Smart underhåll av infrastruktur
5747 Logo Mistra InfraMaint
 
Visa webbversion > | Gå till vår hemsida >
1x1 19358 Josefine Klingberg 1024 x 683
1x1
Många svenska företag oförberedda på vattenleveransavbrott
Verksamheten i företag påverkas i olika omfattning av att inte ha tillgång till vatten. Hotell- och restaurangbranschen påverkas kraftigt redan vid ett oplanerat vattenavbrott på två timmar, visar en studie som gjorts i Mistra InfraMaint. 
Läs mer >
1x1 19359 tv%c3%a5bild Lars Marklund Magnus Arnell 1200 x 800
1x1
Planering inför fas 2 av programmet
Mistra InfraMaint har nu pågått i fyra år och Fas 1 av programmet avslutas under sommaren 2023. Nu pågår arbetet för fullt för att få till en bra projektportfölj i fas 2, som beräknas starta i september 2023.
Läs mer >
1x1 7287 Logo Mistra InfraMaint
1x1
Lunchuppdatering: Vad händer i Mistra InfraMaint?
Den 8 mars kl 11.30-12.30 är det dags för årets första lunchuppdatering. Lyssna till följande presentationer:

  • Strategisk roadmap för digitalisering av VA-branschen
  • Laboratory pilot at RISE: Study of pipes and system design
  • Smart underhåll på spåret: att lära från järnvägsområdet
Vill du få direktinbjudan till lunchuppdateringarna, hör av dig till david.r.lindblom@ri.se.
Anslut direkt till Teamsmötet >
730 youtube 731 twitter 732 in
 
$$$open$$