Nyheter från RISE Research Institutes of Sweden
Visa webbversion
4530 Banner CM 640
Hej!
Här kommer nyheter från Cirkularitet.se! Cirkularitet.se drivs av RISE och samlar organisationer intresserade av cirkularitet med fokus på möbler.
Ta en titt på vår hemsida, cirkularitet.se >
16914 datadriven innovation
Följ med in i tre olika framtider!
Projektet ”Framtidsscenarier för cirkulära möbelflöden” har tagit fram tre olika framtidsbilder av hur vi på ett cirkulärt sätt tillgodoser behov av möbler inom företag och offentlig sektor år 2030: ”Lokala loopar”, ”Pusselbitsplattformen” samt ”Totalentreprenörerna”.  

Scenarioberättelserna beskriver ”lyckade” och rimliga utvecklingsvägar, där branschen tydligt gått från en linjär till en cirkulär logik, men på olika sätt. Scenarierna utgår ifrån två områden där det råder osäkerhet i på vilket sätt och hur snabbt branschen och relationerna mellan aktörerna däri kommer att utvecklas: (1) graden av digitalisering och informationsdelning och (2) hur affärsrelationen mellan aktörer utvecklas i olika centraliseringsgrad i värdekedjan.

Projektet har diskuterat risker och möjligheter för svensk möbelbransch som varje scenario medför och identifierat behov av nya och utvecklade kompetenser, förbättrad informationsdelning och förändrade roller för att lyckas ställas om till en cirkulär ekonomi till år 2030.

Projektet har även tagit fram en rapport kring cirkulär ekonomi och möbler i Sverige och EU som beskriver cirkulär ekonomi i relation till branschens hållbarhetsutmaningar och ger exempel på strategier, initiativ och policyutveckling.

Här kan du ladda ner rapporterna och läsa mer:


Över 70 organisationer har deltagit i processen att utveckla scenarierna och konsekvensanalysen. Projektet har finansierats av Västra Götalandsregionen. Projektparter har varit White Arkitekter, Lammhults Möbel AB, Samhall, Input Interiör, Lerums kommun, Skaraborgs kommunalförbund, SVID, Interior Cluster, TMF, Hållbar utveckling Skåne, Substitutionscentrum, TEKO och Kinnarps.

bild 1x1
1x1
Nationella åtgärder inom cirkulär ekonomi
Delegationen för cirkulär ekonomi publicerade i april en rapport med förslag på styrmedel som kan påskynda omställningen till en cirkulär ekonomi, och i dagarna avslutades en remissrunda för stimulanser inom ”hyber-området”, dvs skattereduktion för reparationsarbeten för privatpersoner, där nu också reparation och underhåll av möbler är tänkt att inkluderas.

Vårt grannland Finland var tidigt ute med att ta fram en nationell färdplan för cirkulär ekonomi och har nu också tagit fram en guide med verktyg och riktlinjer för att hjälpa andra länder att göra detsamma. Sitra har sammanfattat de viktigaste lärdomarna.

1x1 16918 hands 2847508 1920 (1)
1x1
Regionerna kraftsamlar
I Västra Götalandsregionens regionala utvecklingsstrategi är ”cirkulära affärsmodeller” en av fyra kraftsamlingar, där man nu kommer att lägga extra fokus på stärkt samverkan och samordnat utvecklingsarbete under 2021-2024. Parallellt föreslås en stor satsning för att utveckla återbruksprocesser av möbler inom regionens egen verksamhet.

Även Region Skåne bjuder in till dialog för ökad cirkulariet. 21 juni var alla intressenter välkomna på stormöte inför att ta fram en regional handlingsplan för ett cirkulärt Skåne.  


16931 flowers 2977495 1920
GLAD SOMMAR!
Detta var sista nyhetsbrevet innan sommaruppehållet. Vi önskar alla våra läsare en riktigt skön sommar!
Cirkularitet.se följer RISE riktlinjer för hantering av personuppgifter. Dina uppgifter lagras endast för att användas i samband med cirkularitet.se och ge information kring relaterade projekt och händelser. Du kan avregistrera dig när som helst på länken Avregistrera i sidfoten nedan.
Tipsa gärna vänner och kollegor om vårt nyhetsbrev! Klicka för anmälningslänk >
RISE Research Institutes of Sweden
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 800 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.

730 youtube 731 twitter 732 in 733 fb