Process Industrial IT and Automation Webbversion
4173 piia logo
Nyheter från det strategiska innovationsprogrammet
Processindustriell IT & Automation
16883 header
1x1 17012 2019 07 10 16.38.09
1x1
Med önskan om en fin sommar! 
Sommarvärmen är här och vi är nu på upploppet inför semestern. Vi lägger snart ännu en intensiv arbetsperiod bakom oss och jag hoppas vi alla kommer få njuta av mycket tid med nära och kära och fina upplevelser i vårt vackra land!

Under våren har vi fortsatt satsa på IndTech och gjort flera större satsningar för att sätta begreppet på kartan samt stärka industrin genom forskning, utveckling och innovationer kopplade till digitalisering och teknik. Vi ser allt fler stora satsningar kring IndTech; fler utlysningar som stärker området, organisationer som använder begreppet och bolag som pratar om det som deras styrkeområde. Det är väldigt glädjande och vi arbetar gärna som en länk för att koppla samman bolag, forskningspartners och finansiärer för att arbeta vidare tillsammans.

Vi stängde utlysning 15 i slutet av maj och fick in 27 fina ansökningar. Vi ser allt fler ansökningar till de större projekten, ett tecken på att industrin har identifierat sina utmaningar och nu vill finna nya lösningar. Genomförbarhetsstudierna är fortsatt mycket viktiga då de får oss att se framåt och utvärdera olika problem och möjliga lösningar. Det är glädjande att följa idéer som finansieras. Många gånger startar de med en genomförbarhetsstudie som därefter tas vidare till större samarbetsprojekt. Många av dessa leder till mycket givande implementationer i industrin och en del kommersialiseras. Det blir verkligen påtagligt vilken förändring vi bidrar till när vi ser industrins förändringsarbete och de nya lösningar som skapas efter genomförda PiiA-projekt.

I höst väntar nya stora utmaningar. Vi har ansökt om flera stora satsningar; däribland fortsättning på samarbetsprojektet Digitala Stambanan och fortsättning på satsningen Nordic IndTech där vi syftar till att knyta samman svenska bolag med bolag i Silicon Valley. Vi arbetar även för ett stort samverkansprojekt kring cirkuläritet hos industrin och vi fortsätter ansökningsarbetet för att bli en av Europas digitala innovationshubbar – EDIH.

Under semestern kommer jag spendera en hel del tid i svenska fjällen med vandring, cykling och bad i fjällbäckar och sjöar. Jag kommer snart få min första dos vaccin mot Corona och hoppas därefter kunna träffa fler vänner, besöka restauranger och efter semestern även kunna besöka fler bolag inom teknik och processindustri. Tills läget förändrats fortsätter vi med digitala möten och konferenser, jag hoppas du deltar på årets PiiA Summit den 22 september där vi kommer diskutera hur IndTech används som ett medel för en mer hållbar industri!

Ha en riktigt fin sommar så hoppas jag vi kan mötas under hösten!
Glad midsommar!

Peter Wallin, programchef PiiA
peter.wallin@sip-piia.se
16877 23f0450e da60 4fc6 a118 80e34493cb94
Insite-X – Optimerar valsningsprocesser inom stålindustrin
Inom stålindustrin sker flera processer som utvecklats under lång tid. Med nya metoder och mer information kan dessa optimeras ytterligare för att minska mängden materialåtgång, bränsleförbrukning och arbetstid.
1x1 Gunnar Mathiason
1x1

Gunnar Mathiason vid Högskolan i Skövde driver det nyligen startade projektet Insite-X, finanseriat via det strategiska innovationsprogrammet PiiA där man i tätt samarbete med ståltillverkarna Ovako och Outokumpu utvecklar metoder för att optimera de maskiner som används för att valsa stål.

Gunnar berättar:
”För några år sedan bjöds vår forskningsgrupp SAIL (Skövde AI-Lab) in till Jernkontoret för att berätta om möjligheterna till användning av AI för intelligent dataanalys, något som gruppen har lång erfarenhet av från många tidigare samarbetsprojekt inom olika branscher. Inom tillverkningsindustrin finns många outnyttjade möjligheter till att optimera processer då det ofta redan finns stora mängder data, men det kan behövas nya sätt att göra detta. I ett första pilotprojekt mellan Högskolan och Outokumpu, finansierat av det strategiska innovationsprogrammet Metalliska Material, framkom det att produktkvalitén till stor del var beroende av det dynamiska beteendet i en viss valsningsprocess, förparet.”
Både Ovako och Outokumpu processar stora mängder stål i sina fabriker. Outokumpu får in tjocka stålbitar (slabs) som valsas ut till långa plåtar. Dessa rullas upp på rullar för leverans till kund. Under processen kan stålet bete sig olika, både beroende på egenskaper hos stålet och valsarna. Stålet kan bli ojämnt så att plåtarnas kanter blir olika långa och plåten böjer sig i sidled; i värsta fall måste stora delar av det valsade stålet skäras bort och processas igen. Hos Ovako valsas stora ringar som används till bl.a. kullager. Båda dessa tillverkningsprocesser är så klart mycket dyra och energikrävande. Med rätt data kan man följa vad som händer under processerna och vad ojämnheter och avvikelser beror på.
 
”I detta nya projekt vill vi undersöka om ett tränat AI i detalj kan lära sig en process komplexa dynamik så att detta beteende kan simuleras i en dator”, berättar Gunnar. ” Inte bara stålet påverkas av processen utan även maskinen förändras av det enorma tryck och värme som krävs för att valsa stålet. Under processen behöver därför till exempel förparet som en kompensation justeras för att uppnå önskat resultat. Vi låter detaljerad maskinmätdata från produktionen avgöra vad AI:n lär sig att simulera och bygger därigenom upp en digital modell av processen, som den beter sig i verklig produktion. Med en avancerad dynamisk simulering av processerna i en maskin förväntas dess dynamiska beteende mer i detalj kunna förklaras och förhoppningsvis också förutsägas. Vi förväntar oss kunna styra processen på ett bättre sätt, bland annat genom att optimera kompensationsinställningarna i förparet med hänsyn taget till exempelvis den maskinens dynamik och förslitningar.”
Maskinerna som används idag installerades ofta redan under 60- eller 70-talet. Att byta ut maskinerna helt hade varit både kostsamt och dåligt för miljön, det är en bättre lösning att optimera maskinerna med ny teknik och digitala verktyg, det vi brukar kalla IndTech.
Projektet går i mål under mars 2024 och ska då ha utmynnat i en AI-prototyp som kan utvärderas för validering av Ovakos och Outokumpus processexperter. Genom implementering av den AI-prototypen uppskattar Ovako och Outokumpu att man kommer minska mängden skrot och omarbetning till ett värde av cirka 2 miljoner SEK per år och produktionslinje.

”Vi ser detta som ett mycket viktigt projekt som ligger helt i linje med den digitaliseringsstrategi vi inom Ovako har,” säger Marcus Svadling Ovako Sweden AB.

”I stålindustrin sitter vi på en guldgruva av data som möjliggör vår processutveckling. Med hjälp av AI-teknik kommer vi kraftigt kunna öka vår utvecklingstakt och effektivitet,” säger Joakim Ebervik, Outokumpu Stainless AB.

”Ökad kvalité på våra band via AI-teknik främjar inte bara utvecklingen av processen, utan även driftsäkerheten för produktionslinjen, eftersom jämnare hetor skapar goda förutsättningar att minska slitaget på våra maskiner”, säger Erika Lindh, Outokompu Stainless AB.
Läs mer >
16881 fabrik2
Save the date - 22 september
PiiA Summit
I väntan på att världen öppnar upp ses vi digitalt under en förmiddag. I fokus ligger aktiva projekt i PiiAs projektportfölj.
Vi kommer även dela erfarenheter kring hur man driver projekt för bästa möjliga resultat och hur man kan arbeta med implementeringen av resultaten.

Programmet fylls på löpande, anmäl dig redan idag.
Evenemanget är kostnadsfritt.
Anmäl dig här >
1x1 4507 utlysning
1x1
Utlysning 16 - Öppnar i september
Ny möjlighet för finansiering genom PiiA-programmet öppnar i september.
Planen är att även utlysning 16 kommer ge möjlighet för finansiering av både genomförbarhetsstudier och forsknings- utvecklings- och innovationsprojekt.

Mer information kommer i våra kanaler.
730 youtube 731 twitter 732 in 733 fb
PiiA – Processindustriell IT och Automation – är ett strategiskt innovationsprogram finansierat av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. PiiA drivs av en egen styrelse, ledningsgrupp samt stödgrupperingar. Värdorganisation är RISE.
15948 piia limp2020
unknown link