Lättvikt lyfter svensk konkurrenskraft Webbversion
bild
News Februari 2021
15562 simon berger mlGfyUtwsik unsplash 640
Tillsammans når vi ut internationellt

Inom lättviktsområdet är en av de viktigaste frågorna hur vi ännu bättre än tidigare når ut med våra nya produkter, tjänster och forskningsresultat internationellt. Vi ser bra möjligheter att agera tillsammans från svensk sida.
 • Den 13 april deltar LIGHTer på Lightweighting Summit på Hannovermässan tillsammans med Sveriges utrikeshandelsminister.
 • Just nu finns möjlighet att ansöka om forskningsprojekt bilateralt mellan Sverige och Tyskland.
 • LIGHTer är aktiv i ELCA (European Lightweight Cluster Alliance). Tillsammans tar vi bland annat fram ett europeiskt ”lättvikts-LinkedIn”. Kontakta oss, så berättar vi mer!
 • Vi förbereder oss för svenskt deltagande i Horisont Europa, världens största forskningsprogram som löper 2021-2027. Ledorden är att agera tillsammans, fokusera på forskningskvalitet och använda expertstöd.
 • Vi samlar alla som är intresserade av lättvikt i Sverige till LIGHTer Summit den 21-22 april. Anmäl dig!
 • Årsstämmorna för SIP LIGHTer och Medlemsprogram Lättvikt äger rum den 21 april. Ni har möjlighet att nominera personer till styrelsen till och med den 2 mars.
 • Vi förbereder LIGHTer International Conference i april 2022. Då kommer världen till oss.
Häng med oss i vårt förstärkta internationella arbete! Vi har allt att vinna på att tillsammans fokusera på hur vi bäst drar hem forskning, utveckling och produktion till Sverige.

Med hopp om att snart se snödropparna.

LIGHTers Verksamhetsledning
Cecilia, Christian och Katinka

15623 drahomir posteby mach akB5GvkMTgE unsplash 1200
LIGHTer nod Västra Götaland får finansering av VGR för projekt om elektrifiering i regionen
LIGHTer nod Västra Götaland har fått finansiering för att bedriva en förstudie inom vilken vi planerar för projekt som rör elektrifieringen av transporter.

- Elektrifieringen är en viktig del i Västsveriges ekonomi, och det finns stor potential i både mindre och större företag i regionen. Den här satsningen är en viktig nystart för lättviktsinnovation i Västsverige, säger Carolina Pettersson som är ansvarig för noden.

Hon fortsätter:
- Ambitionen med förstudien är att kartlägga företag som är - eller kan bli - aktuella som underleverantörer. Vi ska också analysera deras behov av stöttning för att bli konkurrenskraftiga inom lättvikt med koppling till deras respektive produktområde.

Läs mer på vår hemsida om LIGHTer nod Västra Götaland. 
Kontaktperson: Carolina Pettersson, carolina.pettersson@ri.se
15711 7700 0274 LIGHTer Summit Branschkonferens3
Anmäl dig till LIGHTer Summit!
Den 21-22 april bjuder vi in till två öppna branschdagar inom lättviktsområdet.

Vi gästas av både större och mindre företag från många olika branscher. Bland de stora företagen har vi talare från bland andra SAAB, Scania, och GKN. Bland de mindre företagen får vi lyssna på Stilride, X-shore och många andra. Vi kommer också få höra om projektresultat, och lyssna på våra doktoranders pågående forskning om till exempel experimentellt arbete inom AM och kompositer.

Under två förmiddagar kommer vi att bjuda på parallella sessioner inom olika teman:
 • Lättvikt för framtidens transporter
 • Cirkulär lättvikt
 • LIGHTer Academy
 • LIGHTer PhD
 • Polymera material och kompositer
 • Aluminium
 • Radikal lättvikt genom additiv tillverkning
 • Lättvikt i samhällsbyggnaden 
Vårt första LIGHTer Summit blir digitalt.

Välkommen!

Läs mer och anmäl dig
15665 Promos 960x32098
Datum för vårens utlysning inom LIGHTer Småföretag
Arbetar du på ett mindre företag och har en projektidé? Vi vill stötta svenska små och medelstora företag inom lättviktsteknologi. Vi är särskilt intresserade av att stödja mindre företag som tidigare inte fått större offentliga forskningsmedel.

Sista ansökningsdag: 16 april 2021

Kontaktperson:
Carolina Pettersson, carolina.pettersson@ri.se
Läs mer om utlysningen
14519 money 2724241 640
Aktuella finansieringsmöjligheter
13248 ML Bakgrundsbild original med logga mindre
Medlemsinformation
Sök finansiering inom Medlemsprogram Lättvikt! Vi har två finansieringsmöjligheter med sista ansökningsdag 31 mars 2021.

Medlemscheck:
Medlemsprogram Lättvikts Medlemscheckar stödjer SMF att utveckla, testa och demonstrera tekniker, material och processer inom lättvikt. Exempel på aktiviteter som kan finansieras är experiment, simulering och verifiering, provning, prototypframtagning, materialprovning, materialundersökning.
Läs mer
Den här ansökningsomgången är öppen t.o.m 31 mars

Strategisk satsning:
Medlemsprogram Lättvikt har möjlighet att göra strategiska satsningar. Syftet är att skapa bättre konkurrenskraft hos medlemmarna. Exempel på satsningar är: webbkurser, bevakning av utvalda konferenser, teknikutveckling, trendspaning
Läs mer
Den här ansökningsomgången är öppen t.o.m 31 mars

Återkom gärna till mig om ni har idéer eller frågor angående dessa möjligheter. christian.olsson@ri.se

Vi vill också påminna om att alla medlemmar är välkomna att gå in och titta på vår nya utbildning "Introduktion till kompositer - Vakuuminjicering". Den är del 1 i vår kurs om tillverkningsmetoder för fiberkompositer som är en av våra Strategiska satsningar. Videon finns på vår hemsida. Tänk på att du måste vara inloggad för att se videon.
15587 Promos 960x32084
Welcome to LIGHTer Academy Seminar on 10 March
The topic for the next seminar is "Laser Processing of Metallic Materials".

The seminar is held by Associate Professor Jan Frostevarg at the Department of Engineering Sciences and Mathematics, Luleå University of Technology and Associate Professor Håkan Hallberg at the Division of Solid Mechanics at Lund University.
Read more and register
13010 plume 2428666 1920
LIGHTer PhD Network Seminars
This time, we will listen to presentations by two LIGHTer PhD Network students, who has recently made great contributions to their research field:

Adrien Da Silva, Luleå University of Technology, The role of the laser-induced recoil pressure on metal drops and its applications for Additive Manufacturing. (Part of the work was recently published in Applied Physics A. DOI https://doi.org/10.1007/s00339-020-04177-y)

Dr. Shanghong Duan, Chalmers University of Technology, Determination of elastic moduli of carbon fibres as anode material in lithium ion battery (Part of the work was recently published in Carbon. DOI https://doi.org/10.1016/j.carbon.2019.11.054)
 
Date: 24 February
Time: 14.00 - 15.00
Link to the seminar: https://chalmers.zoom.us/j/66691019393
Password: 054245
 
You can access the meeting 15 minutes before and after the seminar.

Läs mer om seminarierna
Kalendarium

Vi följer riktlinjer kring coronaviruset och därför kan det bli förändringar i kalendariet nedan. 
Mer information kommer löpande i nyhetsbrevet och på hemsidan. Har du några frågor kontakta gärna LIGHTers verksamhetsledning (se kontakt nedan).

24 feb

LIGHTer PhD Network Seminar

10 mar

LIGHTer Academy Seminar

24 mar

LIGHTer PhD Network Seminar

31 mar
Sista ansökningsdag för Medlemscheckar och Strategiska satsningar

7 apr

Teknikgruppsmöte Medlemsprogram Lättvikt
13 apr

Lightweighting Summit Hannovermässan

16 apr

Sista ansökningsdag inom LIGHTer Småföretag

21 apr

Årsstämma för SIP LIGHTer och Medlemsprogram Lättvikt

21-22 apr

LIGHTer Summit

28 apr

LIGHTer PhD Network Seminar

26 maj

LIGHTer PhD Network Seminar

bild 640x640transp
640x640transp Sveriges förmåga att utveckla världsledande kompetens inom lättviktsteknik kommer att vara avgörande för vår industris konkurrenskraft och tillväxt inom landets styrkeområden. Därför bygger LIGHTer framtidens samarbete inom lättvikt: gränsöverskridande, fokuserat och effektivt.

Har ni några frågor eller synpunkter på nyhetsbrevet och/eller dess innehåll, tveka inte att höra av er.

Finansiärer:
Det strategiska innovationsprogrammet har fått stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas. 
bild  bild  bild
$$$open$$