Nyheter från RISE Research Institutes of Sweden
Visa webbversion
4530 Banner CM 640
Hej!
Här kommer nyheter från Cirkularitet.se! Cirkularitet.se drivs av RISE och samlar organisationer intresserade av cirkularitet med fokus på möbler.
Ta en titt på vår hemsida, cirkularitet.se >
15781 Regeringskansliet m byline
Cirkulär handlingsplan för Sverige
I januari presenterade regeringen ”Cirkulär ekonomi – Handlingsplan för omställning av Sverige”.
 
Handlingsplanen presenterar ett hundratal åtgärder för att gå mot visionen om ”Ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material.”

Åtgärderna i handlingsplanen presenteras utifrån de fyra fokusområden som pekades ut i den strategi för cirkulär ekonomi som beslutades i juli 2020:
  • Cirkulär ekonomi genom hållbar produktion och produktdesign
  • Cirkulär ekonomi genom hållbara sätt att konsumera och använda material, produkter och tjänster
  • Cirkulär ekonomi genom giftfria och cirkulära kretslopp
  • Cirkulär ekonomi som drivkraft för näringsliv och andra aktörer genom åtgärder som främjar innovation och cirkulära affärsmodeller
Josefina Sallen, fokusområdesledare på RISE inom cirkulär omställning, välkomnar att en plan nu finns på plats. Samtidigt skulle hon önska en större helhetssyn och uppföljning:

 - Det är bra att en handlingsplan finns. Frågan är fortfarande relativt omogen både hos företag och offentliga aktörer, och Strategin och Handlingsplanen är en bra signal på att regeringen ser frågan som angelägen att arbeta med. Det jag saknar är tydliga mål, uppföljning på dessa och en plan som tydligt kopplar till hur dessa mål ska uppnås. Vidare vore det välkommet att identifiera centrala aktörer för att detta ska ske samt resurser och stöd för dessa i genomförandet.

Planen ska enligt Regeringskansliet inte ses som hela lösningen, men som ett "steg på vägen".
Hör även ett inslag om planen i Sveriges Radio Studio Ett
bild 1x1
1x1
Samtal om framtidens cirkulära möbelflöden
Under Stockholm Design Week arrangerade Interior Cluster Sweden och initiativet Inside Swedish Design ett antal ”talks” relaterat till cirkularitet, möbler, design, historia och framtid.

I samtalet ”Vem gör vad i en cirkulär framtid” presenterade Emma Rex från RISE tre olika framtidsscenarier som beskriver hur vi på ett cirkulärt sätt tillgodoser behov av möbler inom företag och offentlig sektor år 2030. Därefter följde en dialog med Caroline Tottie, SKL Kommentus, Maria Olofsson Karemyr, OFFECCT och Benny Hermansson, Gemla Fabrikers, under ledning av moderator Anne Marchal.


Här kan du ta del av samtalet i sin helhet

Mer om Inside Swedish design och länkar till samtliga talks under veckan hittar du här

1x1 15808 architect 569361 1920
1x1
PROJEKT

Nästa steg mot Hållbar Interiör
Nu fortsätter steg 2 av projektet ”Hållbar interiör” inom Vinnovas program Utmaningsdriven innovation.

Idag finns det många tillgängliga miljöcertifieringssystem för den byggda miljön, till exempel LEED, BREEAM, men samtidigt finns en brist på standarder som tillämpar ett inredningsperspektiv. ”Hållbar Interiör” är en miljömärkning för inredningsprojekt där målet är att bli ett verktyg för inredningsarkitekter och andra som arbetar med interiörer för att säkerställa kvalité och hållbarhet i inredningsprojekt. Nu går projektet in i steg 2, där man bland annat ska ta fram miljökriterier som ska används i ett kommande digitalt verktyg och certifieringssystem.

Projektet pågår: mars 2021- feb 2023

Finansiär: Vinnova

Partners: Indicum, Voidmark, Tengbom, Västra Götalandsregionen, Malmö stad, Tenant & Partner, JKK, Svanen, Input Interiör, RISE, RP, Rekomo, Sajkla, Trä- och möbelföretagen, Flokk, Stolab, Lundbergs Möbler, Ogeborg.

Läs mer om projektet här >
15816 projektbild ny 1x1
1x1
Slutseminarium: Kunskapsöverföring för cirkulära affärsekosystem
Det VGR-finansierade projektet ”Kunskapsöverföring för cirkulära affärsekosystem” kommer att hålla ett avslutande seminarium den 25 mars 2021 kl 9-11.

Vid evenemanget kommer forskare från RISE Sustainable Business att presentera resultaten av det arbete som utförts mellan januari 2020 och mars 2021. Dessutom kommer deltagare i konsortiet från textil-, möbel- och fordonsindustrin, branschorganisationer och andra som har deltagit i projektet att bidra med sina erfarenheter av att experimentera med att skapa cirkulära affärsekosystem. Seminariet avslutas med en debatt om framtida forskningsbehov, projekt och samarbeten.

Detta är ett öppet evenemang och alla som är intresserade är välkomna! För anmälan, kontakta Emanuela Vanacore senast den 19 mars: Emanuela.vanacore@ri.se
Läs mer om projektet här >
Tipsa gärna vänner och kollegor om vårt nyhetsbrev! Klicka för anmälningslänk >
RISE Research Institutes of Sweden
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 800 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.

730 youtube 731 twitter 732 in 733 fb