Smart underhåll av infrastruktur
5747 Logo Mistra InfraMaint
 
Visa webbversion > | Gå till vår hemsida >
16106 overhaul pvc water pipes city 640
Årsrapporten 2020 är här: 
Mycket nytt från programmet 2020
Vi är stolta över att kunna sammanfatta år 2020. Visst, det blev ett annorlunda år nästan utan fysiska möten. Men samtidigt blev vi fler som arbetar tillsammans i Mistra InfraMaint och sätter fokus på infrastruktur. 

Det här nyhetsbrevet ägnar vi huvudsakligen åt axplock från årsrapporten. Välj vad du vill läsa om – eller gå direkt till hela årsrapporten. Vi har i huvudsak satsat på den digitala versionen men du hittar också en pdf här.

Gå till den digitala årsrapporten här >
16142 student studying brainstorming analying campus concept 1x1
1x1
Ambitiösa mål – men hur bra är vi på att uppfylla dem?
Förbättrad hållbar effektivitet med 20 procent, halverad kompetensbrist, 50 kommuner som blir förebilder för hållbar tillgångsförvaltning, företag som nystartas utifrån våra resultat eller exporterar tjänster/produkter, kompetens och praxis utifrån dem. 
Mistra InfraMaint har satt ambitiösa effektmål. Så hur väl har vi lyckats vi uppfylla dem, hittills? Läs mer i årsrapporten.
1x1 16144 dronare johan ahlstrom.jpg 285
1x1
Drönaren kan ge besked om betongkonstruktionen
I projekt 1.3 Betong och stål i byggnadsstrukturer – Förväntad livslängd för underhåll visar Johan Ahlström hur inspektioner med drönare och  modellering kan göra det enklare att avgöra betongkonstruktioners status.
Finns tecken på sprickbildning eller andra problem? Den bilden kan även förmedlas på distans.

16150 Foto Karin Sj%c3%b6strand cropped 285 0 1x1
1x1
"Tillgången till vatten är grundläggande för människor och samhälle”
Ur ett internationellt perspektiv är vatten, vattenförsörjning och vattentillgång väldigt viktiga frågor. Därför har de hamnat i fokus för Karin Sjöstrand som fokuserar på att utveckla beslutsstöd för beslutsfattare och verkar inom två av Mistra InfraMaints projekt, 1.10 Infrastrukturförvaltning – från data till socioekonomiskt beslutsstöd och 1.12 Hållbar analys för smart underhåll.
1x1 16152 Ebbas video 1024x683
1x1
Arbetsboken ger inspiration och blir ett viktigt stöd
2020 presenterade Mistra InfraMaint Arbetsboken för tillgångshantering, Asset Management, i VA-sektorn. Satsningen har testats i flera workshoppar och får gott betyg från användare. Bland dem finns NSVA som genomförde en workshop som de berättar mer om i en video.
Gå till den digitala årsrapporten här >
1x1 16155 Carolina Liljenstr%c3%b6m photoforwebinar 300x200
1x1
Carolina Liljenström är nu programmets andra doktor
Carolina Liljenström, KTH, har sedan programstarten forskat som doktorand inom projekt 1.11 Minskad livscykelpåverkan av framtida infrastrukturunderhåll. Hon har nu framgångsrikt disputerat med en avhandling om livscykelanalyser (LCA). Hennes forskning visar att dagens analyser sällan väger in framtida klimatförändringar.
Läs mer >
16156 VB 1x1
1x1
Målet: En beslutsstödmodell som skapar verklig nytta
Ett beslutsstöd för VA-ledningar är den nya utmaningen för Viktor Bergion, postdok vid Chalmers och forskare inom Mistra InfraMaints projekt 1.7 Förbättrat beslutsstöd för befintliga VA-nätverk.

– Dricksvattenfrågor har jag arbetat med förut men inte själva ledningsnäten. Det är något nytt för mig, säger han.
Läs mer >
16153 Alla doktorander svv 1x1
1x1
Doktorander och postdok är på plats i projekten
Nu finns nio doktorander och två postdokforskare knutna till Mistra InfraMaints projekt.
Här ovanför hittar du en intervju med Carolina Liljenström i projekt 1.11 Minskad livscykelpåverkan av framtida infrastrukturunderhåll och lite längre ner möter ni Viktor Bergion i projekt 1.7 Förbättrat beslutsstöd för befintliga VA-nätverk
Men lär känna dem alla!
Se våra doktorander och postdokforskare >
16158 closeup student takes exam online via internet laptop makes notes distance learning pandemic crisis
Seminarier blickar mot framtiden för Mistra InfraMaint
Under 2021 arrangerar Mistra InfraMaint en serie seminarier med sikte på framtiden och nästa programfas. Ett särskilt fokus är att nå personer som arbetar med strategisk planering av underhåll i kommunala verksamheter.

Läs mer >
1x1 15327 455
1x1
Datum att spara i kalendern 
Vi har planerat in digitala lunchmöten med uppdateringar om programmet 24/5,13/9 och 22/11.
I kalendern kan du också notera doktorandträffen 14/4, (online) och två möten som vi hoppas kunna hålla fysiskt, i Malmö: Doktorandträff 6/10 och årlig programträff 7/10.

16105 3d rendering flying email icon web flying 1x1
1x1
Tipsa om vårt nyhetsbrev!
Vet du någon som vill ha inbjudningar från Mistra InfraMaint? Någon som vill följa vad som  vad som händer inom programmet?
Du kan förstås tipsa om att följa oss på LinkedIn eller att kika på vår webbplats mistrainframaint.se.
Allt det viktigaste sammanfattas också alltid i det här nyhetsbrevet. Tipsa gärna dina kollegor om att prenumerera — det gör de via länken https://comm.ri.se/b/v?subscribeto=130&ucrc=4274BF190D.
730 youtube 731 twitter 732 in
 
$$$open$$