Nyheter från Substitutionscentrum – vi vägleder kemisk substitution Visa i webbläsare  /  Vidarebefordra
bild
Nyheter från Substitutionscentrum.se
6525 1x1
bild
6525 1x1
Kemikalier i dina produkter?
Att farliga ämnen kan förekomma i produkter och varor vi använder i vardagen är tyvärr ett faktum. I månadens nyhetsbrev hittar vi två färska rapporter där vi ser exempel på detta. För att vara säker på att dina produkter inte innehåller ämnen som är skadliga för hälsa eller miljö behöver du arbeta systematiskt med krav och uppföljning i leverantörskedjan. Ta gärna hjälp av vårt stödmaterial som kan laddas ned från vår websida. Känns det ändå motigt att komma igång? Då vill jag tipsa om vår  ”Grundkurs: Så tar du reda på om dina varor innehåller skadliga kemikalier”. Nästa tillfälle kommer redan den 15/3 så klicka in och anmäl dig nu!
 Anna Jacobs, centrumledare
bild
NYHET
Ny guide: Byggåterbruk för privatpersoner
Byggåterbruksguiden ska verka som en vägledning för privatpersoner för att underlätta återbruk av byggprodukter i bostäder. Guiden kan användas som stöd för att bedöma risken för potentiellt farliga ämnen i byggmaterial.
NYHET
Flera långlivade organiska miljöföroreningar närmar sig ett globalt förbud
Stockholmskonventionen syftar till att skydda människors hälsa och miljön från långlivade organiska miljöföroreningar. Nu har konventionens expertkommitté rekommenderat ett globalt förbud för bekämpningsmedlet metoxiklor och enats om att ta vidare ytterligare fem ämnen/ämnesgrupper i processen.
bild
NYHET
Flera hundra farliga kemikalier identifierade i kläder
I en pilotstudie inom det nationella forskningsprogrammet Mistra Safechem identifierade forskare från Stockholm universitet kemiska föreningar som kan ingå i kläder. Flera av de identifierade föreningarna vet man har skadliga egenskaper. Ämnena är dessutom inte bundna till textilen vilket i teorin innebär att de kan migrera från hudnära plagg. Resultaten kan användas för att prioritera studier framöver för att förstå eventuell risk för människa och miljö.
NYHET
Brist på information för alternativ till PFAS i livsmedelsförpackningar
I en undersökning från 2020 har OECD/UNEP Global Perfluorinated Chemicals (PFC) Groups kartlagt tekniskt och ekonomiskt möjliga alternativ till långkedjiga PFAS i livsmedelsförpackningar av papper och kartong. Nu har man kompletterat med att undersöka risken för osund substitution – och upptäckt väsentlig brist på information för alternativen.
bild
NYHET
Sportflaskor av plast läcker ut kemikalier till dricksvattnet
Forskare vid Köpenhamns universitet har hittat flera hundra olika kemiska ämnen i kranvatten som förvaras i återanvändbara plastflaskor. Flera av dessa ämnen är potentiellt skadliga för människors hälsa. Det finns ett behov av bättre reglering och tillverkningsstandarder för tillverkare, enligt kemisterna bakom studien.
bild
NYHET
PFAS hittas i imskyddsmedel och dukar för glasögon
Per- och polyfluorerade alkylämnen (PFAS) har hittats i sprayer och dukar som människor runt om i världen har använt på sina glasögon för att förhindra imma när de bär ansiktsmask eller visir under pandemin.
bild
UTBILDNING
SCIP -  Kostnadsfri grundkurs och två fördjupningskurser
Om du tillverkar, importerar eller distribuerar varor som innehåller särskilt farliga ämnen upptagna på Kandidatförteckningen i Reach, i halter som överstiger 0,1 viktprocent, måste du registrera dessa ämnen i SCIP-databasen hos Echa.

Regelverket för SCIP är inte helt lätt att förstå sig på och många har frågor kring hur man tar fram information och gör sin registrering. Därför erbjuder vi utbildning i SCIP i form av tre delkurser. Grundkurs och fördjupningskurs 1 och 2.

Grundkurs - Digitalt och gratis.
17 mars kl 10 - 11
31 maj kl 10 - 11

Anmälan grundkurs

Fördjupningskurser - Digitalt
2900:- per kurstillfälle

Fördjupning steg 1: 22 mars kl 13-16
Fördjupning steg 2: 24 mars kl 13-16

Anmälan fördjupningskurs 1
Anmälan fördjupningskurs 2
 
bild
UTBILDNING
Grundkurs: Så tar du reda på om dina varor innehåller skadliga kemikalier
Välkommen på Substitutionscentrums kostnadsfria grundkurs (steg 1-2 i substitutionstrappan) Vi har 2 inplanerade tillfällen i vår.

När: 
15 mars 2022, kl 13 - 16.30
31 maj 2022, kl 13 - 16.30
Digitalt och gratis.

För vem: Alla företag/organisationer som vill börja arbeta systematiskt med substitution
Läs mer och anmäl dig här
 
bild
Webbinarium
Towards PFAS-free kitchenware
Den 20 januari 2022 arrangerade projektet POPFREE Industri webbinariet "Towards PFAS-free kitchenware".

Syftet var att initiera en dialog i leverantörskedjan, höja kunskapsnivån om PFAS kemikalier och den pågående utvecklingen av PFAS reglering på EU nivå.

Webbinariet ger också möjlighet att ta del av erfarenheter från företag som har eller arbetar med att fasa ut PFAS.
Klicka här för webbinariet och presentationerna
 
6517 footer logo 82x105
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN
ADRESS
KONTAKT
Följ oss
bild bild bild bild
$$$open$$