Visa webbversion
4530 Banner CM 640
Hej!
Här kommer nyheter från Cirkularitet.se! Cirkularitet.se drivs av RISE och samlar organisationer intresserade av cirkularitet med fokus på möbler.
Ta en titt på vår hemsida, cirkularitet.se >
14570 smart och klart
Smart och Klart - färdigmöblerat med återbruk
Vasakronans hyresgäster önskade mer flexibilitet och bekymmersfrihet gällande hyra av lokaler. Lösningen blev konceptet ”Smart och Klart”, där Vasakronan utformat färdigmöblerade lokaler som passar för de flesta företag – och fokus ligger dessutom på återbruk.

Historiskt sett har Vasakronan gjort investeringar i lokaler som är specifika för kunden, och för att kunna motivera de kostnaderna har de varit tvungna att skriva långa avtal. Traditionellt så är ett hyresavtal skrivet för minst tre år och det är få företag idag som kan överblicka en så lång period. Lokalen kan då bli en begränsning både för tillväxt men också i det fall man har behov av att dra ner på kostnader.

– Våra kunder önskade mer flexibilitet och bekymmersfrihet, vilket ledde till att vi tog fram konceptet Smart och Klart, där vi ansvar för lokalens utseende och funktioner och utformar lokalerna så att de funkar för de allra flesta företagen, säger Daniel Jighede, uthyrningschef på Vasakronan.
Läs mer >
1x1 14567 Gl%c3%b6dlampa
1x1
Kan ljus vara en tjänst?
Går det att minska resursförbrukning, klimatpåverkan och energibehov genom andra sätt att köpa ”belysning”? Blir det dyrare och krångligare för kunden? I projektet ”Hinder och drivkrafter för cirkulär belysning” undersöks vad som driver och hindrar stora kundorganisationer att köpa ljus som tjänst i stället för att själv äga och förvalta armaturer.

Projektet vill öka förståelsen mellan leverantörer och kunder för hur behovet av ljus kan tillgodoses, och vilka risker, möjligheter och förutsättningar som skiljer anskaffande av ljus i ett linjärt relativt i ett cirkulärt affärssystem.
Läs mer >
1x1 14569 kikare in i framtiden
1x1
En resa in i framtiden
Under pandemiåret 2020 är det svårt att resa – men på projektet Framtidsscenarier för cirkulära möbelflödens scenarioworkshop fick deltagarna en chans att resa in i fyra olika framtider och diskutera hur det cirkulära ekosystemet för möbler kan se ut år 2030. I mindre grupper diskuterades hur olika aspekter av cirkularitet utvecklas beroende på vilken värld vi lever i om tio år.
Läs mer >
1x1 14568 Subtrappan 1000
1x1
Gratis grundkurs i substitution
Som företag är det ditt ansvar att veta om de produkter du sätter på marknaden innehåller skadliga kemikalier. Men hur vet du om en vara innehåller farliga ämnen? Vilka kemikalier är det egentligen som ska fasas ut? Substitutionscentrums grundkurs den 9 december är till för dig som vill komma igång och arbeta med kemikalier i dina varor.
Läs mer >
Tipsa gärna vänner och kollegor om vårt nyhetsbrev! Klicka för anmälningslänk >
RISE Research Institutes of Sweden
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 300 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se
730 youtube 731 twitter 732 in 733 fb
$$$open$$