Nyhetsbrev #6 2023 från Substitutionscentrum – vi vägleder kemisk substitution Visa i webbläsare  /  Vidarebefordra
bild
Nyheter från Substitutionscentrum
6525 1x1
bild
6525 1x1
Nu har hösten kickat igång på Substitutionscentrum
Nu har höstens arbete kickat igång och vi är glada att välkomna dig till flera tillfällen att lära dig mer om kemikaliefrågan.

I september finns det åter chans att vara med på vår populära kursserie om SCIP-databasen och i oktober hålls vår grundkurs ”Innehåller dina varor farliga kemikalier?”

Branschevent: En produktgrupp som har visat sig kunna innehålla farliga kemikalier är sportfiskeutrustning.Vi ser fram emot att bjuda in till en eftermiddag med information och inspiration där du som arbetar i sportfiskebranschen får lära dig mer om vad du kan göra för att undvika kemikalier och nedskräpning kopplat till sportfiske.

"Påtryckningar från industrin för att slopa förbud mot farliga kemikalier", "Är pappmuggar egentligen bättre än plastmuggar?" Och "Marshall designar bort skadliga kemikalier" är några av rubrikerna i september månads nyhetssvep.

/ Anna Jacobs, centrumledare för Substitutionscentrum
bild
NYHET
Påtryckningar från industrin för att slopa förbud mot farliga kemikalier
Enligt en artikel i The Guardian pågår en kraftig lobbyverksamhet från den europeiska kemikalieindustrin för att stoppa hårdare lagstiftning av de mest farliga ämnena. Hårdare reglering av de farligaste kemikalierna var en åtgärd i EU:s kemikaliestrategi och ett av syftena med omarbetningen av EU:s Reach-förordning.
bild
NYHET
Faktorerna som får elektronikbranschen att substituera
Som en del i utvärderingen av den svenska kemikalieskatten har forskare analyserat drivkrafter för att substituera flamskyddsmedel i elektronik. Två viktiga faktorer visade sig vara hälso- och miljöhänsyn samt märkning som visar att färre farliga kemikalier använts.
bild
SPORTFISKEBRANSCHEN
Branchevent: kemikalier i sportfiskeutrustning
Det är inte ovanligt att utrustning och kläder för sportfiske kan innehålla kemikalier med farliga egenskaper som är, eller kan bli, reglerade. Det kan handla om ftalater i jiggar, bly i sänken eller PFAS i fiskelinor.

Genom att minska användningen av farliga kemikalier och minska nedskräpningen från fiskeredskap, bidrar vi till en frisk miljö och ett mer hållbart sportfiske.

När: 26 oktober kl 13.00 - 16.15
Hur: Digitalt och kostnadsfritt
Läs mer och anmäl dig här
 
bild
GODA EXEMPEL PÅ SUBSTITUTION
Marshall designar bort skadliga kemikalier
– Vi drivs på inifrån. Vissa återförsäljare är duktiga och konsumenter ställer oftast krav vad gäller allergier, men för oss har det varit våra egna medarbetare som driver på vår förändring mot att bli mer hållbara, säger Anna Forsgren.
bild
NYHET
Är pappmuggar bättre än plastmuggar? 
Inte när det gäller farliga kemikalier - det har forskare vid Göteborgs Universitet upptäckt efter tester på fjärilsmyggans larver.
bild
UTBILDNING
Introduktion till
SCIP-databasen
Om dina varor innehåller särskilt farliga ämnen upptagna på kandidatförteckning i Reach, i halter som överstiger 0,1 viktprocent, måste du registrera dem i SCIP-databasen hos Echa. Välkommen på en introduktion till registrering i SCIP.
När: 20 september 2023, kl 10 - 11
Hur: Digital och kostnadsfri
Läs mer och anmäl dig här


Fördjupning 1: Strategi och förberedelse av data för SCIP
När: 27 september kl 9 - 12, digitalt
Pris: 
2 900 SEK ex moms. 

Läs mer och anmäl dig här

Fördjupning 2: Att genomföra en registrering i SCIP
När: 29 september kl 9 - 12, digitalt
Pris: 
2 900 SEK ex moms.

Läs mer och anmäl dig här

Tips! Anmäler du dig samtidigt till fördjupning 1 och 2, betalar du 5 000 SEK för båda kurserna.
 
NYHET
Svensk börsjätte ser kemikalier som utmaning i EU:s taxonomi
Aktuell Hållbarhet gjorde i maj en granskning över hur väl svenska börsjättar är miljömässigt hållbara enligt EU:s gröna taxonomi. Resultatet efter granskningen visar att enbart någon enstaka procent av verksamheterna lever upp till kriterierna i taxonomin.
bild
UTBILDNING
Innehåller dina varor farliga kemikalier?
Substitutionscentrums grundkurs hjälper dig att ta reda på och dokumentera innehållet av kemikalier i dina varor och material. Inga förkunskaper krävs!

När: 11 oktober, kl 13-16.30
Hur: Digital och kostnadsfri
För vem: Företag som producerar, säljer och handlar med varor.
Läs mer och anmäl dig här
 
NYHET
Kemikaliereducering: Champions of toxic reduction
Toxic Use Reduction Institute (TURI) lyfte i juni 2023 vinnarna i deras åriga tävling vilken premierar projekt som minskar användningen av skadliga kemikalier.
NYHET
Två nya kemikalier upp på EU:s lista över särskilt farliga ämnen
Två nya ämnen som kan förekomma i tillverkning av plast och i bläck och toners har hamnat på EU:s lista över särskilt farliga kemikalier. Det ena ämnet har visat sig störa fertilitet och det andra vara mycket svårnedbrytbart.
bild
SUBSTITUTIONSCENTRUM TIPSAR: WEBBINARIUM (ENGELSKA)
DCC Webinar: How will the upcoming PFAS directive impact electronics
There is a strive to phase out PFAS chemicals since they are extremely persistent and accumulate in nature. Lisa Skedung, Researcher and Project Manager at RISE will give an introduction to PFAS chemicals and how their phase-out is regulated within the EU. How will this new regulation affect work within green electronics and the introduction of bio-based electronics?
Kontakta Substitutionscentrum
Webb: ri.se/substitutionscentrum
E-post: substitutionscentrum@ri.se
6517 footer logo 82x105
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN
ADRESS
KONTAKT
Följ oss
bild bild bild bild
unknown link