Strategiskt nätverk för resurser ur avfall
186 WR logga 180
 
Visa webbversion 65 arrow blue | Besök vår hemsida65 arrow blue
15049 chimney 5066655 640
Välkommen till frukostmöte: Styrmedel och deras inverkan på den svenska energiåtervinningen
I syfte att öka materialåtervinningen och minska utsläppen av växthusgaser ingår svenska energiåtervinningsanläggningar i handeln med utsläppsrätter och anläggningarna är ålagda att betala en förbränningsskatt.

Waste Refinery, det strategiska nätverket för resurser ur avfall,  bjuder in till ett frukostseminarium där några svenska aktörer berättar om vilken inverkan befintliga styrmedel har fått, eller kan tänkas få, på mottagningsavgifter, uppströmsarbete, avfallets innehåll samt import etc.

Webbinariet avslutas med en diskussion kring branschens största utmaningar och frågeställningar som måste lösas.

Bakgrund:

Sedan 2020 har en avfallsförbränningsskatt införts på 75 kronor per ton avfall, en skatt som kommer att öka till 125 kronor per ton 2022. Sedan 2012 ingår svenska energiåtervinningsanläggningar i handeln med utsläppsrätter. Priset på utsläppsrätter har ökat kraftigt på senare år, från omkring 50 kronor 2005 till omkring 250 kronor idag.

Styrmedel behövs för att åstadkomma en förändring och exempelvis minska mängden återvinningsbar plast som idag går till energiåtervinning. Kritik har lyfts mot båda dessa styrmedel och att de inte kommer att få önskade effekter. Ett exempel på denna kritik är att styrmedel istället bör riktas mot aktörer i tidigare steg i värdekedjan såsom tillverkare och konsumenter. En annan invändning är att styrmedlen försämrar den svenska konkurrenskraften eftersom många länder inom EU inte inkluderat sina energiåtervinningsanläggningar i handeln med utsläppsrätter. Detta medför att avfall, som är en handelsvara, hamnar i anläggningar där avfallets energiinnehåll inte nyttiggörs i samma utsträckning som i Sverige som har efterfrågan på fjärrvärme.

Detta och mycket annat kommer att presenteras och diskuteras på frukostmötet.Plats: Zoom, du får direktlänk till mötet efter anmälan 

Tid: 17:e december, klockan 08:00-09:30

Sista anmälningsdag:  16 december

Seminariet är begränsat till 150 platser. Får ni ingen plats finns möjlighet att lyssna på seminariet i efterhand. Seminariet kommer att läggas upp på Waste Refinerys hemsida https://wasterefinery.seProgram: Styrmedel och deras inverkan på den svenska energiåtervinningen:


08:00-08:10 Kort information om nätverket Waste Refinery

08:10-08:25 Utsläppsrätter: Tony Borg, Tekniska Verken

08:30-08:45 Förbränningsskatten: Anders Persson, Sysav

08:50-09:05 Avfallsimport till förbränning: Katja Dvali, Profu

09:10-09:30
Diskussion om branschens största utmaningar och tänkbara lösningar


Anmäl dig här! >
Kontakt: wasterefinery@ri.se
2919 rise logo research st rgb0
unknown link