Nyhetsbrev från Sveriges produktionskluster Visa i webbläsare  /  Vidarebefordra
6525 1x1
bild
6525 1x1
Frågan om hållbar produktion är aktuellare än någonsin för Sveriges produktionskluster
Det känns som evigheter sedan vi hörde företag och forskare berätta om sina insatser för klimatet vid Klusterkonferensen 5-6 maj, vilket kan bero på att jag arbetat intensivt sedan dess med strategier för Hållbar Produktion. Efter sommaren samlar vi alla klustermedlemmar för en idéworkshop kring hållbarhetsutveckling tvärs klustren, precis som vi sa vid konferensen. Längst ner i detta nyhetsbrev hittar du även inbjudningar till lanseringen av ”Framtidsplan för hållbar produktion” och till Testbädd för hållbar komposittillverkning” samt flera andra spännande möten. Varmt välkommen!

Trevlig sommar
Boel Wadman, övergripande klusterkoordinator, Sveriges produktionskluster
bild
NYHET
Anna Davidsson är nytillträdd ordförande 
"Det handlar mycket om benchmarking, att besöka varandras företag, akademi eller institut, studieresor med mer – var finns det nyaste?" Så beskriver ordförande för Management Team Anna Davidsson, produktionsklustrens uppgift.
bild
NYHET
Forum för standardisering i digitaliserad industri
För att dra nytta av fördelarna som ökad digitalisering av produktion ger, krävs ökad kunskap om standarder och de arbeten som pågår på området. För att möta dessa behov, startar ett nytt forum för svensk industri.
bild
KLUSTERKONFERENSEN
Nytt deltagarrekord på årets klusterkonferens
5-6 maj hölls årets upplaga av Manufacturing R&D Cluster Conference som hade temat: Hållbar tillverkning – gröna värdekedjor. Konferensen satte nytt rekord med 485 deltagare.
bild
PROJEKT
Industrinytta och ny testbädd resultatet av LIGHTest 
Vinnova-finansierade projektet Testbädd LIGHTest har just avslutats, och nu kan man berätta om resultatet av de tretton industriella pilotprojekt och fem uppdrag ihop med små- och medelstora företag som genomförts.
bild
PROJEKT
Hållbar montering vid kundanpassade produkter 
SABACE är ett nytt projekt inom klustret för montering som ska ta fram en industriell strategi för utveckling av säker och hållbar montering där människa och robot samverkar. Stort fokus ligger på "hög mix, låg volym". 
bild
PROJEKT
Interoperabilitet – arbetssätt, nycklar och utmaningar
Vi blir alltmer uppkopplade, antalet olika system ökar, mängden data stiger och med det komplexiteten. Klustret för montering har tagit fram en rapport som ska ge ökad kunskap och medvetenheten inom området interoperabilitet.
KALENDARIUM
Höstens viktigaste seminarier och workshops 

2022
  • 18-19/5: Manufacturing R&D Cluster Conference, i Katrineholm, save the date
Du hittar fler event på Kunskapsförmedlingen och RISE webbplats
bild
Vill du vara med i Sveriges produktionskluster?
Produktionsklustrens arbete bedrivs som nätverk med idéworkshops och tematiska möten. Alla företag med svenskbaserad tillverkning är välkomna att delta.

Kontakt: Boel Wadman, boel.wadman@ri.se, 070-780 61 80
11354 rise logo rgb neg
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN
ADRESS
KONTAKT
Följ oss
bild bild bild bild