Smart underhåll av infrastruktur
5747 Logo Mistra InfraMaint
 
Visa webbversion > | Gå till vår hemsida >
16904 trebild till nyhetsbrev jpg
Webbinarieserie: Framtidens kommunala infrastruktur
Till hösten bjuder Mistra InfraMaint in till en serie webbinarier för att belysa strategiska framtidsfrågor för kommunal infrastruktur. Genom dialog och samtal med experter fördjupar vi oss i förutsättningar för förvaltning och underhåll av infrastruktur i framtiden. Fokus kommer att vara på lösningar, goda exempel och att inspirera till nyttiggörande av resultat från den senaste forskningen.
Första webbinariet är den 2 september och fokuserar på Befolkningsutvecklingen i framtiden – hur och var kommer vi att bo, resa och arbeta i framtiden? De demografiska förändringarna är grundläggande och påverkar förutsättningarna att hantera övriga utmaningar. Därför är det ämnet startskottet för webbinarieserien.
Läs mer och anmäl dig >
16899 Frida V%c3%a4rnlund och Sarah Bj%c3%a4rkby 300 x 200 1x1
1x1
Digitaliseringen av VA-sektorn påverkar säkerhetsarbetet
Kommunala VA-bolag står inför stora förändringar när sektorn digitaliseras. Frida Värnlund och Sarah Bjärkby har i sitt examensarbete på Kungliga Tekniska Högskolan undersökt hur bolagen hanterar utmaningen som det innebär.
De konstaterar att digitaliseringsarbetet behöver integreras med säkerhetsarbetet på ett systematiskt och strukturerat sätt.
Läs mer >
1x1 16903 EESStest
1x1
Smarta vattenmätare för en mer hållbar vattenanvändning
Sonia Sivadasan och Emelie Ekström har i sitt examensarbete på KTH undersökt vilka hinder och möjligheter det finns för en storskalig implementering av smarta vattenmätare i Sverige. De har också listat en rad råd till organisationer som vill inleda arbetet.
Läs mer >
1x1 15327 455
1x1
Save the date!
Datum att notera
i kalendern för hösten

2/9 Webbinarium: Befolkningsutvecklingen i framtiden 
23/9 Webbinarium: Förändrat klimat 
6/10 Doktorandträff 
7/10 Årsmöte 


730 youtube 731 twitter 732 in
 
$$$open$$