Visa webbversion
4530 Banner CM 640
Hej!
Här kommer nyheter från Cirkularitet.se! Cirkularitet.se drivs av RISE och samlar organisationer intresserade av cirkularitet med fokus på möbler.
Ta en titt på vår hemsida, cirkularitet.se >
15156 chairs 58475 640
Inbjudan till workshop:
Cirkulära framtider 2030 – en möbelbransch i förändring
En workshop om möjligheter och hot i fyra olika framtider för en cirkulär möbelbransch
 
Cirkulär ekonomi är på allas läppar, och mycket händer redan inom svensk möbelbransch. Med en cirkulär i stället för en linjär logik i affärerna förändras affärsmodeller, relationer, informationsflöden och konkurrenskraft. Men hur? Vad kan du som kund, leverantör eller annan aktör i branschen göra för att förbereda dig för – eller kanske till och med påverka spelreglerna av – en cirkulär framtid 2030?

I det VGR-finansierade projektet ”Framtidsscenarier för cirkulära möbelflöden” har möbelproducenter, distributörer, arkitekter, designers, kunder, branschorganisationer och regionala organ under hösten tagit fram fyra alternativa scenarier för hur en cirkulär möbelbransch kan se ut 2030. I denna workshop bjuder vi in till dialog kring dessa scenarier och vilka utvecklingsbehov som finns för olika typer av aktörer för att ta vara på möjligheter och minska eventuella hot. Vi diskuterar också vilka frågor som är viktiga att vi arbetar med tillsammans tvärs aktörer för att gemensamt påverka hur framtiden kommer att se ut.

Tid: 19 januari 2021, klockan 9:00 – 12:00
Plats: Zoom. Direktlänken får du i bekräftelsen på din anmälan.
Sista anmälningsdag: 11 januari


En beskrivning av de framtagna framtidsscenarierna kommer att skickas ut till alla anmälda att ta del av före workshoppen. Efter workshoppen kommer dokumentation att skickas ut via nyhetsbrevet för Cirkularitet.se.
Anmäl dig här! >
15180 circular 1289260 285 1x1
1x1
Hur mäter vi cirkularitet?
Svenska Delegationen för cirkulär ekonomi släppte nyligen förslagen från Expertgruppen Mätning av cirkularitet.

Det är en spännande rapport som presenterar en rad rekommendationer, både kortsiktiga och långsiktiga. Författarna är experter som på uppdrag av Regeringsdelegationen för cirkulär ekonomi träffats regelbundet under 2020 för att diskutera vad deltagarna tror kan fungera gällande mätning av cirkularitet.
Läs rapporten (pdf) >
15167 christmas 3026686 640
Vi önskar er alla ett trevligt helgfirande kring jul och nyår!
2021 är vi tillbaka igen med fortsatt fokus på cirkulära möbelflöden och cirkulär belysning.
Tipsa gärna vänner och kollegor om vårt nyhetsbrev! Klicka för anmälningslänk >
RISE Research Institutes of Sweden
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 300 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se
730 youtube 731 twitter 732 in 733 fb
$$$open$$