Den svenska noden för att accelerera innovation och forskning inom cybersäkerhet
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
6525 1x1
6525 1x1
23466 Cybernode
 
Visa webbversion 65 arrow blue | Besök vår hemsida65 arrow blue
24835 blaz photo aNDOKntGD0c unsplash
      Nyhetsbrev nr 7 - 2023
Välkommen till vårt sjunde nyhetsbrev detta år!
Hösten är här, och vi fortsätter att driva Cybernodens verksamhet framåt. Även om oktober snart är slut så påminner vi om EU:s informationssäkerhetsmånad. I Sverige samarbetar MSB och Polisen för att arrangera kampanjen "Tänk säkert." Kampanjens syfte är att höja medvetenheten kring informations- och cybersäkerhetsfrågor. Årets tema fokuserar på nätfiske, säkra lösenord och vikten av att göra säkerhetskopiering. Läs mer på länken: "Tänk säkert"


Har du egna idéer om ämnen du vill se i kommande nyhetsbrev?
Tveka inte att höra av dig till oss på Cybernodens mail, cybernode@ri.se.

/Martin Bergling och Stina Gullander - koordinatorer för Cybernoden
1x1 23970 20997 liten marcos luiz photograph R6xx6fnvPT8 unsplash
1x1
Cybernodens medlemsmöten
Vårt medlemsmöte den 21 september var det hittills mest välbesökta med cirka 50 deltagare online – roligt!  Ett tack till MSB:s två föreläsare, Martin Snygg och Karin Ekström, som gav en bra översikt av EU:s cybersäkerhetsrelaterade regelverk. Det är tydligt att intresset för EU-frågorna ökar – Cybernoden avser ju lyfta EU-samverkan mer framöver, och därmed ge nodens medlemmar ökade möjligheter till samverkan med företag och universitet inom EU. En inspelning av mötet finns i medlemsbiblioteket.Nästa medlemsmöte, den 26 oktober kl 15
, går också i samverkans tecken. David Olgart, chef för Cybercampus Sverige, kommer att ge en presentation av den nya verksamheten, en satsning som ska knyta samman svensk universitetsutbildning, forskning och innovation inom cybersäkerhet. Cybernoden kommer förstås samverka även med detta nya initiativ. Delta i medlemsmötet och hör mer om vilka möjligheter som regeringens stora satsning på detta nya forskningscentra ska ge!

Mötesinbjudan skickas ut inom kort.
bild
Cybernoden växer

Nya medlemmar i Cybernoden:
  • Arrow ECS Sweden AB
  • ASSA ABLOY AB
  • MokanTech AB
  • Nordix Partners AB
  • Riktning Rilde AB
  • Wingr AB
Varmt välkomna! Nu har vi över 170 organisationer som medlemmar!
1x1 24834 63d11e308eb1bf9e8aab26b1 fotograf maja brand bredda bilden teknikfo retagen 11 (2)
1x1
Tips från Cybernodens arbetsgrupper
Webbinar om CRA & NIS2: säkra företagets processer för cybersäkra programvaror på EUs inre marknad
Den 24 oktober kl 14.30-16.00 håller arbetsgrupp ”Säkra leveranskedjor” ett webbinar om kraven i de nya EU-regleringar som är på gång – NIS2 och CRA (Cyber Resilience Act). Dessa påverkar alla som levererar programvara på EU-marknaden, där reglerna gäller allt från IoT till fristående program och mobilappar. Webbinaret ger en introduktion till metoder, processer, tekniker och programvarustöd för det växande hotet avseende cyberattacker mot företagens leveranskedjor för programvara och samhällets programvaruförsörjning.

Länk till mer information, agenda och online-mötet
1x1 Bild på Thomas Brannelid
1x1
Inblick i Cybernodens arbetsgrupper
Hallå där Thomas – ledare för arbetsgruppen Säkerhet i ICS/OT!
Vad händer i er grupp?
I Cybernodens ICS/OT-grupp (Industrial Control Systems/Operational Technology) tar vi nu ett nytt steg i vårt arbete. Efter att ha utforskat sätt att skapa konkreta mål och resultat under första halvan av 2023 har gruppen beslutat att genomföra en viktig undersökning. Målet är att nå företag som är involverade i industriella kontrollsystem med nationell säkerhetskoppling och som påverkas av kommande regleringar. Vi vill besvara centrala frågor om bl.a. systemanvändning, incidentrapportering, standardanvändning och kostnader.

Undersökningen kommer att skickas ut via Cybernoden.
Utöver detta har vi kontaktat regeringens specialutredare för att presentera våra insikter om NIS2. Vi vill bidra till samhällets cybersäkerhet med vår samlade expertis inom Cybernoden. Resultaten av undersökningen kommer att delas med både MSB och Cybernodens medlemmar och förväntas främja samarbete och diskussion mellan olika grupper inom Cybernoden. Gruppen betonar även vikten av att inkludera små och medelstora företag i arbetet. Samarbete mellan industrin och akademin är avgörande för att hjälpa dessa företag med åtgärder för att förbättra sin cybersäkerhet. Vi vill uppmuntra alla inom IT-branschen att dela sin erfarenhet och kunskap - kontakta mig för fortsatt diskussion.
Samarbete är nyckeln till att stärka svensk cybersäkerhet!

Ett möte och webbinar genomförs 26/10 kl 9-11, se nedan!
Kontakt: Thomas Brannelid, gruppledare för ICS/OT-gruppen thomas.brannelid@ttia.se.
1x1 24924 brooke cagle 6cz9KUvnxM unsplash (1)
1x1
Tips från Cybernodens arbetsgrupper
Cybernodens arbetsgrupp ’Säkerhet i ICS/OT’ arrangerar möte och webbinarium  -ReaQta och Horizon-projektet ‘Protection Beyond Operating System - Development of the Next Generation Cyber Security Solution’
Dagens skarpa hotbild gör att olika typer av organisationer behöver ett effektivt och lättanvänt stöd för att både kontrollera sin cybersäkerhet och få stöd med lämpliga säkerhetsåtgärder. Mötet avser presentera den plattform som ligger till grund för en kommande dialog, samverkan och forskning. Deltagande och feedback från Cybernodens medlemmar önskas! Mötet ger dig ökad kunskap om ”behavior analytics” och EDR-teknik (Edge Detect & Response).

Inbjudan skickas ut inom kort.

Tid och plats:Torsdag 26 oktober kl 9-11, IBM innovation center, Kistagången 6, KISTA.
Eventet är kostnadsfritt och sänds även digitalt.
1x1 YesWeHacks head of Nordics Mats Ögren på scenen i samband med bug bounty eventet.
1x1
Inblick i Cybernodens medlemsverksamheter
Bug Bounty-event med YesWeHack
Den 5 oktober samlade YesWeHack, DNV och en svensk bank 40 cyberentusiaster på Södermalm för att dela med sig av erfarenheter av Bug Bounty. Ytterligare 70 deltog online från Norge, Danmark och Finland. Man fick veta mer om hur stora nordiska organisationer använder Bug Bounty och etiska hackare i sitt säkerhetsarbete. Evenemanget avslutades med mingel. 

YesWeHack välkomnar Cybernodens medlemmar igen till framtida evenemang!
Kontakt: m.ogren@yeswehack.com eller 0708700141.

På bilden: YesWeHacks head of Nordics Mats Ögren i samband med Bug Bounty- eventet.
                  Foto: David Walegren/The park
1x1 24846 AD
1x1
Finansieringsmöjligheter

I november öppnar Avancerad Digitalisering en ny möjlighet för finansiering av forsknings- och innovationsprojekt inom området avancerad digitalisering. Finansieringen riktar sig till projekt som svarar på industriella behov och utvecklar teknik och förmågor för avancerad och innovativ digitalisering genom samarbete. För att kunna söka måste man bilda ett konsortium med minst två deltagare, där minst ett företag utgör den industriella parten. Förutom företag kan universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta organisationer delta. Det går att ansöka om finansiering mellan 2 och 15 miljoner kronor, där bidraget kan täcka högst 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. Den preliminära budgeten för denna utlysning är 30 miljoner kronor.

Besök Vinnova och Avancerad Digitaliserings respektive webbplatser för mer detaljerad information om pågående utlysningar och ansökningsprocessen.

Länk till Avancerad Digitalisering

Länk till Vinnova

1x1 24847 five
1x1
Cybernoden tipsar
Event med fokus på forskning kopplat till företag
Den 24 oktober arrangerar Arrow konferensdagen "Five Years Out" på Stockholm Waterfront kl. 08.00-17.00. Eventet är kostnadsfritt. Under denna heldag samlas experter inom IT för att dela sina tankar kring teknologins påverkan på företag. Du som deltar får inblick i hur nya teknologiska framsteg kan bidra till företags utveckling. 35 talare och 40 leverantörer är på plats och delar med sig av sina insikter och innovationer inom IT-området. Evenemanget kommer också belysa flera teknikområden som just nu genomgår en snabb utveckling och kan skapa nya affärsmöjligheter.

Länk till mer information, agenda och anmälan
15175 cybernode symbol white
unknown link