and the Environment.
NYHET
Bästa tillgängliga teknik för substitution av PFOS vid ytbehandling av metaller och plaster
Funktionell och dekorativ förkromning innebär ofta användning av hälso- och miljöskadliga kemikalier. Nu finns en rapport som beskriver möjliga kemiska och fysikaliska alternativ till ytbehandling som inte kräver krom(VI) eller fluorerade dimdämpare och eventuella hinder för att byta till sådana alternativ.
bild
NYHET
Många oidentifierade PFAS i kemiska produkter och varor
I en studie från Kemikalieinspektionen avseende PFAS-analyser på textilvaror och kemiska produkter visar resultaten att varorna innehöll mängder av andra PFAS-ämnen än de individuella substanserna som analyserades.
UTLYSNING
Utlysning: 25 miljoner för Accelererad substitution – biobaserade produkter, komponenter och material
Bioinnovation finansierar projekt som genom storskalig substitution ökar andelen biobaserade produkter, komponenter och material på marknaden. Syftet är att genom infasning av biobaserade råvaror och utfasning av fossilbaserade bidra till en klimatneutral, resurseffektiv och cirkulär bioekonomi.

Läs mer: Accelererad substitution – biobaserade produkter, komponenter och material - BioInnovation
bild
Seminarium
Forum för kemikaliesmart handel: Tema Textil – Nya EU-förslag
Forum för kemikaliesmart handels första seminarium 2022 fokuserar på textil. Våren 2022 kommer nya EU-förslag som kan komma att påverka många företag och aktörer i hela värdekedjan - bl a en europeisk textilstrategi. Har du koll på hur du kommer påverkas?

När: 
21/4 8.30-10.00
Digitalt och kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här
 
bild
UTBILDNING
SCIP -  Kostnadsfri grundkurs och två fördjupningskurser
Om du tillverkar, importerar eller distribuerar varor som innehåller särskilt farliga ämnen upptagna på Kandidatförteckningen i Reach, i halter som överstiger 0,1 viktprocent, måste du registrera dessa ämnen i SCIP-databasen hos Echa.

Regelverket för SCIP är inte helt lätt att förstå sig på och många har frågor kring hur man tar fram information och gör sin registrering. Därför erbjuder vi utbildning i SCIP i form av tre delkurser. Grundkurs och fördjupningskurs 1 och 2.

Grundkurs - Digitalt och gratis:
31 maj 2022, kl 10 - 11
1 september 2022, kl 10 - 11

Anmälan grundkurs


Fördjupningskurser - Digitalt och 2900:- per kurstillfälle

8 juni 2022, kl 9-12
Anmälan fördjupningskurs 1

9 juni 2022, kl 9 - 12
Anmälan fördjupningskurs 2
 
bild
UTBILDNING
Grundkurs: Så tar du reda på om dina varor innehåller skadliga kemikalier
Välkommen på Substitutionscentrums kostnadsfria grundkurs (steg 1-2 i substitutionstrappan)

När: 
31 maj 2022, kl 13 - 16.30
20 oktober 2022, kl 13 - 16.30

Digitalt och gratis.

För vem: Alla företag/organisationer som vill börja arbeta systematiskt med substitution
Läs mer och anmäl dig här
 
bild
UTBILDNING
KURS: Skräddarsydda utbildningar inom substitution
Behöver din organisation lära sig mer om substitution av kemikalier?

Är du med i en branschförening som du tycker behöver mer kunskap om vad kemisk substitution innebär? Substitutionscentrum kan till exempel skräddarsy utbildningar för branscher, organisationer och intresse kring substitution av ett visst ämne. Sund substitution är ledord för oss, vilket innebär att hänsyn tas till alla aspekter som hälsa, miljö, funktion och ekonomi – i ett livscykelperspektiv.

Kontakta oss på substitutionscentrum@ri.se för mer information, så kan vi tillsammans skapa en utbildning som passar dina behov!
Läs mer om oss här
 
bild
UTBILDNING
Grundkurs i Alternatives Assessment: Välj bättre alternativ till skadliga kemikalier
Har du kemikalier med oönskade faroegenskaper i din produkt eller process som du aktivt vill arbeta med att fasa ut? Vill du veta hur du ska planera ditt hållbarhetsarbete med ett helhetsperspektiv som inkluderar giftfri miljö, klimat, funktion, ekonomi och livscykel? Då är det här kursen för dig!

Kursen hålls digitalt och är kostnadsfri.

Inplanerat utbildningstillfälle:
4 delkurser: 14/9, 21/9, 28/9 och 5/10 2022, kl 13 - 14.15

Läs mer och anmäl dig här
 
bild
SEMINARIUM
Inspirationsseminarium från Biolyftet för ökad användning av biobaserade, återvunna eller återvinningsbara material 
 Välkommen till ett digitalt seminarium som bjuder på inspiration och information med exempel på hur hållbara material används i olika produkter, framtidsspaningar om vad som sker inom området samt information om utbildningen BioLyftets innehåll och kommande aktiviteter.

Tid 7 April 09.00-10.00 online

Anmäl dig här


 
6517 footer logo 82x105
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN
ADRESS
KONTAKT
Följ oss
bild bild bild bild
$$$open$$