Lättvikt lyfter svensk konkurrenskraft Webbversion
bild
16261 Promos 640
Välkommen till seminarium inom
LIGHTer nod Västra Götaland, 26 maj 2021
Välkommen till ett seminarium med elektrifieringsfokus mot fordon och transport och den omställning som väntar tillverkande företag!

Vi kommer att prata om de utmaningar som elektrifieringen innebär och den omställning som företagen står inför, samt om arbetet i noden och hur vi kan stötta företagen i regionen framöver.

Datum:Onsdagen den 26 maj 2021
Tid:12:55-15:30
Plats:Digitalt via Teams
Logga in:Länk till mötet

Att tänka på inför möte:

  • Anslut i god tid
  • Sitt i ett lugnt rum
  • Använd headset med mikrofon för bästa ljud
  • Frågor ställs via chatten eller räcka upp handen
  • Ha din mikrofon avstängd förutom när du har ordet
Program

12.55Incheckning

13.00Inledning – Utmaningar och möjligheter genom elektrifiering
Carolina Pettersson, Anders Holmkvist, Jan Skogsmo, Andreas Reeb, RISE

13.25Hållbar elektromobilitet
Henrik Kloo, IVL

 
13.45Swedish Electric Transport Laboratory (SEEL)
Martin Gustavsson, RISE


14.05Bensträckare

14.15Strukturella batterimoduler i komposit
Per Jonsson, SwedFoam Development


14.30Aktiviteter i LIGHTer nod Västra Götaland
Förstudien och kommande etapp


14.50Företagens önskemål
Kort enkät och diskussion


15.20Avslutning
 
Med reservation för eventuella ändringar

Hjärtligt välkomna!

Kontakt:
Carolina Pettersson, RISE
carolina.pettersson@ri.se
Tfn: 010-228 47 37
bild 640x640transp
640x640transp Sveriges förmåga att utveckla världsledande kompetens inom lättviktsteknik kommer att vara avgörande för vår industris konkurrenskraft och tillväxt inom landets styrkeområden. Därför bygger LIGHTer framtidens samarbete inom lättvikt: gränsöverskridande, fokuserat och effektivt.

Har ni några frågor eller synpunkter på nyhetsbrevet och/eller dess innehåll, tveka inte att höra av er.

Finansiärer:
Det strategiska innovationsprogrammet har fått stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas. 
bild  bild  bild