RISE Research Institutes of Sweden
Visa i webbläsare  /  Vidarebefordra
11352 rise logo rgb pos
1x1 13903 klusterloga
1x1
Nyhetsbrev Januari 2021
Produktionskluster

15501 NY Produktionsingenjor och maskintekniker lyser med ficklampa for att inspektera en sator

Nytt år - med fokus på hållbar industri!

Välkomna till årets första nyhetsbrev! Fortfarande ses nätverken i klustren på distans, men det finns en stark vilja att återgå till att träffas och diskutera samt visa på plats vad som händer i produktionen. Till dess får vi planera och starta nya samverkansprojekt för att åstadkomma en Hållbar industri. Så heter också Vinnovas nya programområde, som startar med en stor uppskalningsutlysning. Tillsammans med det kommande Digitaliseringsprogrammet, finns det stora möjligheter att vi nationellt speglar det som Horizon Europe lanserar i sina Twin Transition utlysningar, som släpps i april.

Boel Wadman, övergripande koordinator av klustren.
15505 Bild S %c3%96ggesj%c3%b6
Forskningsresultat:
Virtuell inprovning av pressverktyg ger kortad ledtid
Genom att simulera och använda virtuell inprovning av pressar och verktyg kan ledtiden för nya produkter kortas avsevärt. Efter flera år av forskning inom projektet ”Kortad ledtid genom avancerade verktygsstrukturer med fokus på plåtformning” ska Volvo Cars nu implementera virtuell inprovning av pressverktyg i sin produktion.

Läs mer

15504 Scania
Inspiration från Scania:
Beredskap inför framtiden!

Hur kan vi utforska hur framtiden kan komma att utvecklas? Vilka trender och osäkerhetsfaktorer finns? Vilka nya möjligheter eller risker kan uppstå för din organisation och företag? Och – hur kan vi känna igen tecken och skapa beredskap och kompetens inför framtiden?

Läs hela artikeln
Mer info om Produktionsklustret för Production ManagementUtlysningar under våren!
Produktion2030 flyttade fram sin deadline till 4 mars, och det är redan klart att många kommer att söka där. Men det finns flera möjligheter för produktionsrelaterade projekt. Företag i processindustrin kan söka digitaliseringsprojekt inom SIP PIIA, och "Uppskalning för en hållbar industri" med deadline 15 april kan finansiera större satsningar som till exempel skapar klimatsmart produktion och bättre arbetsmiljö. Samma datum kan man föreslå idéprojekt inom SIP Metalliska Material, som ska vara en språngbräda till satsningar med större risk och innovationshöjd. FFI hållbar produktion fortsätter att vara en plattform för produktionsprojekt, och nästa utlysning har trolig deadline 10 juni. Vill ni arbeta internationellt kommer SMART EUREKA att finnas kvar som program i närtid, med en vårutlysning om året. Och de första utlysningar som EU släpper efter kommissionens lagråds beslut i slutet av april kring den gröna och digitala tvillingtransformationen handlar till exempel om:
  • Zero-defect manufacturing towards zero-waste (IA)
  • Laser-based technologies for green manufacturing (RIA)
  • Manufacturing technologies for bio-based materials (RIA)
  • Artificial Intelligence for sustainable, agile manufacturing (IA)
  • Data-driven Distributed Industrial Environments (IA)
Just nu finns det alltså mycket medel till utvecklingsprojekt att söka från nationella och europeiska finansiärer, och de flesta bygger på industrins möjlighet att medfinansiera. Så arbetar du i industrin - använd gärna klustren till att prioritera och tydliggöra vilka samarbeten ni kan satsa på de närmaste åren, så effektiviseras ansökningsarbetet för alla, industri som forskare.
14448 Sk%c3%a4rmklipp2
Här hittar ni oss!
Numera hittar ni oss på kunskapsförmedlingens websida där vi finns under "om oss" och "satsningar". Här har även varje kluster en egen sida med bland annat kontaktuppgifter. Vi publicerar även nyhetsbreven och andra nyheter på sidan.

Till websidan
KALENDARIUM
3 februari Science week
Läs mer här

4 mars Workshop Digitaliserad Produktion - Datorverktyg för virtuell produktion och arbetssätt för utveckling Presentationer från industri och akademi för att ge inspiration och tydliggöra industrins behov av forskning om datorverktyg för virtuell produktion och arbetssätt för utveckling. Utifrån dessa behov lyfts och diskuteras sedan mer konkreta idéer och planer för FoU-initiativ.
Plats: Zoom (länk skickas till alla som anmäler sig, begränsat antal platser)
För mer information och intresseanmälan maila: per.gullander@ri.se 
 

17 mars SIP Metalliska Materials konferens
Läs mer här

24 mars Slutmöte LIGHTest
Mer information kommer under januari 2021


21-22 april LIGHTer Summit
Läs mer och anmäl dig här

28 april AFoU-nätverksmöte
Inspirations- och mötesplats för utveckling av framtidens arbeten och arbetsplatser.

För mer information och intresseanmälan maila: ulrika.harlin@ri.se
Läs mer om nätverket här

5-6 maj Klusterkonferens
Mer information kommer under januari 2021
.
KONTAKT
Är du intresserad av att delta i Produktionsklustrens verksamhet?
Arbetet bedrivs som nätverk med idéworkshops och tematiska möten, och alla företag med svenskbaserad tillverkning är välkomna att delta.
Kontakta Boel Wadman 070-780 61 80  /  Boel.wadman@ri.se

Vill du prenumerera på nyhetsbrevet, anmäl dig här
För att avanmäla dig från nyhetsbrevet: klicka på "Avprenumerera" längst ner i nyhetsbrevet.

bild bild bild bild
11354 rise logo rgb neg
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN