Nyhetsbrev från Sveriges produktionskluster Visa i webbläsare  /  Vidarebefordra
6525 1x1
bild
6525 1x1
Flera nya initiativ för hållbar materialförsörjning
Hållbar produktion är vårt övergripande fokus i Sveriges produktionskluster, och en viktig del är hållbar materialförsörjning. Ämnet diskuterades nyligen i klustret för logistik, då med inriktning hållbar materialförsörjning av elektronik och förpackningsmaterial.

Vi ser att behovet av vissa metalliska material kommer att öka flerfaldigt, bland annat på grund av samhällets elektrifiering. Hur ska vi se till att svensk industri får säkra leveranser till predikterbara priser av material som uppfyller företagets etiska och ekologiska krav? Det är frågor som utredningen ”Materialförsörjning för en hållbar industri” ska belysa och ge svar på. Utredningen leds av RISE på uppdrag av Jernkontoret inom SIP Metalliska Material, och medverkar gör även Swerim, Gjuteriföreningen och Svenskt Aluminium.
Har du inspel till viktiga FoU-områden? Tveka inte att kontakta mig!

Boel Wadman, övergripande klusterkoordinator, Sveriges produktionskluster
bild
NYHET
8 nya projektidéer kring hållbar produktion 
Sveriges produktionskluster består av åtta delkluster med olika expertisområden, med medlemmar från institut, akademi och industri. Nu jobbar vi över klustergränserna för ta oss an de klimatutmaningar som vi så akut behöver adressera, och kan presentera 8 nya projektidéer.
bild
NYHET
Center för additiv tillverkning ska accelerera användningen
3D-printing möjliggör ett paradigmskifte för industrin. Men för att företag ska kunna ta steget fullt ut behövs stöd i allt från utveckling av nya affärsmodeller till produktdesign och test i en verklig produktionsmiljö. Tillsammans med industriella och akademiska partner startar därför RISE Applikationscenter för additiv tillverkning.
NYHET
Workshop-serie formar roadmap för digitaliserad produktion
Inom Produktionsklustret digitaliserad produktion arbetar man just nu med att identifiera behov för teknikutveckling och kompetens för att forma en strategi och ”roadmap”.
bild
PROJEKT
Vilken data är du villig att dela i leverantörskedjan?
Projektet SCARCE II har som mål att ta fram en lösning för datadelning inom en värdekedja inom fordonsindustrin. Nyligen hölls en workshop om datalagring, som resulterade in en rad intressanta insikter.
PROJEKT
Viktigt att nå mindre företag med utbildning och forskning
Med en serie teknikworkshoppar vill Produktion2030 och partner höja kompetensen hos små- och medelstora företag och samtidigt visa på nya forskningsbaserade möjligheter. Områden som tas upp är bl a: cirkulär ekonomi, smart underhåll, bättre effektivitet genom tydlighet i nyckeltalssystemen samt automatisering av materialflöden, logistik och montering.
KALENDARIUM
Höstens viktigaste seminarier och workshops 
27/10: SIP-konferensen: Strategic Innovation webinar 2021
8/11:  Materialförsörjning för en hållbar industri
17/11: Mobilitetsforum på RISE: Tema elektrifiering av transportsamhället

17/11: Digitala tvillingar – standardisering och industriella användningsfall
25/11: Techtank Conference – Innovative manufacturing for industrial use
26/11: Kick-off för Framtidsplan för hållbar produktion
1/12: Upptäck möjligheterna med additiv tillverkning för ditt företag

2022
18-19/5: Manufacturing R&D Cluster Conference, tema: Avancerad tillverkning för en hållbar framtid, "save the date"

Du hittar fler event på Kunskapsförmedlingen och RISE webbplats
bild
Vill du vara med i Sveriges produktionskluster?
Alla företag med svenskbaserad tillverkning är välkomna att delta!
Kontakt: Boel Wadman, klusterkoordinator
boel.wadman@ri.se, 070-780 61 80
11354 rise logo rgb neg
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN
ADRESS
KONTAKT
Följ oss
bild bild bild bild