Nyheter från Substitutionscentrum – vi vägleder kemisk substitution Visa i webbläsare  /  Vidarebefordra
bild
Nyheter från Substitutionscentrum.se
6525 1x1
bild
6525 1x1
Kan vi befria möblerna från farliga kemikalier?
Många möbler i våra hem, på våra arbetsplatser och i offentlig miljö innehåller kemikalier med hälso- och miljöskadliga egenskaper. Dessutom är möbler en produktgrupp som saknar kemikaliespecifik produktlagstiftning. Substitutionscentrum har därför valt möbler som en av de produktgrupper vi lägger extra fokus på under 2020 och 2021.

Kan vi då befria möblerna från farliga kemikalier? En utmaning är att möbler ofta är komplexa produkter som består av många olika material och komponenter, där leverantörerna ofta finns utanför Sverige, eller utanför Europa, och att kemikalieinnehållet sällan redovisas. En minst lika stor utmaning är att det ofta saknas alternativ med likvärdig funktion. För att komma vidare krävs både teknisk utveckling och samarbete mellan intressenter genom hela kedjan.

Den 19/5 ordnar vi seminariet ”Befria möblerna - giftfria material en förutsättning för cirkulär omställning” för att belysa var vi står idag, och höra företag som IKEA, Kinnarps och Green Furniture Concept berätta om hur de arbetar med utfasning av kemikalier. Hoppas vi får se dig där!

Anna Jacobs, centrumledare
substitutionscentrum@ri.se
bild
SUBSTITUTIONSGUIDEN
Så kommer du igång med systematiskt kemikaliearbete
Vi vägleder dig genom Kemikalieinspektionens substitutionstrappa. Steg för steg går vi igenom hur du kan arbeta med systematiskt kemikaliearbete i ditt företag och ger konkreta tips och länkar till användbara databaser och verktyg. 
bild
NYHET
Farliga ämnen i produkter på lekplatser och lekland
Var tionde produkt som Kemikalieinspektionen undersökte från lekland och lekplatser innehöll för höga nivåer av hälsoskadliga kemikalier. Samtidigt har utbudet av Svanen-märkta produkter för lekytor ökat markant.
NYHET
OECD ger vägledning för substitutionsarbete
Idag finns det finns över 20 olika guider och ramverk för dig som vill jobba med sund substitution utifrån metoden Alternatives Assessment. OECDs nya vägledning är ett första steg mot att harmonisera kriterierna, och göra det lättare för dig att när du jämför och väljer säkrare alternativ till farliga kemikalier. 
bild
NYHET
Kemikalier i textilier fokus i ny konsumentkampanj
I en ny kampanj vill Sveriges Konsumenter och Fair Action uppmärksamma innehållet av hälsovådliga kemikalier i textilier och läder. 
bild
NYHET
Tillsyn av hemelektronik och tips för grön IT-upphandling
Kemikalieinspektionens har nyligen publicerat resultatet av sin tillsyn av hemelektronik, och miljöorganisationen TCO Certified har publicerat en guide för grön upphandling av IT-produkter.
NYHET
7 nya ämnen på tillståndslistan och 1 900 till granskning
EU:s kemikaliemyndighet Echa vill det ska krävas tillstånd för att använda sju nya ämnen som bland annat används i elektronik och vid kemtvätt. Dessutom vill de granska ytterligare 290 av 1 900 ämnen som bedömts på gruppnivå.
bild
NYHET
Bästa diskmedlet innehåller mest skadliga ämnen
Råd och rön har tittat på innehåll av oönskade ämnen i diskmedel. I testet konstateras att medlen som diskar bäst ofta innehåller allergena och miljöförstörande ämnen. Men, det finns diskmedel som inte innehåller ämnen som skadar hud och miljö och ändå gör ett bra jobb.
bild
BRANSCHDAG
Befria möblerna 
Många möbler innehåller kemikalier med hälso- och miljöskadliga egenskaper. Dessutom står vi inför en cirkulär omställning, där material ska kunna återanvändas och det ställer nya krav på giftfria materialflöden. Vi samlar möbelbranschen för att inspirera och diskutera utmaningar och hitta lösningar.
Medverkande: IKEA, Kinnarps, Green Furniture Concept, OrganoClic, IKEM m fl. Moderator: Charlotte von der Lancken.

När: 19 maj, 9-11.30
Var: Digitalt
Läs mer och anmäl dig här
 
bild
UTBILDNING
Så tar du reda på om dina varor innehåller skadliga kemikalier
Välkommen på Substitutionscentrums kostnadsfria grundkurs i substitutionsarbete (steg 1-2 i substitutionstrappan)

När: 3 juni
Var: Digitalt
För vem: Alla företag/organisationer som vill börja arbeta systematiskt med substitution
Läs mer och anmäl dig här
 
6517 footer logo 82x105
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN
ADRESS
KONTAKT
Följ oss
bild bild bild bild