Nyheter från Substitutionscentrum – vi vägleder kemisk substitution Visa i webbläsare  /  Vidarebefordra
bild
Nyheter från Substitutionscentrum.se
6525 1x1
bild
6525 1x1
Expertis finns, när ditt företags kunskap
och testmöjligheter inte räcker till 
Nu har vi utbildat de 100 första företagen i Alternatives Assessment, en metod för att utvärdera och välja bättre alternativ samt undvika osund substitution. Det känns mycket bra att vi kan bidra till att sprida den kunskapen. Samtidigt vet vi att substitution är svårt, det tar tid och det kräver ibland både kompetens och utrustning som inte alltid finns inom företaget. I Substitutionscentrums uppdrag ingår att fungera som en nod för substitutionsfrågor och kunna guida vidare till rätt hjälp. Hör av dig till oss, så kan vi berätta mer!

I vår film om hur RISE arbetar med substitution har vi samlat exempel på olika typer av insatser som kan behövas beroende på i vilket steg av substitutionsarbetet du befinner dig. Läs mer och se filmen här.

Anna Jacobs, centrumledare
substitutionscentrum@ri.se
bild
BRANSCHDIALOG
Stort intresse för utfasning av PFAS i nonstick-produkter
Många företag ville lära sig mer om riskerna med nonstick-beläggningar i stekpannor och våffeljärn. Efter seminariet angav 8 av 10 att de fått motivation att jobba med utfasning av PFAS i sina produkter. Läs mer och se seminariet på webben.
bild
NYHET
Över 100 skadliga kemikalier hittade i plastleksaker
En ny dansk studie gjord av DTU visar att vanliga plastleksaker innehåller kemikalier i så stora mängder att det måste anses vara potentiellt hälsoskadligt för barn.
NYHET
Substitution vägen framåt för ökad återvinning av material
Marknadspotentialen är stor för återvinning av plastförpackningar, enligt en ny rapport från ChemSec. 10% ökning i återvinning av plastförpackningar inom EU motsvarar ett marknadsvärde av 2,6 miljarder euro. Men, utmaningen med särskilt farliga kemikalier som cirkulerar i materialflöden kvarstår.
bild
NYHET
Tillsyn av material i kontakt med livsmedel på förslag
Den 1 juli 2021 föreslås en ny lag börja gälla, som ger kommuner möjlighet att kontrollera om livsmedelsförpackningar och andra material som kommer i kontakt med livsmedel innehåller otillåtna kemikalier.
NYHET
Farliga kemikalier och exempel på substitution i sjukvården
Farliga kemikalier som kan förekomma inom hälso- och sjukvård och globala fallstudier över substitution, det är fokus i rapporten Chemicals of concern for the health sector. Rapporten är också ett bra underlag för upphandlare och miljösamordnare.
bild
NYHET
Tips! Så skapar du bra hållbarhetskommunikation
Miljömärkning Sveriges rapport The Communication issue, handlar om kommunikation och att konsumenter håller på att tröttna på reklam med miljö- och klimatbudskap. Men, du får också veta hur du undviker fallgroparna.
NYHET
Ny dom ger Sverige rätt och tyngd åt substitutionsprincipen 
Sverige får rätt i högsta instans - det var fel att ge tillstånd enligt REACH för att använda vägfärger med ämnena blysulfokromat gul och blykromatmolybdatsulfat röd. 
bild
EVENT
Hur blir innovations-kritiska material en hållbar tillgång?
RISE bjuder in till ett webbinarium som syftar till att ge en nulägesbild vad gäller tillgången och efterfrågan på innovationskritiska metaller och mineral.

När: 20 april
Var: Digitalt
Läs mer och anmäl dig här
 
bild
UTBILDNING
Så tar du reda på om dina varor innehåller skadliga kemikalier
Välkommen på Substitutionscentrums kostnadsfria grundkurs i substitutionsarbete (steg 1-2 i substitutionstrappan)

När: 3 juni
Var: Digitalt
För vem: Alla företag/organisationer som vill börja arbeta systematiskt med substitution
Läs mer och anmäl dig här
 
6517 footer logo 82x105
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN
ADRESS
KONTAKT
Följ oss
bild bild bild bild