Smart underhåll av infrastruktur
5747 Logo Mistra InfraMaint
 
Visa webbversion > | Gå till vår hemsida >
17716 Seminarieserie 3 1024 x 683
Webbinarium: Finansiering av infrastruktur och underhåll i framtiden
På höstens tredje webbinarium fokuserar vi på finansieringen av infrastruktur. Reinvesteringstakten måste öka och underhållsberget behöver betas av. Men med demografin ändras också finansieringsbasen. Så hur finansierar vi infrastrukturen och samhällsservice i framtiden? Vad är hållbart, vad är möjligt, och vad är rättvist?
Panelsamtal med Annika Wallenskog, Sveriges kommuner och regioner, Anders Åkesson(C), vice ordförande i Riksdagens Trafikutskott, Anna Thomasson, docent vid Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet och Emelie Värja, forsknings- och utbildningschef på Kommuninvest.

Välkommen att vara med den 14 oktober kl 10.00-11.00 via Zoom.

Tidigare webbinarier kan du se i efterhand:
Befolkningsutvecklingen i framtiden 
Så påverkas infrastrukturen av ett förändrat klimat
Läs mer och anmäl dig >
1x1 17718 Anna Thomasson Robert Jonsson dubbelbild 285 x 200
1x1
Debattartikel i Dagens Samhälle
"Var i landet man bor ska inte avgöra hur hårt man drabbas av effekterna av klimatförändringar", skriver Robert Jonsson, Linköpings universitet och Anna Thomasson, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.
Läs mer >
1x1 17719 Vattenavbrott youtubelogga
1x1
Många nya videoklipp med mikrolärande 
De senaste veckorna har vi lagt ut ett 20-tal nya videor med mikrolärande. Lär dig mer om exempelvis konsekvenserna vattenavbrott, biofilm inom dricksvattennätet, digitalisering och tillgångsförvaltning.
Se videoklipp >
1x1 17717 %c3%85rsm%c3%b6te 2021.02 27 06 04.Still003
1x1
Se presentationer från årsmötet i efterhand
- Historisk utveckling av VA respektive gata/väg  
- Kostnaden av vattenleveransavbrott
- Kunskap på rull: vad kan vi lära av europeisk järnvägsforskning?
- Investeringar i kritisk infrastruktur: Utmaningar och vägar framåt
- Så hållbar är Svensk VA 

Se presentationer >
1x1 15327 455
1x1
Save the date!

Datum att notera i kalendern 
14/10 Webbinarium: Finansiering av kommunal infrastruktur

22/11 Lunchuppdatering: Vad händer i Mistra InfraMaint
730 youtube 731 twitter 732 in
 
$$$open$$